ماردین...مۆزایکی کڵێسایەکی سەدەی چوار دۆزرایەوە

ماردین...مۆزایکی کڵێسایەکی سەدەی چوار دۆزرایەوە

- لە شارۆچکەی دەریک-ی سەر بە پارێزگای ماردین، مۆزایکی کڵێسایەک دۆزرایەوە کە لە ساڵی ٣٩٦ی زاینیدا دروست کراوە. ( Kültür ve Turizm Bakanlığı - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ماردین...مۆزایکی کڵێسایەکی سەدەی چوار دۆزرایەوە
Fotoğraf: Kültür ve Turizm Bakanlığı

- لە شارۆچکەی دەریک-ی سەر بە پارێزگای ماردین، مۆزایکی کڵێسایەک دۆزرایەوە کە لە ساڵی ٣٩٦ی زاینیدا دروست کراوە. ( Kültür ve Turizm Bakanlığı - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ماردین...مۆزایکی کڵێسایەکی سەدەی چوار دۆزرایەوە
Fotoğraf: Kültür ve Turizm Bakanlığı

- لە شارۆچکەی دەریک-ی سەر بە پارێزگای ماردین، مۆزایکی کڵێسایەک دۆزرایەوە کە لە ساڵی ٣٩٦ی زاینیدا دروست کراوە. ( Kültür ve Turizm Bakanlığı - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ماردین...مۆزایکی کڵێسایەکی سەدەی چوار دۆزرایەوە
Fotoğraf: Kültür ve Turizm Bakanlığı

- لە شارۆچکەی دەریک-ی سەر بە پارێزگای ماردین، مۆزایکی کڵێسایەک دۆزرایەوە کە لە ساڵی ٣٩٦ی زاینیدا دروست کراوە. ( Kültür ve Turizm Bakanlığı - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ماردین...مۆزایکی کڵێسایەکی سەدەی چوار دۆزرایەوە
Fotoğraf: Kültür ve Turizm Bakanlığı

- لە شارۆچکەی دەریک-ی سەر بە پارێزگای ماردین، مۆزایکی کڵێسایەک دۆزرایەوە کە لە ساڵی ٣٩٦ی زاینیدا دروست کراوە. ( Kültür ve Turizm Bakanlığı - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ماردین...مۆزایکی کڵێسایەکی سەدەی چوار دۆزرایەوە
Fotoğraf: Kültür ve Turizm Bakanlığı

- لە شارۆچکەی دەریک-ی سەر بە پارێزگای ماردین، مۆزایکی کڵێسایەک دۆزرایەوە کە لە ساڵی ٣٩٦ی زاینیدا دروست کراوە. ( Kültür ve Turizm Bakanlığı - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ماردین...مۆزایکی کڵێسایەکی سەدەی چوار دۆزرایەوە
Fotoğraf: Kültür ve Turizm Bakanlığı

- لە شارۆچکەی دەریک-ی سەر بە پارێزگای ماردین، مۆزایکی کڵێسایەک دۆزرایەوە کە لە ساڵی ٣٩٦ی زاینیدا دروست کراوە. ( Kültür ve Turizm Bakanlığı - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ماردین...مۆزایکی کڵێسایەکی سەدەی چوار دۆزرایەوە
Fotoğraf: Kültür ve Turizm Bakanlığı

- لە شارۆچکەی دەریک-ی سەر بە پارێزگای ماردین، مۆزایکی کڵێسایەک دۆزرایەوە کە لە ساڵی ٣٩٦ی زاینیدا دروست کراوە. ( Kültür ve Turizm Bakanlığı - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ماردین...مۆزایکی کڵێسایەکی سەدەی چوار دۆزرایەوە
Fotoğraf: Kültür ve Turizm Bakanlığı

- لە شارۆچکەی دەریک-ی سەر بە پارێزگای ماردین، مۆزایکی کڵێسایەک دۆزرایەوە کە لە ساڵی ٣٩٦ی زاینیدا دروست کراوە. ( Kültür ve Turizm Bakanlığı - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ماردین...مۆزایکی کڵێسایەکی سەدەی چوار دۆزرایەوە
Fotoğraf: Kültür ve Turizm Bakanlığı

- لە شارۆچکەی دەریک-ی سەر بە پارێزگای ماردین، مۆزایکی کڵێسایەک دۆزرایەوە کە لە ساڵی ٣٩٦ی زاینیدا دروست کراوە. ( Kültür ve Turizm Bakanlığı - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ماردین...مۆزایکی کڵێسایەکی سەدەی چوار دۆزرایەوە
Fotoğraf: Kültür ve Turizm Bakanlığı

- لە شارۆچکەی دەریک-ی سەر بە پارێزگای ماردین، مۆزایکی کڵێسایەک دۆزرایەوە کە لە ساڵی ٣٩٦ی زاینیدا دروست کراوە. ( Kültür ve Turizm Bakanlığı - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ماردین...مۆزایکی کڵێسایەکی سەدەی چوار دۆزرایەوە
Fotoğraf: Kültür ve Turizm Bakanlığı

- لە شارۆچکەی دەریک-ی سەر بە پارێزگای ماردین، مۆزایکی کڵێسایەک دۆزرایەوە کە لە ساڵی ٣٩٦ی زاینیدا دروست کراوە. ( Kültür ve Turizm Bakanlığı - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ماردین...مۆزایکی کڵێسایەکی سەدەی چوار دۆزرایەوە
Fotoğraf: Kültür ve Turizm Bakanlığı

- لە شارۆچکەی دەریک-ی سەر بە پارێزگای ماردین، مۆزایکی کڵێسایەک دۆزرایەوە کە لە ساڵی ٣٩٦ی زاینیدا دروست کراوە. ( Kültür ve Turizm Bakanlığı - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ماردین...مۆزایکی کڵێسایەکی سەدەی چوار دۆزرایەوە
Fotoğraf: Kültür ve Turizm Bakanlığı

- لە شارۆچکەی دەریک-ی سەر بە پارێزگای ماردین، مۆزایکی کڵێسایەک دۆزرایەوە کە لە ساڵی ٣٩٦ی زاینیدا دروست کراوە. ( Kültür ve Turizm Bakanlığı - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین