ماڵاتیا.. منداڵان به‌ چێژه‌وه‌ خلیسكه‌ له‌سه‌ر به‌فر ده‌كه‌ن

ماڵاتیا.. منداڵان به‌ چێژه‌وه‌ خلیسكه‌ له‌سه‌ر به‌فر ده‌كه‌ن

- منداڵان له‌ شارۆچكه‌ی داره‌نده‌ له‌ پارێزگای ماڵاتیا به‌ چێژێكی زۆره‌وه‌ خلیسكه‌ له‌سه‌ر به‌فر ده‌كه‌ن. ( Ayhan İşcen - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ماڵاتیا.. منداڵان به‌ چێژه‌وه‌ خلیسكه‌ له‌سه‌ر به‌فر ده‌كه‌ن Fotoğraf: Ayhan İşcen

- منداڵان له‌ شارۆچكه‌ی داره‌نده‌ له‌ پارێزگای ماڵاتیا به‌ چێژێكی زۆره‌وه‌ خلیسكه‌ له‌سه‌ر به‌فر ده‌كه‌ن. ( Ayhan İşcen - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ماڵاتیا.. منداڵان به‌ چێژه‌وه‌ خلیسكه‌ له‌سه‌ر به‌فر ده‌كه‌ن Fotoğraf: Ayhan İşcen

- منداڵان له‌ شارۆچكه‌ی داره‌نده‌ له‌ پارێزگای ماڵاتیا به‌ چێژێكی زۆره‌وه‌ خلیسكه‌ له‌سه‌ر به‌فر ده‌كه‌ن. ( Ayhan İşcen - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ماڵاتیا.. منداڵان به‌ چێژه‌وه‌ خلیسكه‌ له‌سه‌ر به‌فر ده‌كه‌ن Fotoğraf: Ayhan İşcen

- منداڵان له‌ شارۆچكه‌ی داره‌نده‌ له‌ پارێزگای ماڵاتیا به‌ چێژێكی زۆره‌وه‌ خلیسكه‌ له‌سه‌ر به‌فر ده‌كه‌ن. ( Ayhan İşcen - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ماڵاتیا.. منداڵان به‌ چێژه‌وه‌ خلیسكه‌ له‌سه‌ر به‌فر ده‌كه‌ن Fotoğraf: Ayhan İşcen

- منداڵان له‌ شارۆچكه‌ی داره‌نده‌ له‌ پارێزگای ماڵاتیا به‌ چێژێكی زۆره‌وه‌ خلیسكه‌ له‌سه‌ر به‌فر ده‌كه‌ن. ( Ayhan İşcen - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ماڵاتیا.. منداڵان به‌ چێژه‌وه‌ خلیسكه‌ له‌سه‌ر به‌فر ده‌كه‌ن Fotoğraf: Ayhan İşcen

- منداڵان له‌ شارۆچكه‌ی داره‌نده‌ له‌ پارێزگای ماڵاتیا به‌ چێژێكی زۆره‌وه‌ خلیسكه‌ له‌سه‌ر به‌فر ده‌كه‌ن. ( Ayhan İşcen - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ماڵاتیا.. منداڵان به‌ چێژه‌وه‌ خلیسكه‌ له‌سه‌ر به‌فر ده‌كه‌ن Fotoğraf: Ayhan İşcen

- منداڵان له‌ شارۆچكه‌ی داره‌نده‌ له‌ پارێزگای ماڵاتیا به‌ چێژێكی زۆره‌وه‌ خلیسكه‌ له‌سه‌ر به‌فر ده‌كه‌ن. ( Ayhan İşcen - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ماڵاتیا.. منداڵان به‌ چێژه‌وه‌ خلیسكه‌ له‌سه‌ر به‌فر ده‌كه‌ن Fotoğraf: Ayhan İşcen

- منداڵان له‌ شارۆچكه‌ی داره‌نده‌ له‌ پارێزگای ماڵاتیا به‌ چێژێكی زۆره‌وه‌ خلیسكه‌ له‌سه‌ر به‌فر ده‌كه‌ن. ( Ayhan İşcen - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ماڵاتیا.. منداڵان به‌ چێژه‌وه‌ خلیسكه‌ له‌سه‌ر به‌فر ده‌كه‌ن Fotoğraf: Ayhan İşcen

- منداڵان له‌ شارۆچكه‌ی داره‌نده‌ له‌ پارێزگای ماڵاتیا به‌ چێژێكی زۆره‌وه‌ خلیسكه‌ له‌سه‌ر به‌فر ده‌كه‌ن. ( Ayhan İşcen - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ماڵاتیا.. منداڵان به‌ چێژه‌وه‌ خلیسكه‌ له‌سه‌ر به‌فر ده‌كه‌ن Fotoğraf: Ayhan İşcen

- منداڵان له‌ شارۆچكه‌ی داره‌نده‌ له‌ پارێزگای ماڵاتیا به‌ چێژێكی زۆره‌وه‌ خلیسكه‌ له‌سه‌ر به‌فر ده‌كه‌ن. ( Ayhan İşcen - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ماڵاتیا.. منداڵان به‌ چێژه‌وه‌ خلیسكه‌ له‌سه‌ر به‌فر ده‌كه‌ن Fotoğraf: Ayhan İşcen

- منداڵان له‌ شارۆچكه‌ی داره‌نده‌ له‌ پارێزگای ماڵاتیا به‌ چێژێكی زۆره‌وه‌ خلیسكه‌ له‌سه‌ر به‌فر ده‌كه‌ن. ( Ayhan İşcen - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ماڵاتیا.. منداڵان به‌ چێژه‌وه‌ خلیسكه‌ له‌سه‌ر به‌فر ده‌كه‌ن Fotoğraf: Ayhan İşcen

- منداڵان له‌ شارۆچكه‌ی داره‌نده‌ له‌ پارێزگای ماڵاتیا به‌ چێژێكی زۆره‌وه‌ خلیسكه‌ له‌سه‌ر به‌فر ده‌كه‌ن. ( Ayhan İşcen - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ماڵاتیا.. منداڵان به‌ چێژه‌وه‌ خلیسكه‌ له‌سه‌ر به‌فر ده‌كه‌ن Fotoğraf: Ayhan İşcen

- منداڵان له‌ شارۆچكه‌ی داره‌نده‌ له‌ پارێزگای ماڵاتیا به‌ چێژێكی زۆره‌وه‌ خلیسكه‌ له‌سه‌ر به‌فر ده‌كه‌ن. ( Ayhan İşcen - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ماڵاتیا.. منداڵان به‌ چێژه‌وه‌ خلیسكه‌ له‌سه‌ر به‌فر ده‌كه‌ن Fotoğraf: Ayhan İşcen

- منداڵان له‌ شارۆچكه‌ی داره‌نده‌ له‌ پارێزگای ماڵاتیا به‌ چێژێكی زۆره‌وه‌ خلیسكه‌ له‌سه‌ر به‌فر ده‌كه‌ن. ( Ayhan İşcen - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ماڵاتیا.. منداڵان به‌ چێژه‌وه‌ خلیسكه‌ له‌سه‌ر به‌فر ده‌كه‌ن Fotoğraf: Ayhan İşcen

- منداڵان له‌ شارۆچكه‌ی داره‌نده‌ له‌ پارێزگای ماڵاتیا به‌ چێژێكی زۆره‌وه‌ خلیسكه‌ له‌سه‌ر به‌فر ده‌كه‌ن. ( Ayhan İşcen - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین