رانیە.. هاووڵاتییەکی كەمبین كاری چاككردنەوەی كاتژمێر دەكات

رانیە.. هاووڵاتییەکی كەمبین كاری چاككردنەوەی كاتژمێر دەكات

سلێمانی ـ AA حیكمەت سابیر هاووڵاتییەكی دانیشتووی قەزای رانیە (134 كیلۆمەتر باكووری رۆژئاوای سلێمانی) یە، ئەو لە ساڵی 1988 بە هۆی رووداوێكەوە بینایی چاوێكی لەدەستداوە و چاوەكەی تریشی زۆر بە كەمی دەبینێت، ماوەی 28 ساڵە دەستی بە كاری چاككردنەوەی كاتژمێر كردووە و لەسەر شەقامێكی سەرەكی رانیە رۆژانە ئەو كارە دەكات. حیكمەت دەڵێت، هەرچەندە كاركردن لە چاککردنەوەی كاتژمێر كارێكی وردە و زەحمەتی زۆری هەیە، بەڵام لەگەڵ كارەكەی راهاتووە و ماوەی 28 ساڵە بەردەوامە لەسەری. ئەو ماوەی چەند ساڵە لەسەر شەقامێكی سەرەكی و بە هۆی چاویلکەیەکی زەڕەبینییەوە دەتوانێك كەمێك تروسكایی ببینێت و كارەكانی لەو رێگەیەوە ئەنجام بدات. ( Muhammet Jalal - ئاژانسی ئانادۆڵو )

رانیە.. هاووڵاتییەکی كەمبین كاری چاككردنەوەی كاتژمێر دەكات Fotoğraf: Muhammet Jalal

سلێمانی ـ AA حیكمەت سابیر هاووڵاتییەكی دانیشتووی قەزای رانیە (134 كیلۆمەتر باكووری رۆژئاوای سلێمانی) یە، ئەو لە ساڵی 1988 بە هۆی رووداوێكەوە بینایی چاوێكی لەدەستداوە و چاوەكەی تریشی زۆر بە كەمی دەبینێت، ماوەی 28 ساڵە دەستی بە كاری چاككردنەوەی كاتژمێر كردووە و لەسەر شەقامێكی سەرەكی رانیە رۆژانە ئەو كارە دەكات. حیكمەت دەڵێت، هەرچەندە كاركردن لە چاککردنەوەی كاتژمێر كارێكی وردە و زەحمەتی زۆری هەیە، بەڵام لەگەڵ كارەكەی راهاتووە و ماوەی 28 ساڵە بەردەوامە لەسەری. ئەو ماوەی چەند ساڵە لەسەر شەقامێكی سەرەكی و بە هۆی چاویلکەیەکی زەڕەبینییەوە دەتوانێك كەمێك تروسكایی ببینێت و كارەكانی لەو رێگەیەوە ئەنجام بدات. ( Muhammet Jalal - ئاژانسی ئانادۆڵو )

رانیە.. هاووڵاتییەکی كەمبین كاری چاككردنەوەی كاتژمێر دەكات Fotoğraf: Muhammet Jalal

سلێمانی ـ AA حیكمەت سابیر هاووڵاتییەكی دانیشتووی قەزای رانیە (134 كیلۆمەتر باكووری رۆژئاوای سلێمانی) یە، ئەو لە ساڵی 1988 بە هۆی رووداوێكەوە بینایی چاوێكی لەدەستداوە و چاوەكەی تریشی زۆر بە كەمی دەبینێت، ماوەی 28 ساڵە دەستی بە كاری چاككردنەوەی كاتژمێر كردووە و لەسەر شەقامێكی سەرەكی رانیە رۆژانە ئەو كارە دەكات. حیكمەت دەڵێت، هەرچەندە كاركردن لە چاککردنەوەی كاتژمێر كارێكی وردە و زەحمەتی زۆری هەیە، بەڵام لەگەڵ كارەكەی راهاتووە و ماوەی 28 ساڵە بەردەوامە لەسەری. ئەو ماوەی چەند ساڵە لەسەر شەقامێكی سەرەكی و بە هۆی چاویلکەیەکی زەڕەبینییەوە دەتوانێك كەمێك تروسكایی ببینێت و كارەكانی لەو رێگەیەوە ئەنجام بدات. ( Muhammet Jalal - ئاژانسی ئانادۆڵو )

رانیە.. هاووڵاتییەکی كەمبین كاری چاككردنەوەی كاتژمێر دەكات Fotoğraf: Muhammet Jalal

سلێمانی ـ AA حیكمەت سابیر هاووڵاتییەكی دانیشتووی قەزای رانیە (134 كیلۆمەتر باكووری رۆژئاوای سلێمانی) یە، ئەو لە ساڵی 1988 بە هۆی رووداوێكەوە بینایی چاوێكی لەدەستداوە و چاوەكەی تریشی زۆر بە كەمی دەبینێت، ماوەی 28 ساڵە دەستی بە كاری چاككردنەوەی كاتژمێر كردووە و لەسەر شەقامێكی سەرەكی رانیە رۆژانە ئەو كارە دەكات. حیكمەت دەڵێت، هەرچەندە كاركردن لە چاککردنەوەی كاتژمێر كارێكی وردە و زەحمەتی زۆری هەیە، بەڵام لەگەڵ كارەكەی راهاتووە و ماوەی 28 ساڵە بەردەوامە لەسەری. ئەو ماوەی چەند ساڵە لەسەر شەقامێكی سەرەكی و بە هۆی چاویلکەیەکی زەڕەبینییەوە دەتوانێك كەمێك تروسكایی ببینێت و كارەكانی لەو رێگەیەوە ئەنجام بدات. ( Muhammet Jalal - ئاژانسی ئانادۆڵو )

رانیە.. هاووڵاتییەکی كەمبین كاری چاككردنەوەی كاتژمێر دەكات Fotoğraf: Muhammet Jalal

سلێمانی ـ AA حیكمەت سابیر هاووڵاتییەكی دانیشتووی قەزای رانیە (134 كیلۆمەتر باكووری رۆژئاوای سلێمانی) یە، ئەو لە ساڵی 1988 بە هۆی رووداوێكەوە بینایی چاوێكی لەدەستداوە و چاوەكەی تریشی زۆر بە كەمی دەبینێت، ماوەی 28 ساڵە دەستی بە كاری چاككردنەوەی كاتژمێر كردووە و لەسەر شەقامێكی سەرەكی رانیە رۆژانە ئەو كارە دەكات. حیكمەت دەڵێت، هەرچەندە كاركردن لە چاککردنەوەی كاتژمێر كارێكی وردە و زەحمەتی زۆری هەیە، بەڵام لەگەڵ كارەكەی راهاتووە و ماوەی 28 ساڵە بەردەوامە لەسەری. ئەو ماوەی چەند ساڵە لەسەر شەقامێكی سەرەكی و بە هۆی چاویلکەیەکی زەڕەبینییەوە دەتوانێك كەمێك تروسكایی ببینێت و كارەكانی لەو رێگەیەوە ئەنجام بدات. ( Muhammet Jalal - ئاژانسی ئانادۆڵو )

رانیە.. هاووڵاتییەکی كەمبین كاری چاككردنەوەی كاتژمێر دەكات Fotoğraf: Muhammet Jalal

سلێمانی ـ AA حیكمەت سابیر هاووڵاتییەكی دانیشتووی قەزای رانیە (134 كیلۆمەتر باكووری رۆژئاوای سلێمانی) یە، ئەو لە ساڵی 1988 بە هۆی رووداوێكەوە بینایی چاوێكی لەدەستداوە و چاوەكەی تریشی زۆر بە كەمی دەبینێت، ماوەی 28 ساڵە دەستی بە كاری چاككردنەوەی كاتژمێر كردووە و لەسەر شەقامێكی سەرەكی رانیە رۆژانە ئەو كارە دەكات. حیكمەت دەڵێت، هەرچەندە كاركردن لە چاککردنەوەی كاتژمێر كارێكی وردە و زەحمەتی زۆری هەیە، بەڵام لەگەڵ كارەكەی راهاتووە و ماوەی 28 ساڵە بەردەوامە لەسەری. ئەو ماوەی چەند ساڵە لەسەر شەقامێكی سەرەكی و بە هۆی چاویلکەیەکی زەڕەبینییەوە دەتوانێك كەمێك تروسكایی ببینێت و كارەكانی لەو رێگەیەوە ئەنجام بدات. ( Muhammet Jalal - ئاژانسی ئانادۆڵو )

رانیە.. هاووڵاتییەکی كەمبین كاری چاككردنەوەی كاتژمێر دەكات Fotoğraf: Muhammet Jalal

سلێمانی ـ AA حیكمەت سابیر هاووڵاتییەكی دانیشتووی قەزای رانیە (134 كیلۆمەتر باكووری رۆژئاوای سلێمانی) یە، ئەو لە ساڵی 1988 بە هۆی رووداوێكەوە بینایی چاوێكی لەدەستداوە و چاوەكەی تریشی زۆر بە كەمی دەبینێت، ماوەی 28 ساڵە دەستی بە كاری چاككردنەوەی كاتژمێر كردووە و لەسەر شەقامێكی سەرەكی رانیە رۆژانە ئەو كارە دەكات. حیكمەت دەڵێت، هەرچەندە كاركردن لە چاککردنەوەی كاتژمێر كارێكی وردە و زەحمەتی زۆری هەیە، بەڵام لەگەڵ كارەكەی راهاتووە و ماوەی 28 ساڵە بەردەوامە لەسەری. ئەو ماوەی چەند ساڵە لەسەر شەقامێكی سەرەكی و بە هۆی چاویلکەیەکی زەڕەبینییەوە دەتوانێك كەمێك تروسكایی ببینێت و كارەكانی لەو رێگەیەوە ئەنجام بدات. ( Muhammet Jalal - ئاژانسی ئانادۆڵو )

رانیە.. هاووڵاتییەکی كەمبین كاری چاككردنەوەی كاتژمێر دەكات Fotoğraf: Muhammet Jalal

سلێمانی ـ AA حیكمەت سابیر هاووڵاتییەكی دانیشتووی قەزای رانیە (134 كیلۆمەتر باكووری رۆژئاوای سلێمانی) یە، ئەو لە ساڵی 1988 بە هۆی رووداوێكەوە بینایی چاوێكی لەدەستداوە و چاوەكەی تریشی زۆر بە كەمی دەبینێت، ماوەی 28 ساڵە دەستی بە كاری چاككردنەوەی كاتژمێر كردووە و لەسەر شەقامێكی سەرەكی رانیە رۆژانە ئەو كارە دەكات. حیكمەت دەڵێت، هەرچەندە كاركردن لە چاککردنەوەی كاتژمێر كارێكی وردە و زەحمەتی زۆری هەیە، بەڵام لەگەڵ كارەكەی راهاتووە و ماوەی 28 ساڵە بەردەوامە لەسەری. ئەو ماوەی چەند ساڵە لەسەر شەقامێكی سەرەكی و بە هۆی چاویلکەیەکی زەڕەبینییەوە دەتوانێك كەمێك تروسكایی ببینێت و كارەكانی لەو رێگەیەوە ئەنجام بدات. ( Muhammet Jalal - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین