پاڵه‌وانێتی پێشبڕكێی ماتۆڕسواری جیهان

پاڵه‌وانێتی پێشبڕكێی ماتۆڕسواری جیهان

- ١٧ه‌مین خولی پاڵه‌وانێتی پێشبڕكێی ماتۆڕسواری جیهان (MXGP) بۆ جاری دووه‌م له‌ ئافیۆن كاراحیسار به‌ڕێوه‌ ده‌چێت. ( Mustafa Bayer - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پاڵه‌وانێتی پێشبڕكێی ماتۆڕسواری جیهان
Fotoğraf: Mustafa Bayer

- ١٧ه‌مین خولی پاڵه‌وانێتی پێشبڕكێی ماتۆڕسواری جیهان (MXGP) بۆ جاری دووه‌م له‌ ئافیۆن كاراحیسار به‌ڕێوه‌ ده‌چێت. ( Mustafa Bayer - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پاڵه‌وانێتی پێشبڕكێی ماتۆڕسواری جیهان
Fotoğraf: Mustafa Bayer

- ١٧ه‌مین خولی پاڵه‌وانێتی پێشبڕكێی ماتۆڕسواری جیهان (MXGP) بۆ جاری دووه‌م له‌ ئافیۆن كاراحیسار به‌ڕێوه‌ ده‌چێت. ( Mustafa Bayer - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پاڵه‌وانێتی پێشبڕكێی ماتۆڕسواری جیهان
Fotoğraf: Mustafa Bayer

- ١٧ه‌مین خولی پاڵه‌وانێتی پێشبڕكێی ماتۆڕسواری جیهان (MXGP) بۆ جاری دووه‌م له‌ ئافیۆن كاراحیسار به‌ڕێوه‌ ده‌چێت. ( Mustafa Bayer - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پاڵه‌وانێتی پێشبڕكێی ماتۆڕسواری جیهان
Fotoğraf: Mustafa Bayer

- ١٧ه‌مین خولی پاڵه‌وانێتی پێشبڕكێی ماتۆڕسواری جیهان (MXGP) بۆ جاری دووه‌م له‌ ئافیۆن كاراحیسار به‌ڕێوه‌ ده‌چێت. ( Mustafa Bayer - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پاڵه‌وانێتی پێشبڕكێی ماتۆڕسواری جیهان
Fotoğraf: Mustafa Bayer

- ١٧ه‌مین خولی پاڵه‌وانێتی پێشبڕكێی ماتۆڕسواری جیهان (MXGP) بۆ جاری دووه‌م له‌ ئافیۆن كاراحیسار به‌ڕێوه‌ ده‌چێت. ( Mustafa Bayer - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پاڵه‌وانێتی پێشبڕكێی ماتۆڕسواری جیهان
Fotoğraf: Mustafa Bayer

- ١٧ه‌مین خولی پاڵه‌وانێتی پێشبڕكێی ماتۆڕسواری جیهان (MXGP) بۆ جاری دووه‌م له‌ ئافیۆن كاراحیسار به‌ڕێوه‌ ده‌چێت. ( Mustafa Bayer - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پاڵه‌وانێتی پێشبڕكێی ماتۆڕسواری جیهان
Fotoğraf: Mustafa Bayer

- ١٧ه‌مین خولی پاڵه‌وانێتی پێشبڕكێی ماتۆڕسواری جیهان (MXGP) بۆ جاری دووه‌م له‌ ئافیۆن كاراحیسار به‌ڕێوه‌ ده‌چێت. ( Mustafa Bayer - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پاڵه‌وانێتی پێشبڕكێی ماتۆڕسواری جیهان
Fotoğraf: Mustafa Bayer

- ١٧ه‌مین خولی پاڵه‌وانێتی پێشبڕكێی ماتۆڕسواری جیهان (MXGP) بۆ جاری دووه‌م له‌ ئافیۆن كاراحیسار به‌ڕێوه‌ ده‌چێت. ( Mustafa Bayer - ئاژانسی ئانادۆڵو )

Dünya Motokros Şampiyonası Fotoğraf: Abdullah Coşkun

- ١٧ه‌مین خولی پاڵه‌وانێتی پێشبڕكێی ماتۆڕسواری جیهان (MXGP) بۆ جاری دووه‌م له‌ ئافیۆن كاراحیسار به‌ڕێوه‌ ده‌چێت. ( Abdullah Coşkun - ئاژانسی ئانادۆڵو )

Dünya Motokros Şampiyonası Fotoğraf: Abdullah Coşkun

- ١٧ه‌مین خولی پاڵه‌وانێتی پێشبڕكێی ماتۆڕسواری جیهان (MXGP) بۆ جاری دووه‌م له‌ ئافیۆن كاراحیسار به‌ڕێوه‌ ده‌چێت. ( Abdullah Coşkun - ئاژانسی ئانادۆڵو )

Dünya Motokros Şampiyonası Fotoğraf: Abdullah Coşkun

- ١٧ه‌مین خولی پاڵه‌وانێتی پێشبڕكێی ماتۆڕسواری جیهان (MXGP) بۆ جاری دووه‌م له‌ ئافیۆن كاراحیسار به‌ڕێوه‌ ده‌چێت. ( Abdullah Coşkun - ئاژانسی ئانادۆڵو )

Dünya Motokros Şampiyonası Fotoğraf: Abdullah Coşkun

- ١٧ه‌مین خولی پاڵه‌وانێتی پێشبڕكێی ماتۆڕسواری جیهان (MXGP) بۆ جاری دووه‌م له‌ ئافیۆن كاراحیسار به‌ڕێوه‌ ده‌چێت. ( Abdullah Coşkun - ئاژانسی ئانادۆڵو )

Dünya Motokros Şampiyonası Fotoğraf: Abdullah Coşkun

- ١٧ه‌مین خولی پاڵه‌وانێتی پێشبڕكێی ماتۆڕسواری جیهان (MXGP) بۆ جاری دووه‌م له‌ ئافیۆن كاراحیسار به‌ڕێوه‌ ده‌چێت. ( Abdullah Coşkun - ئاژانسی ئانادۆڵو )

Dünya Motokros Şampiyonası Fotoğraf: Abdullah Coşkun

- ١٧ه‌مین خولی پاڵه‌وانێتی پێشبڕكێی ماتۆڕسواری جیهان (MXGP) بۆ جاری دووه‌م له‌ ئافیۆن كاراحیسار به‌ڕێوه‌ ده‌چێت. ( Abdullah Coşkun - ئاژانسی ئانادۆڵو )

Dünya Motokros Şampiyonası Fotoğraf: Abdullah Coşkun

- ١٧ه‌مین خولی پاڵه‌وانێتی پێشبڕكێی ماتۆڕسواری جیهان (MXGP) بۆ جاری دووه‌م له‌ ئافیۆن كاراحیسار به‌ڕێوه‌ ده‌چێت. ( Abdullah Coşkun - ئاژانسی ئانادۆڵو )

Dünya Motokros Şampiyonası Fotoğraf: Abdullah Coşkun

- ١٧ه‌مین خولی پاڵه‌وانێتی پێشبڕكێی ماتۆڕسواری جیهان (MXGP) بۆ جاری دووه‌م له‌ ئافیۆن كاراحیسار به‌ڕێوه‌ ده‌چێت. ( Abdullah Coşkun - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین