هاتای.. دروستكردنی "دۆشاوی چاڵپاك"

هاتای.. دروستكردنی "دۆشاوی چاڵپاك"

به‌ رێگا نه‌ریتییه‌كان "دۆشاوی چاڵپاك" كه‌ یه‌كێكه‌ له‌ خۆراكه‌ بنه‌ڕه‌تی و به‌تاموچێژه‌كانی وه‌رزی زستان له‌ ترێی ره‌نێوهاتوو له‌ شارۆچكه‌ی هاسسا سەربە پارێزگای هاتای دروست ده‌كرێت. به‌شێك له‌و ترێیه‌ی له‌سه‌ر نزیكه‌ی رووبه‌ری ٥٠ هه‌زار دێكار زه‌وی له‌و ناوچه‌یه‌ به‌رهه‌م ده‌هێندرێت به‌ تازەیی ده‌خورێت، به‌شێكی دیكه‌ی وشك ده‌كرێت و ده‌كرێته‌ مێوژ و به‌شێكی زۆریشی ده‌كرێت به‌ دۆشاو بۆ وه‌رزی زستان. ( Hilmi Tunahan Karakaya - ئاژانسی ئانادۆڵو )

هاتای.. دروستكردنی "دۆشاوی چاڵپاك"
Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya

به‌ رێگا نه‌ریتییه‌كان "دۆشاوی چاڵپاك" كه‌ یه‌كێكه‌ له‌ خۆراكه‌ بنه‌ڕه‌تی و به‌تاموچێژه‌كانی وه‌رزی زستان له‌ ترێی ره‌نێوهاتوو له‌ شارۆچكه‌ی هاسسا سەربە پارێزگای هاتای دروست ده‌كرێت. به‌شێك له‌و ترێیه‌ی له‌سه‌ر نزیكه‌ی رووبه‌ری ٥٠ هه‌زار دێكار زه‌وی له‌و ناوچه‌یه‌ به‌رهه‌م ده‌هێندرێت به‌ تازەیی ده‌خورێت، به‌شێكی دیكه‌ی وشك ده‌كرێت و ده‌كرێته‌ مێوژ و به‌شێكی زۆریشی ده‌كرێت به‌ دۆشاو بۆ وه‌رزی زستان. ( Hilmi Tunahan Karakaya - ئاژانسی ئانادۆڵو )

هاتای.. دروستكردنی "دۆشاوی چاڵپاك"
Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya

به‌ رێگا نه‌ریتییه‌كان "دۆشاوی چاڵپاك" كه‌ یه‌كێكه‌ له‌ خۆراكه‌ بنه‌ڕه‌تی و به‌تاموچێژه‌كانی وه‌رزی زستان له‌ ترێی ره‌نێوهاتوو له‌ شارۆچكه‌ی هاسسا سەربە پارێزگای هاتای دروست ده‌كرێت. به‌شێك له‌و ترێیه‌ی له‌سه‌ر نزیكه‌ی رووبه‌ری ٥٠ هه‌زار دێكار زه‌وی له‌و ناوچه‌یه‌ به‌رهه‌م ده‌هێندرێت به‌ تازەیی ده‌خورێت، به‌شێكی دیكه‌ی وشك ده‌كرێت و ده‌كرێته‌ مێوژ و به‌شێكی زۆریشی ده‌كرێت به‌ دۆشاو بۆ وه‌رزی زستان. ( Hilmi Tunahan Karakaya - ئاژانسی ئانادۆڵو )

هاتای.. دروستكردنی "دۆشاوی چاڵپاك"
Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya

به‌ رێگا نه‌ریتییه‌كان "دۆشاوی چاڵپاك" كه‌ یه‌كێكه‌ له‌ خۆراكه‌ بنه‌ڕه‌تی و به‌تاموچێژه‌كانی وه‌رزی زستان له‌ ترێی ره‌نێوهاتوو له‌ شارۆچكه‌ی هاسسا سەربە پارێزگای هاتای دروست ده‌كرێت. به‌شێك له‌و ترێیه‌ی له‌سه‌ر نزیكه‌ی رووبه‌ری ٥٠ هه‌زار دێكار زه‌وی له‌و ناوچه‌یه‌ به‌رهه‌م ده‌هێندرێت به‌ تازەیی ده‌خورێت، به‌شێكی دیكه‌ی وشك ده‌كرێت و ده‌كرێته‌ مێوژ و به‌شێكی زۆریشی ده‌كرێت به‌ دۆشاو بۆ وه‌رزی زستان. ( Hilmi Tunahan Karakaya - ئاژانسی ئانادۆڵو )

هاتای.. دروستكردنی "دۆشاوی چاڵپاك"
Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya

به‌ رێگا نه‌ریتییه‌كان "دۆشاوی چاڵپاك" كه‌ یه‌كێكه‌ له‌ خۆراكه‌ بنه‌ڕه‌تی و به‌تاموچێژه‌كانی وه‌رزی زستان له‌ ترێی ره‌نێوهاتوو له‌ شارۆچكه‌ی هاسسا سەربە پارێزگای هاتای دروست ده‌كرێت. به‌شێك له‌و ترێیه‌ی له‌سه‌ر نزیكه‌ی رووبه‌ری ٥٠ هه‌زار دێكار زه‌وی له‌و ناوچه‌یه‌ به‌رهه‌م ده‌هێندرێت به‌ تازەیی ده‌خورێت، به‌شێكی دیكه‌ی وشك ده‌كرێت و ده‌كرێته‌ مێوژ و به‌شێكی زۆریشی ده‌كرێت به‌ دۆشاو بۆ وه‌رزی زستان. ( Hilmi Tunahan Karakaya - ئاژانسی ئانادۆڵو )

هاتای.. دروستكردنی "دۆشاوی چاڵپاك"
Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya

به‌ رێگا نه‌ریتییه‌كان "دۆشاوی چاڵپاك" كه‌ یه‌كێكه‌ له‌ خۆراكه‌ بنه‌ڕه‌تی و به‌تاموچێژه‌كانی وه‌رزی زستان له‌ ترێی ره‌نێوهاتوو له‌ شارۆچكه‌ی هاسسا سەربە پارێزگای هاتای دروست ده‌كرێت. به‌شێك له‌و ترێیه‌ی له‌سه‌ر نزیكه‌ی رووبه‌ری ٥٠ هه‌زار دێكار زه‌وی له‌و ناوچه‌یه‌ به‌رهه‌م ده‌هێندرێت به‌ تازەیی ده‌خورێت، به‌شێكی دیكه‌ی وشك ده‌كرێت و ده‌كرێته‌ مێوژ و به‌شێكی زۆریشی ده‌كرێت به‌ دۆشاو بۆ وه‌رزی زستان. ( Hilmi Tunahan Karakaya - ئاژانسی ئانادۆڵو )

هاتای.. دروستكردنی "دۆشاوی چاڵپاك"
Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya

به‌ رێگا نه‌ریتییه‌كان "دۆشاوی چاڵپاك" كه‌ یه‌كێكه‌ له‌ خۆراكه‌ بنه‌ڕه‌تی و به‌تاموچێژه‌كانی وه‌رزی زستان له‌ ترێی ره‌نێوهاتوو له‌ شارۆچكه‌ی هاسسا سەربە پارێزگای هاتای دروست ده‌كرێت. به‌شێك له‌و ترێیه‌ی له‌سه‌ر نزیكه‌ی رووبه‌ری ٥٠ هه‌زار دێكار زه‌وی له‌و ناوچه‌یه‌ به‌رهه‌م ده‌هێندرێت به‌ تازەیی ده‌خورێت، به‌شێكی دیكه‌ی وشك ده‌كرێت و ده‌كرێته‌ مێوژ و به‌شێكی زۆریشی ده‌كرێت به‌ دۆشاو بۆ وه‌رزی زستان. ( Hilmi Tunahan Karakaya - ئاژانسی ئانادۆڵو )

هاتای.. دروستكردنی "دۆشاوی چاڵپاك"
Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya

به‌ رێگا نه‌ریتییه‌كان "دۆشاوی چاڵپاك" كه‌ یه‌كێكه‌ له‌ خۆراكه‌ بنه‌ڕه‌تی و به‌تاموچێژه‌كانی وه‌رزی زستان له‌ ترێی ره‌نێوهاتوو له‌ شارۆچكه‌ی هاسسا سەربە پارێزگای هاتای دروست ده‌كرێت. به‌شێك له‌و ترێیه‌ی له‌سه‌ر نزیكه‌ی رووبه‌ری ٥٠ هه‌زار دێكار زه‌وی له‌و ناوچه‌یه‌ به‌رهه‌م ده‌هێندرێت به‌ تازەیی ده‌خورێت، به‌شێكی دیكه‌ی وشك ده‌كرێت و ده‌كرێته‌ مێوژ و به‌شێكی زۆریشی ده‌كرێت به‌ دۆشاو بۆ وه‌رزی زستان. ( Hilmi Tunahan Karakaya - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین