لە هەولێر یادی مەولوودی پێغەمبەر حەزرەتی محەمەد (د.خ) بەڕیوەچوو

لە هەولێر یادی مەولوودی پێغەمبەر حەزرەتی محەمەد (د.خ) بەڕیوەچوو

بە بەشداری ژمارەیەکی زۆر لە هاووڵاتییان لە بەردەم قەڵای هەولێر و نێو بازاڕی گەورە یادی مەولوودی پێغەمبەر حەزرەتی محەمەد (د.خ) کرایەوە. لە مەراسیمەکەدا کۆمەڵەی قورئانخوێنانی کوردستان بە گوتنەوەی سرودی ئایینی و موناجاتی ئیسلامی بەشداربوون، پیاوانی تەریقەتیش بە گوتنەوەی سرووتە ئایینەکان لە مەراسیمی یادی مەولوودا بەشداریان کرد و هاووڵاتییان و کاسبکاران و دوکاندارانیش بە بەخشینەوەی شیرینی یادی رۆژی لەدایکبوونی پێغەمبەر حەزرەتی محەمەد (د.خ)یان کردەوە. ( Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed - ئاژانسی ئانادۆڵو )

لە هەولێر یادی مەولوودی پێغەمبەر حەزرەتی محەمەد (د.خ) بەڕیوەچوو
Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed

بە بەشداری ژمارەیەکی زۆر لە هاووڵاتییان لە بەردەم قەڵای هەولێر و نێو بازاڕی گەورە یادی مەولوودی پێغەمبەر حەزرەتی محەمەد (د.خ) کرایەوە. لە مەراسیمەکەدا کۆمەڵەی قورئانخوێنانی کوردستان بە گوتنەوەی سرودی ئایینی و موناجاتی ئیسلامی بەشداربوون، پیاوانی تەریقەتیش بە گوتنەوەی سرووتە ئایینەکان لە مەراسیمی یادی مەولوودا بەشداریان کرد و هاووڵاتییان و کاسبکاران و دوکاندارانیش بە بەخشینەوەی شیرینی یادی رۆژی لەدایکبوونی پێغەمبەر حەزرەتی محەمەد (د.خ)یان کردەوە. ( Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed - ئاژانسی ئانادۆڵو )

لە هەولێر یادی مەولوودی پێغەمبەر حەزرەتی محەمەد (د.خ) بەڕیوەچوو
Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed

بە بەشداری ژمارەیەکی زۆر لە هاووڵاتییان لە بەردەم قەڵای هەولێر و نێو بازاڕی گەورە یادی مەولوودی پێغەمبەر حەزرەتی محەمەد (د.خ) کرایەوە. لە مەراسیمەکەدا کۆمەڵەی قورئانخوێنانی کوردستان بە گوتنەوەی سرودی ئایینی و موناجاتی ئیسلامی بەشداربوون، پیاوانی تەریقەتیش بە گوتنەوەی سرووتە ئایینەکان لە مەراسیمی یادی مەولوودا بەشداریان کرد و هاووڵاتییان و کاسبکاران و دوکاندارانیش بە بەخشینەوەی شیرینی یادی رۆژی لەدایکبوونی پێغەمبەر حەزرەتی محەمەد (د.خ)یان کردەوە. ( Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed - ئاژانسی ئانادۆڵو )

لە هەولێر یادی مەولوودی پێغەمبەر حەزرەتی محەمەد (د.خ) بەڕیوەچوو
Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed

بە بەشداری ژمارەیەکی زۆر لە هاووڵاتییان لە بەردەم قەڵای هەولێر و نێو بازاڕی گەورە یادی مەولوودی پێغەمبەر حەزرەتی محەمەد (د.خ) کرایەوە. لە مەراسیمەکەدا کۆمەڵەی قورئانخوێنانی کوردستان بە گوتنەوەی سرودی ئایینی و موناجاتی ئیسلامی بەشداربوون، پیاوانی تەریقەتیش بە گوتنەوەی سرووتە ئایینەکان لە مەراسیمی یادی مەولوودا بەشداریان کرد و هاووڵاتییان و کاسبکاران و دوکاندارانیش بە بەخشینەوەی شیرینی یادی رۆژی لەدایکبوونی پێغەمبەر حەزرەتی محەمەد (د.خ)یان کردەوە. ( Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed - ئاژانسی ئانادۆڵو )

لە هەولێر یادی مەولوودی پێغەمبەر حەزرەتی محەمەد (د.خ) بەڕیوەچوو
Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed

بە بەشداری ژمارەیەکی زۆر لە هاووڵاتییان لە بەردەم قەڵای هەولێر و نێو بازاڕی گەورە یادی مەولوودی پێغەمبەر حەزرەتی محەمەد (د.خ) کرایەوە. لە مەراسیمەکەدا کۆمەڵەی قورئانخوێنانی کوردستان بە گوتنەوەی سرودی ئایینی و موناجاتی ئیسلامی بەشداربوون، پیاوانی تەریقەتیش بە گوتنەوەی سرووتە ئایینەکان لە مەراسیمی یادی مەولوودا بەشداریان کرد و هاووڵاتییان و کاسبکاران و دوکاندارانیش بە بەخشینەوەی شیرینی یادی رۆژی لەدایکبوونی پێغەمبەر حەزرەتی محەمەد (د.خ)یان کردەوە. ( Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed - ئاژانسی ئانادۆڵو )

لە هەولێر یادی مەولوودی پێغەمبەر حەزرەتی محەمەد (د.خ) بەڕیوەچوو
Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed

بە بەشداری ژمارەیەکی زۆر لە هاووڵاتییان لە بەردەم قەڵای هەولێر و نێو بازاڕی گەورە یادی مەولوودی پێغەمبەر حەزرەتی محەمەد (د.خ) کرایەوە. لە مەراسیمەکەدا کۆمەڵەی قورئانخوێنانی کوردستان بە گوتنەوەی سرودی ئایینی و موناجاتی ئیسلامی بەشداربوون، پیاوانی تەریقەتیش بە گوتنەوەی سرووتە ئایینەکان لە مەراسیمی یادی مەولوودا بەشداریان کرد و هاووڵاتییان و کاسبکاران و دوکاندارانیش بە بەخشینەوەی شیرینی یادی رۆژی لەدایکبوونی پێغەمبەر حەزرەتی محەمەد (د.خ)یان کردەوە. ( Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed - ئاژانسی ئانادۆڵو )

لە هەولێر یادی مەولوودی پێغەمبەر حەزرەتی محەمەد (د.خ) بەڕیوەچوو
Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed

بە بەشداری ژمارەیەکی زۆر لە هاووڵاتییان لە بەردەم قەڵای هەولێر و نێو بازاڕی گەورە یادی مەولوودی پێغەمبەر حەزرەتی محەمەد (د.خ) کرایەوە. لە مەراسیمەکەدا کۆمەڵەی قورئانخوێنانی کوردستان بە گوتنەوەی سرودی ئایینی و موناجاتی ئیسلامی بەشداربوون، پیاوانی تەریقەتیش بە گوتنەوەی سرووتە ئایینەکان لە مەراسیمی یادی مەولوودا بەشداریان کرد و هاووڵاتییان و کاسبکاران و دوکاندارانیش بە بەخشینەوەی شیرینی یادی رۆژی لەدایکبوونی پێغەمبەر حەزرەتی محەمەد (د.خ)یان کردەوە. ( Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed - ئاژانسی ئانادۆڵو )

لە هەولێر یادی مەولوودی پێغەمبەر حەزرەتی محەمەد (د.خ) بەڕیوەچوو
Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed

بە بەشداری ژمارەیەکی زۆر لە هاووڵاتییان لە بەردەم قەڵای هەولێر و نێو بازاڕی گەورە یادی مەولوودی پێغەمبەر حەزرەتی محەمەد (د.خ) کرایەوە. لە مەراسیمەکەدا کۆمەڵەی قورئانخوێنانی کوردستان بە گوتنەوەی سرودی ئایینی و موناجاتی ئیسلامی بەشداربوون، پیاوانی تەریقەتیش بە گوتنەوەی سرووتە ئایینەکان لە مەراسیمی یادی مەولوودا بەشداریان کرد و هاووڵاتییان و کاسبکاران و دوکاندارانیش بە بەخشینەوەی شیرینی یادی رۆژی لەدایکبوونی پێغەمبەر حەزرەتی محەمەد (د.خ)یان کردەوە. ( Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed - ئاژانسی ئانادۆڵو )

لە هەولێر یادی مەولوودی پێغەمبەر حەزرەتی محەمەد (د.خ) بەڕیوەچوو
Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed

بە بەشداری ژمارەیەکی زۆر لە هاووڵاتییان لە بەردەم قەڵای هەولێر و نێو بازاڕی گەورە یادی مەولوودی پێغەمبەر حەزرەتی محەمەد (د.خ) کرایەوە. لە مەراسیمەکەدا کۆمەڵەی قورئانخوێنانی کوردستان بە گوتنەوەی سرودی ئایینی و موناجاتی ئیسلامی بەشداربوون، پیاوانی تەریقەتیش بە گوتنەوەی سرووتە ئایینەکان لە مەراسیمی یادی مەولوودا بەشداریان کرد و هاووڵاتییان و کاسبکاران و دوکاندارانیش بە بەخشینەوەی شیرینی یادی رۆژی لەدایکبوونی پێغەمبەر حەزرەتی محەمەد (د.خ)یان کردەوە. ( Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed - ئاژانسی ئانادۆڵو )

لە هەولێر یادی مەولوودی پێغەمبەر حەزرەتی محەمەد (د.خ) بەڕیوەچوو
Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed

بە بەشداری ژمارەیەکی زۆر لە هاووڵاتییان لە بەردەم قەڵای هەولێر و نێو بازاڕی گەورە یادی مەولوودی پێغەمبەر حەزرەتی محەمەد (د.خ) کرایەوە. لە مەراسیمەکەدا کۆمەڵەی قورئانخوێنانی کوردستان بە گوتنەوەی سرودی ئایینی و موناجاتی ئیسلامی بەشداربوون، پیاوانی تەریقەتیش بە گوتنەوەی سرووتە ئایینەکان لە مەراسیمی یادی مەولوودا بەشداریان کرد و هاووڵاتییان و کاسبکاران و دوکاندارانیش بە بەخشینەوەی شیرینی یادی رۆژی لەدایکبوونی پێغەمبەر حەزرەتی محەمەد (د.خ)یان کردەوە. ( Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed - ئاژانسی ئانادۆڵو )

لە هەولێر یادی مەولوودی پێغەمبەر حەزرەتی محەمەد (د.خ) بەڕیوەچوو
Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed

بە بەشداری ژمارەیەکی زۆر لە هاووڵاتییان لە بەردەم قەڵای هەولێر و نێو بازاڕی گەورە یادی مەولوودی پێغەمبەر حەزرەتی محەمەد (د.خ) کرایەوە. لە مەراسیمەکەدا کۆمەڵەی قورئانخوێنانی کوردستان بە گوتنەوەی سرودی ئایینی و موناجاتی ئیسلامی بەشداربوون، پیاوانی تەریقەتیش بە گوتنەوەی سرووتە ئایینەکان لە مەراسیمی یادی مەولوودا بەشداریان کرد و هاووڵاتییان و کاسبکاران و دوکاندارانیش بە بەخشینەوەی شیرینی یادی رۆژی لەدایکبوونی پێغەمبەر حەزرەتی محەمەد (د.خ)یان کردەوە. ( Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed - ئاژانسی ئانادۆڵو )

لە هەولێر یادی مەولوودی پێغەمبەر حەزرەتی محەمەد (د.خ) بەڕیوەچوو
Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed

بە بەشداری ژمارەیەکی زۆر لە هاووڵاتییان لە بەردەم قەڵای هەولێر و نێو بازاڕی گەورە یادی مەولوودی پێغەمبەر حەزرەتی محەمەد (د.خ) کرایەوە. لە مەراسیمەکەدا کۆمەڵەی قورئانخوێنانی کوردستان بە گوتنەوەی سرودی ئایینی و موناجاتی ئیسلامی بەشداربوون، پیاوانی تەریقەتیش بە گوتنەوەی سرووتە ئایینەکان لە مەراسیمی یادی مەولوودا بەشداریان کرد و هاووڵاتییان و کاسبکاران و دوکاندارانیش بە بەخشینەوەی شیرینی یادی رۆژی لەدایکبوونی پێغەمبەر حەزرەتی محەمەد (د.خ)یان کردەوە. ( Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed - ئاژانسی ئانادۆڵو )

لە هەولێر یادی مەولوودی پێغەمبەر حەزرەتی محەمەد (د.خ) بەڕیوەچوو
Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed

بە بەشداری ژمارەیەکی زۆر لە هاووڵاتییان لە بەردەم قەڵای هەولێر و نێو بازاڕی گەورە یادی مەولوودی پێغەمبەر حەزرەتی محەمەد (د.خ) کرایەوە. لە مەراسیمەکەدا کۆمەڵەی قورئانخوێنانی کوردستان بە گوتنەوەی سرودی ئایینی و موناجاتی ئیسلامی بەشداربوون، پیاوانی تەریقەتیش بە گوتنەوەی سرووتە ئایینەکان لە مەراسیمی یادی مەولوودا بەشداریان کرد و هاووڵاتییان و کاسبکاران و دوکاندارانیش بە بەخشینەوەی شیرینی یادی رۆژی لەدایکبوونی پێغەمبەر حەزرەتی محەمەد (د.خ)یان کردەوە. ( Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed - ئاژانسی ئانادۆڵو )

لە هەولێر یادی مەولوودی پێغەمبەر حەزرەتی محەمەد (د.خ) بەڕیوەچوو
Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed

بە بەشداری ژمارەیەکی زۆر لە هاووڵاتییان لە بەردەم قەڵای هەولێر و نێو بازاڕی گەورە یادی مەولوودی پێغەمبەر حەزرەتی محەمەد (د.خ) کرایەوە. لە مەراسیمەکەدا کۆمەڵەی قورئانخوێنانی کوردستان بە گوتنەوەی سرودی ئایینی و موناجاتی ئیسلامی بەشداربوون، پیاوانی تەریقەتیش بە گوتنەوەی سرووتە ئایینەکان لە مەراسیمی یادی مەولوودا بەشداریان کرد و هاووڵاتییان و کاسبکاران و دوکاندارانیش بە بەخشینەوەی شیرینی یادی رۆژی لەدایکبوونی پێغەمبەر حەزرەتی محەمەد (د.خ)یان کردەوە. ( Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین