له‌ ئاگری و ئه‌رزه‌ڕۆم به‌فر كه‌ڵه‌كه‌ بووه‌

له‌ ئاگری و ئه‌رزه‌ڕۆم به‌فر كه‌ڵه‌كه‌ بووه‌

به‌هۆی ئه‌و شه‌پۆلی به‌فربارینه‌ی رووی له‌ ناوچه‌كه‌ كردووه‌، به‌فر شه‌ش سانتیمه‌تر له‌ شاری ئاگری و چوار سانتیمه‌تر له‌ شاری ئه‌رزه‌ڕۆم كه‌ڵه‌كه‌ بووه‌. ئه‌رزه‌ڕۆم – AA ( Hüseyin Demirci - ئاژانسی ئانادۆڵو )

له‌ ئاگری و ئه‌رزه‌ڕۆم به‌فر كه‌ڵه‌كه‌ بووه‌
Fotoğraf: Hüseyin Demirci

به‌هۆی ئه‌و شه‌پۆلی به‌فربارینه‌ی رووی له‌ ناوچه‌كه‌ كردووه‌، به‌فر شه‌ش سانتیمه‌تر له‌ شاری ئاگری و چوار سانتیمه‌تر له‌ شاری ئه‌رزه‌ڕۆم كه‌ڵه‌كه‌ بووه‌. ئه‌رزه‌ڕۆم – AA ( Hüseyin Demirci - ئاژانسی ئانادۆڵو )

له‌ ئاگری و ئه‌رزه‌ڕۆم به‌فر كه‌ڵه‌كه‌ بووه‌
Fotoğraf: Hüseyin Demirci

به‌هۆی ئه‌و شه‌پۆلی به‌فربارینه‌ی رووی له‌ ناوچه‌كه‌ كردووه‌، به‌فر شه‌ش سانتیمه‌تر له‌ شاری ئاگری و چوار سانتیمه‌تر له‌ شاری ئه‌رزه‌ڕۆم كه‌ڵه‌كه‌ بووه‌. ئه‌رزه‌ڕۆم – AA ( Hüseyin Demirci - ئاژانسی ئانادۆڵو )

له‌ ئاگری و ئه‌رزه‌ڕۆم به‌فر كه‌ڵه‌كه‌ بووه‌
Fotoğraf: Hüseyin Demirci

به‌هۆی ئه‌و شه‌پۆلی به‌فربارینه‌ی رووی له‌ ناوچه‌كه‌ كردووه‌، به‌فر شه‌ش سانتیمه‌تر له‌ شاری ئاگری و چوار سانتیمه‌تر له‌ شاری ئه‌رزه‌ڕۆم كه‌ڵه‌كه‌ بووه‌. ئه‌رزه‌ڕۆم – AA ( Hüseyin Demirci - ئاژانسی ئانادۆڵو )

له‌ ئاگری و ئه‌رزه‌ڕۆم به‌فر كه‌ڵه‌كه‌ بووه‌
Fotoğraf: Hüseyin Demirci

به‌هۆی ئه‌و شه‌پۆلی به‌فربارینه‌ی رووی له‌ ناوچه‌كه‌ كردووه‌، به‌فر شه‌ش سانتیمه‌تر له‌ شاری ئاگری و چوار سانتیمه‌تر له‌ شاری ئه‌رزه‌ڕۆم كه‌ڵه‌كه‌ بووه‌. ئه‌رزه‌ڕۆم – AA ( Hüseyin Demirci - ئاژانسی ئانادۆڵو )

له‌ ئاگری و ئه‌رزه‌ڕۆم به‌فر كه‌ڵه‌كه‌ بووه‌
Fotoğraf: Hüseyin Demirci

به‌هۆی ئه‌و شه‌پۆلی به‌فربارینه‌ی رووی له‌ ناوچه‌كه‌ كردووه‌، به‌فر شه‌ش سانتیمه‌تر له‌ شاری ئاگری و چوار سانتیمه‌تر له‌ شاری ئه‌رزه‌ڕۆم كه‌ڵه‌كه‌ بووه‌. ئه‌رزه‌ڕۆم – AA ( Hüseyin Demirci - ئاژانسی ئانادۆڵو )

له‌ ئاگری و ئه‌رزه‌ڕۆم به‌فر كه‌ڵه‌كه‌ بووه‌
Fotoğraf: Hüseyin Demirci

به‌هۆی ئه‌و شه‌پۆلی به‌فربارینه‌ی رووی له‌ ناوچه‌كه‌ كردووه‌، به‌فر شه‌ش سانتیمه‌تر له‌ شاری ئاگری و چوار سانتیمه‌تر له‌ شاری ئه‌رزه‌ڕۆم كه‌ڵه‌كه‌ بووه‌. ئه‌رزه‌ڕۆم – AA ( Hüseyin Demirci - ئاژانسی ئانادۆڵو )

له‌ ئاگری و ئه‌رزه‌ڕۆم به‌فر كه‌ڵه‌كه‌ بووه‌
Fotoğraf: Hüseyin Demirci

به‌هۆی ئه‌و شه‌پۆلی به‌فربارینه‌ی رووی له‌ ناوچه‌كه‌ كردووه‌، به‌فر شه‌ش سانتیمه‌تر له‌ شاری ئاگری و چوار سانتیمه‌تر له‌ شاری ئه‌رزه‌ڕۆم كه‌ڵه‌كه‌ بووه‌. ئه‌رزه‌ڕۆم – AA ( Hüseyin Demirci - ئاژانسی ئانادۆڵو )

له‌ ئاگری و ئه‌رزه‌ڕۆم به‌فر كه‌ڵه‌كه‌ بووه‌
Fotoğraf: Hüseyin Demirci

به‌هۆی ئه‌و شه‌پۆلی به‌فربارینه‌ی رووی له‌ ناوچه‌كه‌ كردووه‌، به‌فر شه‌ش سانتیمه‌تر له‌ شاری ئاگری و چوار سانتیمه‌تر له‌ شاری ئه‌رزه‌ڕۆم كه‌ڵه‌كه‌ بووه‌. ئه‌رزه‌ڕۆم – AA ( Hüseyin Demirci - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین