پاییز له‌ هۆڵه‌ندا

پاییز له‌ هۆڵه‌ندا

ره‌نگی زه‌رد، سه‌وز و قاوه‌یی پاییز دیمه‌نێكی دڵڕفێنیان به‌ ئه‌مستردام-ی پایته‌ختی هۆڵه‌ندا به‌خشیووه‌. هاووڵاتییان به‌مه‌به‌ستی چێژبینین له‌و دیمه‌نانه‌ و گه‌ڵای وه‌ریووی داره‌كان روو ده‌كه‌نه‌ پاركی "دارستانی ئه‌مستردام". ( Abdullah Aşıran - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پاییز له‌ هۆڵه‌ندا
Fotoğraf: Abdullah Aşıran

ره‌نگی زه‌رد، سه‌وز و قاوه‌یی پاییز دیمه‌نێكی دڵڕفێنیان به‌ ئه‌مستردام-ی پایته‌ختی هۆڵه‌ندا به‌خشیووه‌. هاووڵاتییان به‌مه‌به‌ستی چێژبینین له‌و دیمه‌نانه‌ و گه‌ڵای وه‌ریووی داره‌كان روو ده‌كه‌نه‌ پاركی "دارستانی ئه‌مستردام". ( Abdullah Aşıran - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پاییز له‌ هۆڵه‌ندا
Fotoğraf: Abdullah Aşıran

ره‌نگی زه‌رد، سه‌وز و قاوه‌یی پاییز دیمه‌نێكی دڵڕفێنیان به‌ ئه‌مستردام-ی پایته‌ختی هۆڵه‌ندا به‌خشیووه‌. هاووڵاتییان به‌مه‌به‌ستی چێژبینین له‌و دیمه‌نانه‌ و گه‌ڵای وه‌ریووی داره‌كان روو ده‌كه‌نه‌ پاركی "دارستانی ئه‌مستردام". ( Abdullah Aşıran - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پاییز له‌ هۆڵه‌ندا Fotoğraf: Abdullah Aşıran

ره‌نگی زه‌رد، سه‌وز و قاوه‌یی پاییز دیمه‌نێكی دڵڕفێنیان به‌ ئه‌مستردام-ی پایته‌ختی هۆڵه‌ندا به‌خشیووه‌. هاووڵاتییان به‌مه‌به‌ستی چێژبینین له‌و دیمه‌نانه‌ و گه‌ڵای وه‌ریووی داره‌كان روو ده‌كه‌نه‌ پاركی "دارستانی ئه‌مستردام". ( Abdullah Aşıran - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پاییز له‌ هۆڵه‌ندا Fotoğraf: Abdullah Aşıran

ره‌نگی زه‌رد، سه‌وز و قاوه‌یی پاییز دیمه‌نێكی دڵڕفێنیان به‌ ئه‌مستردام-ی پایته‌ختی هۆڵه‌ندا به‌خشیووه‌. هاووڵاتییان به‌مه‌به‌ستی چێژبینین له‌و دیمه‌نانه‌ و گه‌ڵای وه‌ریووی داره‌كان روو ده‌كه‌نه‌ پاركی "دارستانی ئه‌مستردام". ( Abdullah Aşıran - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پاییز له‌ هۆڵه‌ندا Fotoğraf: Abdullah Aşıran

ره‌نگی زه‌رد، سه‌وز و قاوه‌یی پاییز دیمه‌نێكی دڵڕفێنیان به‌ ئه‌مستردام-ی پایته‌ختی هۆڵه‌ندا به‌خشیووه‌. هاووڵاتییان به‌مه‌به‌ستی چێژبینین له‌و دیمه‌نانه‌ و گه‌ڵای وه‌ریووی داره‌كان روو ده‌كه‌نه‌ پاركی "دارستانی ئه‌مستردام". ( Abdullah Aşıran - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پاییز له‌ هۆڵه‌ندا Fotoğraf: Abdullah Aşıran

ره‌نگی زه‌رد، سه‌وز و قاوه‌یی پاییز دیمه‌نێكی دڵڕفێنیان به‌ ئه‌مستردام-ی پایته‌ختی هۆڵه‌ندا به‌خشیووه‌. هاووڵاتییان به‌مه‌به‌ستی چێژبینین له‌و دیمه‌نانه‌ و گه‌ڵای وه‌ریووی داره‌كان روو ده‌كه‌نه‌ پاركی "دارستانی ئه‌مستردام". ( Abdullah Aşıran - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پاییز له‌ هۆڵه‌ندا Fotoğraf: Abdullah Aşıran

ره‌نگی زه‌رد، سه‌وز و قاوه‌یی پاییز دیمه‌نێكی دڵڕفێنیان به‌ ئه‌مستردام-ی پایته‌ختی هۆڵه‌ندا به‌خشیووه‌. هاووڵاتییان به‌مه‌به‌ستی چێژبینین له‌و دیمه‌نانه‌ و گه‌ڵای وه‌ریووی داره‌كان روو ده‌كه‌نه‌ پاركی "دارستانی ئه‌مستردام". ( Abdullah Aşıran - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پاییز له‌ هۆڵه‌ندا Fotoğraf: Abdullah Aşıran

ره‌نگی زه‌رد، سه‌وز و قاوه‌یی پاییز دیمه‌نێكی دڵڕفێنیان به‌ ئه‌مستردام-ی پایته‌ختی هۆڵه‌ندا به‌خشیووه‌. هاووڵاتییان به‌مه‌به‌ستی چێژبینین له‌و دیمه‌نانه‌ و گه‌ڵای وه‌ریووی داره‌كان روو ده‌كه‌نه‌ پاركی "دارستانی ئه‌مستردام". ( Abdullah Aşıran - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پاییز له‌ هۆڵه‌ندا Fotoğraf: Abdullah Aşıran

ره‌نگی زه‌رد، سه‌وز و قاوه‌یی پاییز دیمه‌نێكی دڵڕفێنیان به‌ ئه‌مستردام-ی پایته‌ختی هۆڵه‌ندا به‌خشیووه‌. هاووڵاتییان به‌مه‌به‌ستی چێژبینین له‌و دیمه‌نانه‌ و گه‌ڵای وه‌ریووی داره‌كان روو ده‌كه‌نه‌ پاركی "دارستانی ئه‌مستردام". ( Abdullah Aşıran - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پاییز له‌ هۆڵه‌ندا Fotoğraf: Abdullah Aşıran

ره‌نگی زه‌رد، سه‌وز و قاوه‌یی پاییز دیمه‌نێكی دڵڕفێنیان به‌ ئه‌مستردام-ی پایته‌ختی هۆڵه‌ندا به‌خشیووه‌. هاووڵاتییان به‌مه‌به‌ستی چێژبینین له‌و دیمه‌نانه‌ و گه‌ڵای وه‌ریووی داره‌كان روو ده‌كه‌نه‌ پاركی "دارستانی ئه‌مستردام". ( Abdullah Aşıran - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پاییز له‌ هۆڵه‌ندا Fotoğraf: Abdullah Aşıran

ره‌نگی زه‌رد، سه‌وز و قاوه‌یی پاییز دیمه‌نێكی دڵڕفێنیان به‌ ئه‌مستردام-ی پایته‌ختی هۆڵه‌ندا به‌خشیووه‌. هاووڵاتییان به‌مه‌به‌ستی چێژبینین له‌و دیمه‌نانه‌ و گه‌ڵای وه‌ریووی داره‌كان روو ده‌كه‌نه‌ پاركی "دارستانی ئه‌مستردام". ( Abdullah Aşıran - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پاییز له‌ هۆڵه‌ندا Fotoğraf: Abdullah Aşıran

ره‌نگی زه‌رد، سه‌وز و قاوه‌یی پاییز دیمه‌نێكی دڵڕفێنیان به‌ ئه‌مستردام-ی پایته‌ختی هۆڵه‌ندا به‌خشیووه‌. هاووڵاتییان به‌مه‌به‌ستی چێژبینین له‌و دیمه‌نانه‌ و گه‌ڵای وه‌ریووی داره‌كان روو ده‌كه‌نه‌ پاركی "دارستانی ئه‌مستردام". ( Abdullah Aşıran - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پاییز له‌ هۆڵه‌ندا Fotoğraf: Abdullah Aşıran

ره‌نگی زه‌رد، سه‌وز و قاوه‌یی پاییز دیمه‌نێكی دڵڕفێنیان به‌ ئه‌مستردام-ی پایته‌ختی هۆڵه‌ندا به‌خشیووه‌. هاووڵاتییان به‌مه‌به‌ستی چێژبینین له‌و دیمه‌نانه‌ و گه‌ڵای وه‌ریووی داره‌كان روو ده‌كه‌نه‌ پاركی "دارستانی ئه‌مستردام". ( Abdullah Aşıran - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پاییز له‌ هۆڵه‌ندا Fotoğraf: Abdullah Aşıran

ره‌نگی زه‌رد، سه‌وز و قاوه‌یی پاییز دیمه‌نێكی دڵڕفێنیان به‌ ئه‌مستردام-ی پایته‌ختی هۆڵه‌ندا به‌خشیووه‌. هاووڵاتییان به‌مه‌به‌ستی چێژبینین له‌و دیمه‌نانه‌ و گه‌ڵای وه‌ریووی داره‌كان روو ده‌كه‌نه‌ پاركی "دارستانی ئه‌مستردام". ( Abdullah Aşıran - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین