كه‌یف و خۆشی به‌فر له‌ بلكیان

كه‌یف و خۆشی به‌فر له‌ بلكیان

- سەیرانگەی بلکیان کە لە باشوور لەگەڵ گوندی بوزان و لە ڕۆژھەڵات لەگەڵ گوندی سەرنەوان و لە ڕۆژئاوا لەگەڵ شارۆچکەی پێنجوێن هاوسنوورە، بە سروشتە دڵڕفێنەکەی لە هەر چوار وەرزی ساڵدا، گەشتیارێکی زۆر بۆ خۆی رادەکێشێت. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

كه‌یف و خۆشی به‌فر له‌ بلكیان
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

- سەیرانگەی بلکیان کە لە باشوور لەگەڵ گوندی بوزان و لە ڕۆژھەڵات لەگەڵ گوندی سەرنەوان و لە ڕۆژئاوا لەگەڵ شارۆچکەی پێنجوێن هاوسنوورە، بە سروشتە دڵڕفێنەکەی لە هەر چوار وەرزی ساڵدا، گەشتیارێکی زۆر بۆ خۆی رادەکێشێت. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

كه‌یف و خۆشی به‌فر له‌ بلكیان
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

- سەیرانگەی بلکیان کە لە باشوور لەگەڵ گوندی بوزان و لە ڕۆژھەڵات لەگەڵ گوندی سەرنەوان و لە ڕۆژئاوا لەگەڵ شارۆچکەی پێنجوێن هاوسنوورە، بە سروشتە دڵڕفێنەکەی لە هەر چوار وەرزی ساڵدا، گەشتیارێکی زۆر بۆ خۆی رادەکێشێت. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

كه‌یف و خۆشی به‌فر له‌ بلكیان
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

- سەیرانگەی بلکیان کە لە باشوور لەگەڵ گوندی بوزان و لە ڕۆژھەڵات لەگەڵ گوندی سەرنەوان و لە ڕۆژئاوا لەگەڵ شارۆچکەی پێنجوێن هاوسنوورە، بە سروشتە دڵڕفێنەکەی لە هەر چوار وەرزی ساڵدا، گەشتیارێکی زۆر بۆ خۆی رادەکێشێت. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

كه‌یف و خۆشی به‌فر له‌ بلكیان
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

- سەیرانگەی بلکیان کە لە باشوور لەگەڵ گوندی بوزان و لە ڕۆژھەڵات لەگەڵ گوندی سەرنەوان و لە ڕۆژئاوا لەگەڵ شارۆچکەی پێنجوێن هاوسنوورە، بە سروشتە دڵڕفێنەکەی لە هەر چوار وەرزی ساڵدا، گەشتیارێکی زۆر بۆ خۆی رادەکێشێت. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

كه‌یف و خۆشی به‌فر له‌ بلكیان
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

- سەیرانگەی بلکیان کە لە باشوور لەگەڵ گوندی بوزان و لە ڕۆژھەڵات لەگەڵ گوندی سەرنەوان و لە ڕۆژئاوا لەگەڵ شارۆچکەی پێنجوێن هاوسنوورە، بە سروشتە دڵڕفێنەکەی لە هەر چوار وەرزی ساڵدا، گەشتیارێکی زۆر بۆ خۆی رادەکێشێت. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

كه‌یف و خۆشی به‌فر له‌ بلكیان
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

- سەیرانگەی بلکیان کە لە باشوور لەگەڵ گوندی بوزان و لە ڕۆژھەڵات لەگەڵ گوندی سەرنەوان و لە ڕۆژئاوا لەگەڵ شارۆچکەی پێنجوێن هاوسنوورە، بە سروشتە دڵڕفێنەکەی لە هەر چوار وەرزی ساڵدا، گەشتیارێکی زۆر بۆ خۆی رادەکێشێت. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

كه‌یف و خۆشی به‌فر له‌ بلكیان
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

- سەیرانگەی بلکیان کە لە باشوور لەگەڵ گوندی بوزان و لە ڕۆژھەڵات لەگەڵ گوندی سەرنەوان و لە ڕۆژئاوا لەگەڵ شارۆچکەی پێنجوێن هاوسنوورە، بە سروشتە دڵڕفێنەکەی لە هەر چوار وەرزی ساڵدا، گەشتیارێکی زۆر بۆ خۆی رادەکێشێت. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

كه‌یف و خۆشی به‌فر له‌ بلكیان
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

- سەیرانگەی بلکیان کە لە باشوور لەگەڵ گوندی بوزان و لە ڕۆژھەڵات لەگەڵ گوندی سەرنەوان و لە ڕۆژئاوا لەگەڵ شارۆچکەی پێنجوێن هاوسنوورە، بە سروشتە دڵڕفێنەکەی لە هەر چوار وەرزی ساڵدا، گەشتیارێکی زۆر بۆ خۆی رادەکێشێت. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

كه‌یف و خۆشی به‌فر له‌ بلكیان
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

- سەیرانگەی بلکیان کە لە باشوور لەگەڵ گوندی بوزان و لە ڕۆژھەڵات لەگەڵ گوندی سەرنەوان و لە ڕۆژئاوا لەگەڵ شارۆچکەی پێنجوێن هاوسنوورە، بە سروشتە دڵڕفێنەکەی لە هەر چوار وەرزی ساڵدا، گەشتیارێکی زۆر بۆ خۆی رادەکێشێت. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

كه‌یف و خۆشی به‌فر له‌ بلكیان
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

- سەیرانگەی بلکیان کە لە باشوور لەگەڵ گوندی بوزان و لە ڕۆژھەڵات لەگەڵ گوندی سەرنەوان و لە ڕۆژئاوا لەگەڵ شارۆچکەی پێنجوێن هاوسنوورە، بە سروشتە دڵڕفێنەکەی لە هەر چوار وەرزی ساڵدا، گەشتیارێکی زۆر بۆ خۆی رادەکێشێت. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

كه‌یف و خۆشی به‌فر له‌ بلكیان
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

- سەیرانگەی بلکیان کە لە باشوور لەگەڵ گوندی بوزان و لە ڕۆژھەڵات لەگەڵ گوندی سەرنەوان و لە ڕۆژئاوا لەگەڵ شارۆچکەی پێنجوێن هاوسنوورە، بە سروشتە دڵڕفێنەکەی لە هەر چوار وەرزی ساڵدا، گەشتیارێکی زۆر بۆ خۆی رادەکێشێت. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین