هەڵەبجە گرنگی بە ژینگە دەدات

هەڵەبجە گرنگی بە ژینگە دەدات

لەپێناو زیاتر گرنگیدان بە ژینگە و خستنە سەرکاری ئافرەتان، کارگەیەکی دروستکردنی تورەکەی خام بۆ بەکارهێنانی وەک کیسەی خۆڵ لەبری عەلاگەی نایلۆن لە پارێزگای هەڵەبجە، دەکرێتەوە. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

هەڵەبجە گرنگی بە ژینگە دەدات
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

لەپێناو زیاتر گرنگیدان بە ژینگە و خستنە سەرکاری ئافرەتان، کارگەیەکی دروستکردنی تورەکەی خام بۆ بەکارهێنانی وەک کیسەی خۆڵ لەبری عەلاگەی نایلۆن لە پارێزگای هەڵەبجە، دەکرێتەوە. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

هەڵەبجە گرنگی بە ژینگە دەدات
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

لەپێناو زیاتر گرنگیدان بە ژینگە و خستنە سەرکاری ئافرەتان، کارگەیەکی دروستکردنی تورەکەی خام بۆ بەکارهێنانی وەک کیسەی خۆڵ لەبری عەلاگەی نایلۆن لە پارێزگای هەڵەبجە، دەکرێتەوە. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

هەڵەبجە گرنگی بە ژینگە دەدات
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

لەپێناو زیاتر گرنگیدان بە ژینگە و خستنە سەرکاری ئافرەتان، کارگەیەکی دروستکردنی تورەکەی خام بۆ بەکارهێنانی وەک کیسەی خۆڵ لەبری عەلاگەی نایلۆن لە پارێزگای هەڵەبجە، دەکرێتەوە. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

هەڵەبجە گرنگی بە ژینگە دەدات
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

لەپێناو زیاتر گرنگیدان بە ژینگە و خستنە سەرکاری ئافرەتان، کارگەیەکی دروستکردنی تورەکەی خام بۆ بەکارهێنانی وەک کیسەی خۆڵ لەبری عەلاگەی نایلۆن لە پارێزگای هەڵەبجە، دەکرێتەوە. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

هەڵەبجە گرنگی بە ژینگە دەدات
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

لەپێناو زیاتر گرنگیدان بە ژینگە و خستنە سەرکاری ئافرەتان، کارگەیەکی دروستکردنی تورەکەی خام بۆ بەکارهێنانی وەک کیسەی خۆڵ لەبری عەلاگەی نایلۆن لە پارێزگای هەڵەبجە، دەکرێتەوە. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

هەڵەبجە گرنگی بە ژینگە دەدات
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

لەپێناو زیاتر گرنگیدان بە ژینگە و خستنە سەرکاری ئافرەتان، کارگەیەکی دروستکردنی تورەکەی خام بۆ بەکارهێنانی وەک کیسەی خۆڵ لەبری عەلاگەی نایلۆن لە پارێزگای هەڵەبجە، دەکرێتەوە. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

هەڵەبجە گرنگی بە ژینگە دەدات
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

لەپێناو زیاتر گرنگیدان بە ژینگە و خستنە سەرکاری ئافرەتان، کارگەیەکی دروستکردنی تورەکەی خام بۆ بەکارهێنانی وەک کیسەی خۆڵ لەبری عەلاگەی نایلۆن لە پارێزگای هەڵەبجە، دەکرێتەوە. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

هەڵەبجە گرنگی بە ژینگە دەدات
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

لەپێناو زیاتر گرنگیدان بە ژینگە و خستنە سەرکاری ئافرەتان، کارگەیەکی دروستکردنی تورەکەی خام بۆ بەکارهێنانی وەک کیسەی خۆڵ لەبری عەلاگەی نایلۆن لە پارێزگای هەڵەبجە، دەکرێتەوە. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

هەڵەبجە گرنگی بە ژینگە دەدات
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

لەپێناو زیاتر گرنگیدان بە ژینگە و خستنە سەرکاری ئافرەتان، کارگەیەکی دروستکردنی تورەکەی خام بۆ بەکارهێنانی وەک کیسەی خۆڵ لەبری عەلاگەی نایلۆن لە پارێزگای هەڵەبجە، دەکرێتەوە. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین