له‌ وان شوێنه‌واری پێنج هه‌زار ساڵ له‌مه‌وبه‌ر دۆزرایه‌وه‌

له‌ وان شوێنه‌واری پێنج هه‌زار ساڵ له‌مه‌وبه‌ر دۆزرایه‌وه‌

- له‌ كاره‌كانی هه‌ڵكه‌ندن له‌و ته‌پۆڵكه‌یه‌ی كه‌ ده‌كه‌وێته‌ باكووری قه‌ڵای وان و له‌سه‌ر مۆڵه‌تی وه‌زاره‌تی كولتوور و گه‌شتیاریی توركیا ئه‌نجامده‌درێت، دوو ژوور و چه‌ند به‌شێكی گۆزه‌یه‌ك دۆزرانه‌وه‌، كه‌ مێژووه‌كه‌یان بۆ پێنج هه‌زار ساڵ له‌مه‌وبه‌ر ده‌گه‌ڕێته‌وه‌. ( Ali İhsan Öztürk - ئاژانسی ئانادۆڵو )

له‌ وان شوێنه‌واری پێنج هه‌زار ساڵ له‌مه‌وبه‌ر دۆزرایه‌وه‌
Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

- له‌ كاره‌كانی هه‌ڵكه‌ندن له‌و ته‌پۆڵكه‌یه‌ی كه‌ ده‌كه‌وێته‌ باكووری قه‌ڵای وان و له‌سه‌ر مۆڵه‌تی وه‌زاره‌تی كولتوور و گه‌شتیاریی توركیا ئه‌نجامده‌درێت، دوو ژوور و چه‌ند به‌شێكی گۆزه‌یه‌ك دۆزرانه‌وه‌، كه‌ مێژووه‌كه‌یان بۆ پێنج هه‌زار ساڵ له‌مه‌وبه‌ر ده‌گه‌ڕێته‌وه‌. ( Ali İhsan Öztürk - ئاژانسی ئانادۆڵو )

له‌ وان شوێنه‌واری پێنج هه‌زار ساڵ له‌مه‌وبه‌ر دۆزرایه‌وه‌
Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

- له‌ كاره‌كانی هه‌ڵكه‌ندن له‌و ته‌پۆڵكه‌یه‌ی كه‌ ده‌كه‌وێته‌ باكووری قه‌ڵای وان و له‌سه‌ر مۆڵه‌تی وه‌زاره‌تی كولتوور و گه‌شتیاریی توركیا ئه‌نجامده‌درێت، دوو ژوور و چه‌ند به‌شێكی گۆزه‌یه‌ك دۆزرانه‌وه‌، كه‌ مێژووه‌كه‌یان بۆ پێنج هه‌زار ساڵ له‌مه‌وبه‌ر ده‌گه‌ڕێته‌وه‌. ( Ali İhsan Öztürk - ئاژانسی ئانادۆڵو )

له‌ وان شوێنه‌واری پێنج هه‌زار ساڵ له‌مه‌وبه‌ر دۆزرایه‌وه‌
Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

- له‌ كاره‌كانی هه‌ڵكه‌ندن له‌و ته‌پۆڵكه‌یه‌ی كه‌ ده‌كه‌وێته‌ باكووری قه‌ڵای وان و له‌سه‌ر مۆڵه‌تی وه‌زاره‌تی كولتوور و گه‌شتیاریی توركیا ئه‌نجامده‌درێت، دوو ژوور و چه‌ند به‌شێكی گۆزه‌یه‌ك دۆزرانه‌وه‌، كه‌ مێژووه‌كه‌یان بۆ پێنج هه‌زار ساڵ له‌مه‌وبه‌ر ده‌گه‌ڕێته‌وه‌. ( Ali İhsan Öztürk - ئاژانسی ئانادۆڵو )

له‌ وان شوێنه‌واری پێنج هه‌زار ساڵ له‌مه‌وبه‌ر دۆزرایه‌وه‌
Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

- له‌ كاره‌كانی هه‌ڵكه‌ندن له‌و ته‌پۆڵكه‌یه‌ی كه‌ ده‌كه‌وێته‌ باكووری قه‌ڵای وان و له‌سه‌ر مۆڵه‌تی وه‌زاره‌تی كولتوور و گه‌شتیاریی توركیا ئه‌نجامده‌درێت، دوو ژوور و چه‌ند به‌شێكی گۆزه‌یه‌ك دۆزرانه‌وه‌، كه‌ مێژووه‌كه‌یان بۆ پێنج هه‌زار ساڵ له‌مه‌وبه‌ر ده‌گه‌ڕێته‌وه‌. ( Ali İhsan Öztürk - ئاژانسی ئانادۆڵو )

له‌ وان شوێنه‌واری پێنج هه‌زار ساڵ له‌مه‌وبه‌ر دۆزرایه‌وه‌
Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

- له‌ كاره‌كانی هه‌ڵكه‌ندن له‌و ته‌پۆڵكه‌یه‌ی كه‌ ده‌كه‌وێته‌ باكووری قه‌ڵای وان و له‌سه‌ر مۆڵه‌تی وه‌زاره‌تی كولتوور و گه‌شتیاریی توركیا ئه‌نجامده‌درێت، دوو ژوور و چه‌ند به‌شێكی گۆزه‌یه‌ك دۆزرانه‌وه‌، كه‌ مێژووه‌كه‌یان بۆ پێنج هه‌زار ساڵ له‌مه‌وبه‌ر ده‌گه‌ڕێته‌وه‌. ( Ali İhsan Öztürk - ئاژانسی ئانادۆڵو )

له‌ وان شوێنه‌واری پێنج هه‌زار ساڵ له‌مه‌وبه‌ر دۆزرایه‌وه‌
Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

- له‌ كاره‌كانی هه‌ڵكه‌ندن له‌و ته‌پۆڵكه‌یه‌ی كه‌ ده‌كه‌وێته‌ باكووری قه‌ڵای وان و له‌سه‌ر مۆڵه‌تی وه‌زاره‌تی كولتوور و گه‌شتیاریی توركیا ئه‌نجامده‌درێت، دوو ژوور و چه‌ند به‌شێكی گۆزه‌یه‌ك دۆزرانه‌وه‌، كه‌ مێژووه‌كه‌یان بۆ پێنج هه‌زار ساڵ له‌مه‌وبه‌ر ده‌گه‌ڕێته‌وه‌. ( Ali İhsan Öztürk - ئاژانسی ئانادۆڵو )

له‌ وان شوێنه‌واری پێنج هه‌زار ساڵ له‌مه‌وبه‌ر دۆزرایه‌وه‌
Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

- له‌ كاره‌كانی هه‌ڵكه‌ندن له‌و ته‌پۆڵكه‌یه‌ی كه‌ ده‌كه‌وێته‌ باكووری قه‌ڵای وان و له‌سه‌ر مۆڵه‌تی وه‌زاره‌تی كولتوور و گه‌شتیاریی توركیا ئه‌نجامده‌درێت، دوو ژوور و چه‌ند به‌شێكی گۆزه‌یه‌ك دۆزرانه‌وه‌، كه‌ مێژووه‌كه‌یان بۆ پێنج هه‌زار ساڵ له‌مه‌وبه‌ر ده‌گه‌ڕێته‌وه‌. ( Ali İhsan Öztürk - ئاژانسی ئانادۆڵو )

له‌ وان شوێنه‌واری پێنج هه‌زار ساڵ له‌مه‌وبه‌ر دۆزرایه‌وه‌
Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

- له‌ كاره‌كانی هه‌ڵكه‌ندن له‌و ته‌پۆڵكه‌یه‌ی كه‌ ده‌كه‌وێته‌ باكووری قه‌ڵای وان و له‌سه‌ر مۆڵه‌تی وه‌زاره‌تی كولتوور و گه‌شتیاریی توركیا ئه‌نجامده‌درێت، دوو ژوور و چه‌ند به‌شێكی گۆزه‌یه‌ك دۆزرانه‌وه‌، كه‌ مێژووه‌كه‌یان بۆ پێنج هه‌زار ساڵ له‌مه‌وبه‌ر ده‌گه‌ڕێته‌وه‌. ( Ali İhsan Öztürk - ئاژانسی ئانادۆڵو )

له‌ وان شوێنه‌واری پێنج هه‌زار ساڵ له‌مه‌وبه‌ر دۆزرایه‌وه‌
Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

- له‌ كاره‌كانی هه‌ڵكه‌ندن له‌و ته‌پۆڵكه‌یه‌ی كه‌ ده‌كه‌وێته‌ باكووری قه‌ڵای وان و له‌سه‌ر مۆڵه‌تی وه‌زاره‌تی كولتوور و گه‌شتیاریی توركیا ئه‌نجامده‌درێت، دوو ژوور و چه‌ند به‌شێكی گۆزه‌یه‌ك دۆزرانه‌وه‌، كه‌ مێژووه‌كه‌یان بۆ پێنج هه‌زار ساڵ له‌مه‌وبه‌ر ده‌گه‌ڕێته‌وه‌. ( Ali İhsan Öztürk - ئاژانسی ئانادۆڵو )

له‌ وان شوێنه‌واری پێنج هه‌زار ساڵ له‌مه‌وبه‌ر دۆزرایه‌وه‌
Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

- له‌ كاره‌كانی هه‌ڵكه‌ندن له‌و ته‌پۆڵكه‌یه‌ی كه‌ ده‌كه‌وێته‌ باكووری قه‌ڵای وان و له‌سه‌ر مۆڵه‌تی وه‌زاره‌تی كولتوور و گه‌شتیاریی توركیا ئه‌نجامده‌درێت، دوو ژوور و چه‌ند به‌شێكی گۆزه‌یه‌ك دۆزرانه‌وه‌، كه‌ مێژووه‌كه‌یان بۆ پێنج هه‌زار ساڵ له‌مه‌وبه‌ر ده‌گه‌ڕێته‌وه‌. ( Ali İhsan Öztürk - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین