قۆنیا.. كۆچی باڵندەکانی فلامینگۆ بۆ زۆنگاوی ئاكگۆل

قۆنیا.. كۆچی باڵندەکانی فلامینگۆ بۆ زۆنگاوی ئاكگۆل

- لە شارۆچكەی ئێرێغلی سەربە پارێزگای قۆنیا، زۆنگاوی ئاكگۆل كە یەكێكە لە شوێنەكانی ژیانی باڵندەکانی فلامینگۆ، لەگەڵ بارانی زستاندا ژیاوەتەوە. ( Yavuz Görür - ئاژانسی ئانادۆڵو )

قۆنیا.. كۆچی باڵندەکانی فلامینگۆ بۆ زۆنگاوی ئاكگۆل
Fotoğraf: Yavuz Görür

- لە شارۆچكەی ئێرێغلی سەربە پارێزگای قۆنیا، زۆنگاوی ئاكگۆل كە یەكێكە لە شوێنەكانی ژیانی باڵندەکانی فلامینگۆ، لەگەڵ بارانی زستاندا ژیاوەتەوە. ( Yavuz Görür - ئاژانسی ئانادۆڵو )

قۆنیا.. كۆچی باڵندەکانی فلامینگۆ بۆ زۆنگاوی ئاكگۆل
Fotoğraf: Yavuz Görür

- لە شارۆچكەی ئێرێغلی سەربە پارێزگای قۆنیا، زۆنگاوی ئاكگۆل كە یەكێكە لە شوێنەكانی ژیانی باڵندەکانی فلامینگۆ، لەگەڵ بارانی زستاندا ژیاوەتەوە. ( Yavuz Görür - ئاژانسی ئانادۆڵو )

قۆنیا.. كۆچی باڵندەکانی فلامینگۆ بۆ زۆنگاوی ئاكگۆل
Fotoğraf: Yavuz Görür

- لە شارۆچكەی ئێرێغلی سەربە پارێزگای قۆنیا، زۆنگاوی ئاكگۆل كە یەكێكە لە شوێنەكانی ژیانی باڵندەکانی فلامینگۆ، لەگەڵ بارانی زستاندا ژیاوەتەوە. ( Yavuz Görür - ئاژانسی ئانادۆڵو )

قۆنیا.. كۆچی باڵندەکانی فلامینگۆ بۆ زۆنگاوی ئاكگۆل
Fotoğraf: Yavuz Görür

- لە شارۆچكەی ئێرێغلی سەربە پارێزگای قۆنیا، زۆنگاوی ئاكگۆل كە یەكێكە لە شوێنەكانی ژیانی باڵندەکانی فلامینگۆ، لەگەڵ بارانی زستاندا ژیاوەتەوە. ( Yavuz Görür - ئاژانسی ئانادۆڵو )

قۆنیا.. كۆچی باڵندەکانی فلامینگۆ بۆ زۆنگاوی ئاكگۆل
Fotoğraf: Abdullah Coşkun

- لە شارۆچكەی ئێرێغلی سەربە پارێزگای قۆنیا، زۆنگاوی ئاكگۆل كە یەكێكە لە شوێنەكانی ژیانی باڵندەکانی فلامینگۆ، لەگەڵ بارانی زستاندا ژیاوەتەوە. ( Abdullah Coşkun - ئاژانسی ئانادۆڵو )

قۆنیا.. كۆچی باڵندەکانی فلامینگۆ بۆ زۆنگاوی ئاكگۆل
Fotoğraf: Abdullah Coşkun

- لە شارۆچكەی ئێرێغلی سەربە پارێزگای قۆنیا، زۆنگاوی ئاكگۆل كە یەكێكە لە شوێنەكانی ژیانی باڵندەکانی فلامینگۆ، لەگەڵ بارانی زستاندا ژیاوەتەوە. ( Abdullah Coşkun - ئاژانسی ئانادۆڵو )

قۆنیا.. كۆچی باڵندەکانی فلامینگۆ بۆ زۆنگاوی ئاكگۆل
Fotoğraf: Abdullah Coşkun

- لە شارۆچكەی ئێرێغلی سەربە پارێزگای قۆنیا، زۆنگاوی ئاكگۆل كە یەكێكە لە شوێنەكانی ژیانی باڵندەکانی فلامینگۆ، لەگەڵ بارانی زستاندا ژیاوەتەوە. ( Abdullah Coşkun - ئاژانسی ئانادۆڵو )

قۆنیا.. كۆچی باڵندەکانی فلامینگۆ بۆ زۆنگاوی ئاكگۆل
Fotoğraf: Abdullah Coşkun

- لە شارۆچكەی ئێرێغلی سەربە پارێزگای قۆنیا، زۆنگاوی ئاكگۆل كە یەكێكە لە شوێنەكانی ژیانی باڵندەکانی فلامینگۆ، لەگەڵ بارانی زستاندا ژیاوەتەوە. ( Abdullah Coşkun - ئاژانسی ئانادۆڵو )

قۆنیا.. كۆچی باڵندەکانی فلامینگۆ بۆ زۆنگاوی ئاكگۆل
Fotoğraf: Abdullah Coşkun

- لە شارۆچكەی ئێرێغلی سەربە پارێزگای قۆنیا، زۆنگاوی ئاكگۆل كە یەكێكە لە شوێنەكانی ژیانی باڵندەکانی فلامینگۆ، لەگەڵ بارانی زستاندا ژیاوەتەوە. ( Abdullah Coşkun - ئاژانسی ئانادۆڵو )

قۆنیا.. كۆچی باڵندەکانی فلامینگۆ بۆ زۆنگاوی ئاكگۆل
Fotoğraf: Abdullah Coşkun

- لە شارۆچكەی ئێرێغلی سەربە پارێزگای قۆنیا، زۆنگاوی ئاكگۆل كە یەكێكە لە شوێنەكانی ژیانی باڵندەکانی فلامینگۆ، لەگەڵ بارانی زستاندا ژیاوەتەوە. ( Abdullah Coşkun - ئاژانسی ئانادۆڵو )

قۆنیا.. كۆچی باڵندەکانی فلامینگۆ بۆ زۆنگاوی ئاكگۆل
Fotoğraf: Abdullah Coşkun

- لە شارۆچكەی ئێرێغلی سەربە پارێزگای قۆنیا، زۆنگاوی ئاكگۆل كە یەكێكە لە شوێنەكانی ژیانی باڵندەکانی فلامینگۆ، لەگەڵ بارانی زستاندا ژیاوەتەوە. ( Abdullah Coşkun - ئاژانسی ئانادۆڵو )

قۆنیا.. كۆچی باڵندەکانی فلامینگۆ بۆ زۆنگاوی ئاكگۆل
Fotoğraf: Abdullah Coşkun

- لە شارۆچكەی ئێرێغلی سەربە پارێزگای قۆنیا، زۆنگاوی ئاكگۆل كە یەكێكە لە شوێنەكانی ژیانی باڵندەکانی فلامینگۆ، لەگەڵ بارانی زستاندا ژیاوەتەوە. ( Abdullah Coşkun - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین