فلامینگۆكان به‌ ئاسمانی ئیزمیردا ده‌فڕن

فلامینگۆكان به‌ ئاسمانی ئیزمیردا ده‌فڕن

به‌هۆی گونجاوی كه‌شوهه‌وا و نه‌گرتنه‌وه‌ی تونده‌باوه‌، ژماره‌یه‌كی زۆری باڵنده‌ له‌ به‌شێك له‌ كه‌ناراوه‌كانی ئینجیرئاڵتی له‌ ئیزمیر گیرساونه‌ته‌وه‌. بوونی فلامینگۆكانیش به‌ كۆمه‌ڵ له‌وێ، دیمه‌نێكی ره‌نگاوڕه‌نگی به‌ ناوچه‌كه‌ به‌خشیووه‌. كاتێك فلامینگۆكان به‌ ئاسمانی ناوچه‌كه‌دا ده‌فڕن به‌ كردنه‌وه‌ی باڵه‌ فراوانه‌ سپی، په‌مه‌یی و ڕه‌شه‌كانیان سه‌رنجی هاووڵاتییان بۆ خۆیان راده‌كێشن. ( Evren Atalay - ئاژانسی ئانادۆڵو )

فلامینگۆكان به‌ ئاسمانی ئیزمیردا ده‌فڕن
Fotoğraf: Evren Atalay

به‌هۆی گونجاوی كه‌شوهه‌وا و نه‌گرتنه‌وه‌ی تونده‌باوه‌، ژماره‌یه‌كی زۆری باڵنده‌ له‌ به‌شێك له‌ كه‌ناراوه‌كانی ئینجیرئاڵتی له‌ ئیزمیر گیرساونه‌ته‌وه‌. بوونی فلامینگۆكانیش به‌ كۆمه‌ڵ له‌وێ، دیمه‌نێكی ره‌نگاوڕه‌نگی به‌ ناوچه‌كه‌ به‌خشیووه‌. كاتێك فلامینگۆكان به‌ ئاسمانی ناوچه‌كه‌دا ده‌فڕن به‌ كردنه‌وه‌ی باڵه‌ فراوانه‌ سپی، په‌مه‌یی و ڕه‌شه‌كانیان سه‌رنجی هاووڵاتییان بۆ خۆیان راده‌كێشن. ( Evren Atalay - ئاژانسی ئانادۆڵو )

فلامینگۆكان به‌ ئاسمانی ئیزمیردا ده‌فڕن
Fotoğraf: Evren Atalay

به‌هۆی گونجاوی كه‌شوهه‌وا و نه‌گرتنه‌وه‌ی تونده‌باوه‌، ژماره‌یه‌كی زۆری باڵنده‌ له‌ به‌شێك له‌ كه‌ناراوه‌كانی ئینجیرئاڵتی له‌ ئیزمیر گیرساونه‌ته‌وه‌. بوونی فلامینگۆكانیش به‌ كۆمه‌ڵ له‌وێ، دیمه‌نێكی ره‌نگاوڕه‌نگی به‌ ناوچه‌كه‌ به‌خشیووه‌. كاتێك فلامینگۆكان به‌ ئاسمانی ناوچه‌كه‌دا ده‌فڕن به‌ كردنه‌وه‌ی باڵه‌ فراوانه‌ سپی، په‌مه‌یی و ڕه‌شه‌كانیان سه‌رنجی هاووڵاتییان بۆ خۆیان راده‌كێشن. ( Evren Atalay - ئاژانسی ئانادۆڵو )

فلامینگۆكان به‌ ئاسمانی ئیزمیردا ده‌فڕن
Fotoğraf: Evren Atalay

به‌هۆی گونجاوی كه‌شوهه‌وا و نه‌گرتنه‌وه‌ی تونده‌باوه‌، ژماره‌یه‌كی زۆری باڵنده‌ له‌ به‌شێك له‌ كه‌ناراوه‌كانی ئینجیرئاڵتی له‌ ئیزمیر گیرساونه‌ته‌وه‌. بوونی فلامینگۆكانیش به‌ كۆمه‌ڵ له‌وێ، دیمه‌نێكی ره‌نگاوڕه‌نگی به‌ ناوچه‌كه‌ به‌خشیووه‌. كاتێك فلامینگۆكان به‌ ئاسمانی ناوچه‌كه‌دا ده‌فڕن به‌ كردنه‌وه‌ی باڵه‌ فراوانه‌ سپی، په‌مه‌یی و ڕه‌شه‌كانیان سه‌رنجی هاووڵاتییان بۆ خۆیان راده‌كێشن. ( Evren Atalay - ئاژانسی ئانادۆڵو )

فلامینگۆكان به‌ ئاسمانی ئیزمیردا ده‌فڕن
Fotoğraf: Evren Atalay

به‌هۆی گونجاوی كه‌شوهه‌وا و نه‌گرتنه‌وه‌ی تونده‌باوه‌، ژماره‌یه‌كی زۆری باڵنده‌ له‌ به‌شێك له‌ كه‌ناراوه‌كانی ئینجیرئاڵتی له‌ ئیزمیر گیرساونه‌ته‌وه‌. بوونی فلامینگۆكانیش به‌ كۆمه‌ڵ له‌وێ، دیمه‌نێكی ره‌نگاوڕه‌نگی به‌ ناوچه‌كه‌ به‌خشیووه‌. كاتێك فلامینگۆكان به‌ ئاسمانی ناوچه‌كه‌دا ده‌فڕن به‌ كردنه‌وه‌ی باڵه‌ فراوانه‌ سپی، په‌مه‌یی و ڕه‌شه‌كانیان سه‌رنجی هاووڵاتییان بۆ خۆیان راده‌كێشن. ( Evren Atalay - ئاژانسی ئانادۆڵو )

فلامینگۆكان به‌ ئاسمانی ئیزمیردا ده‌فڕن
Fotoğraf: Evren Atalay

به‌هۆی گونجاوی كه‌شوهه‌وا و نه‌گرتنه‌وه‌ی تونده‌باوه‌، ژماره‌یه‌كی زۆری باڵنده‌ له‌ به‌شێك له‌ كه‌ناراوه‌كانی ئینجیرئاڵتی له‌ ئیزمیر گیرساونه‌ته‌وه‌. بوونی فلامینگۆكانیش به‌ كۆمه‌ڵ له‌وێ، دیمه‌نێكی ره‌نگاوڕه‌نگی به‌ ناوچه‌كه‌ به‌خشیووه‌. كاتێك فلامینگۆكان به‌ ئاسمانی ناوچه‌كه‌دا ده‌فڕن به‌ كردنه‌وه‌ی باڵه‌ فراوانه‌ سپی، په‌مه‌یی و ڕه‌شه‌كانیان سه‌رنجی هاووڵاتییان بۆ خۆیان راده‌كێشن. ( Evren Atalay - ئاژانسی ئانادۆڵو )

فلامینگۆكان به‌ ئاسمانی ئیزمیردا ده‌فڕن
Fotoğraf: Evren Atalay

به‌هۆی گونجاوی كه‌شوهه‌وا و نه‌گرتنه‌وه‌ی تونده‌باوه‌، ژماره‌یه‌كی زۆری باڵنده‌ له‌ به‌شێك له‌ كه‌ناراوه‌كانی ئینجیرئاڵتی له‌ ئیزمیر گیرساونه‌ته‌وه‌. بوونی فلامینگۆكانیش به‌ كۆمه‌ڵ له‌وێ، دیمه‌نێكی ره‌نگاوڕه‌نگی به‌ ناوچه‌كه‌ به‌خشیووه‌. كاتێك فلامینگۆكان به‌ ئاسمانی ناوچه‌كه‌دا ده‌فڕن به‌ كردنه‌وه‌ی باڵه‌ فراوانه‌ سپی، په‌مه‌یی و ڕه‌شه‌كانیان سه‌رنجی هاووڵاتییان بۆ خۆیان راده‌كێشن. ( Evren Atalay - ئاژانسی ئانادۆڵو )

فلامینگۆكان به‌ ئاسمانی ئیزمیردا ده‌فڕن
Fotoğraf: Evren Atalay

به‌هۆی گونجاوی كه‌شوهه‌وا و نه‌گرتنه‌وه‌ی تونده‌باوه‌، ژماره‌یه‌كی زۆری باڵنده‌ له‌ به‌شێك له‌ كه‌ناراوه‌كانی ئینجیرئاڵتی له‌ ئیزمیر گیرساونه‌ته‌وه‌. بوونی فلامینگۆكانیش به‌ كۆمه‌ڵ له‌وێ، دیمه‌نێكی ره‌نگاوڕه‌نگی به‌ ناوچه‌كه‌ به‌خشیووه‌. كاتێك فلامینگۆكان به‌ ئاسمانی ناوچه‌كه‌دا ده‌فڕن به‌ كردنه‌وه‌ی باڵه‌ فراوانه‌ سپی، په‌مه‌یی و ڕه‌شه‌كانیان سه‌رنجی هاووڵاتییان بۆ خۆیان راده‌كێشن. ( Evren Atalay - ئاژانسی ئانادۆڵو )

فلامینگۆكان به‌ ئاسمانی ئیزمیردا ده‌فڕن
Fotoğraf: Evren Atalay

به‌هۆی گونجاوی كه‌شوهه‌وا و نه‌گرتنه‌وه‌ی تونده‌باوه‌، ژماره‌یه‌كی زۆری باڵنده‌ له‌ به‌شێك له‌ كه‌ناراوه‌كانی ئینجیرئاڵتی له‌ ئیزمیر گیرساونه‌ته‌وه‌. بوونی فلامینگۆكانیش به‌ كۆمه‌ڵ له‌وێ، دیمه‌نێكی ره‌نگاوڕه‌نگی به‌ ناوچه‌كه‌ به‌خشیووه‌. كاتێك فلامینگۆكان به‌ ئاسمانی ناوچه‌كه‌دا ده‌فڕن به‌ كردنه‌وه‌ی باڵه‌ فراوانه‌ سپی، په‌مه‌یی و ڕه‌شه‌كانیان سه‌رنجی هاووڵاتییان بۆ خۆیان راده‌كێشن. ( Evren Atalay - ئاژانسی ئانادۆڵو )

فلامینگۆكان به‌ ئاسمانی ئیزمیردا ده‌فڕن
Fotoğraf: Evren Atalay

به‌هۆی گونجاوی كه‌شوهه‌وا و نه‌گرتنه‌وه‌ی تونده‌باوه‌، ژماره‌یه‌كی زۆری باڵنده‌ له‌ به‌شێك له‌ كه‌ناراوه‌كانی ئینجیرئاڵتی له‌ ئیزمیر گیرساونه‌ته‌وه‌. بوونی فلامینگۆكانیش به‌ كۆمه‌ڵ له‌وێ، دیمه‌نێكی ره‌نگاوڕه‌نگی به‌ ناوچه‌كه‌ به‌خشیووه‌. كاتێك فلامینگۆكان به‌ ئاسمانی ناوچه‌كه‌دا ده‌فڕن به‌ كردنه‌وه‌ی باڵه‌ فراوانه‌ سپی، په‌مه‌یی و ڕه‌شه‌كانیان سه‌رنجی هاووڵاتییان بۆ خۆیان راده‌كێشن. ( Evren Atalay - ئاژانسی ئانادۆڵو )

فلامینگۆكان به‌ ئاسمانی ئیزمیردا ده‌فڕن
Fotoğraf: Evren Atalay

به‌هۆی گونجاوی كه‌شوهه‌وا و نه‌گرتنه‌وه‌ی تونده‌باوه‌، ژماره‌یه‌كی زۆری باڵنده‌ له‌ به‌شێك له‌ كه‌ناراوه‌كانی ئینجیرئاڵتی له‌ ئیزمیر گیرساونه‌ته‌وه‌. بوونی فلامینگۆكانیش به‌ كۆمه‌ڵ له‌وێ، دیمه‌نێكی ره‌نگاوڕه‌نگی به‌ ناوچه‌كه‌ به‌خشیووه‌. كاتێك فلامینگۆكان به‌ ئاسمانی ناوچه‌كه‌دا ده‌فڕن به‌ كردنه‌وه‌ی باڵه‌ فراوانه‌ سپی، په‌مه‌یی و ڕه‌شه‌كانیان سه‌رنجی هاووڵاتییان بۆ خۆیان راده‌كێشن. ( Evren Atalay - ئاژانسی ئانادۆڵو )

فلامینگۆكان به‌ ئاسمانی ئیزمیردا ده‌فڕن
Fotoğraf: Evren Atalay

به‌هۆی گونجاوی كه‌شوهه‌وا و نه‌گرتنه‌وه‌ی تونده‌باوه‌، ژماره‌یه‌كی زۆری باڵنده‌ له‌ به‌شێك له‌ كه‌ناراوه‌كانی ئینجیرئاڵتی له‌ ئیزمیر گیرساونه‌ته‌وه‌. بوونی فلامینگۆكانیش به‌ كۆمه‌ڵ له‌وێ، دیمه‌نێكی ره‌نگاوڕه‌نگی به‌ ناوچه‌كه‌ به‌خشیووه‌. كاتێك فلامینگۆكان به‌ ئاسمانی ناوچه‌كه‌دا ده‌فڕن به‌ كردنه‌وه‌ی باڵه‌ فراوانه‌ سپی، په‌مه‌یی و ڕه‌شه‌كانیان سه‌رنجی هاووڵاتییان بۆ خۆیان راده‌كێشن. ( Evren Atalay - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین