لە بەرهەمی خۆماڵی خوانی بەربانگ دەڕازێننەوە

لە بەرهەمی خۆماڵی خوانی بەربانگ دەڕازێننەوە

شەربەتی مێووژ یەکێکە لەو بەرهەمانەی هەر لە کۆنەوە لە رەمەزانانێکی گەرمدا، خوانی بەربانگیان پێرازاندۆتەوە، تینوویەتی دەشکێنێت و وزەیەکی باش دەدات بە مرۆڤ. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

لە بەرهەمی خۆماڵی خوانی بەربانگ دەڕازێننەوە Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

شەربەتی مێووژ یەکێکە لەو بەرهەمانەی هەر لە کۆنەوە لە رەمەزانانێکی گەرمدا، خوانی بەربانگیان پێرازاندۆتەوە، تینوویەتی دەشکێنێت و وزەیەکی باش دەدات بە مرۆڤ. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

لە بەرهەمی خۆماڵی خوانی بەربانگ دەڕازێننەوە Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

شەربەتی مێووژ یەکێکە لەو بەرهەمانەی هەر لە کۆنەوە لە رەمەزانانێکی گەرمدا، خوانی بەربانگیان پێرازاندۆتەوە، تینوویەتی دەشکێنێت و وزەیەکی باش دەدات بە مرۆڤ. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

لە بەرهەمی خۆماڵی خوانی بەربانگ دەڕازێننەوە Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

شەربەتی مێووژ یەکێکە لەو بەرهەمانەی هەر لە کۆنەوە لە رەمەزانانێکی گەرمدا، خوانی بەربانگیان پێرازاندۆتەوە، تینوویەتی دەشکێنێت و وزەیەکی باش دەدات بە مرۆڤ. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

لە بەرهەمی خۆماڵی خوانی بەربانگ دەڕازێننەوە Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

شەربەتی مێووژ یەکێکە لەو بەرهەمانەی هەر لە کۆنەوە لە رەمەزانانێکی گەرمدا، خوانی بەربانگیان پێرازاندۆتەوە، تینوویەتی دەشکێنێت و وزەیەکی باش دەدات بە مرۆڤ. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

لە بەرهەمی خۆماڵی خوانی بەربانگ دەڕازێننەوە Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

شەربەتی مێووژ یەکێکە لەو بەرهەمانەی هەر لە کۆنەوە لە رەمەزانانێکی گەرمدا، خوانی بەربانگیان پێرازاندۆتەوە، تینوویەتی دەشکێنێت و وزەیەکی باش دەدات بە مرۆڤ. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

لە بەرهەمی خۆماڵی خوانی بەربانگ دەڕازێننەوە Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

شەربەتی مێووژ یەکێکە لەو بەرهەمانەی هەر لە کۆنەوە لە رەمەزانانێکی گەرمدا، خوانی بەربانگیان پێرازاندۆتەوە، تینوویەتی دەشکێنێت و وزەیەکی باش دەدات بە مرۆڤ. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

لە بەرهەمی خۆماڵی خوانی بەربانگ دەڕازێننەوە Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

شەربەتی مێووژ یەکێکە لەو بەرهەمانەی هەر لە کۆنەوە لە رەمەزانانێکی گەرمدا، خوانی بەربانگیان پێرازاندۆتەوە، تینوویەتی دەشکێنێت و وزەیەکی باش دەدات بە مرۆڤ. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

لە بەرهەمی خۆماڵی خوانی بەربانگ دەڕازێننەوە Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

شەربەتی مێووژ یەکێکە لەو بەرهەمانەی هەر لە کۆنەوە لە رەمەزانانێکی گەرمدا، خوانی بەربانگیان پێرازاندۆتەوە، تینوویەتی دەشکێنێت و وزەیەکی باش دەدات بە مرۆڤ. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

لە بەرهەمی خۆماڵی خوانی بەربانگ دەڕازێننەوە Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

شەربەتی مێووژ یەکێکە لەو بەرهەمانەی هەر لە کۆنەوە لە رەمەزانانێکی گەرمدا، خوانی بەربانگیان پێرازاندۆتەوە، تینوویەتی دەشکێنێت و وزەیەکی باش دەدات بە مرۆڤ. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین