بارینی به‌فر له‌ ئیستانبوڵ

بارینی به‌فر له‌ ئیستانبوڵ

شەپۆڵێکی بەفر بارین بەچڕی شاری ئیستانبوڵ-ی گرتەوە کە بە ھۆیەوە شارەکە سپی پۆشی. لە وێنەکاندا دەردەکەون کە بەفر بەچڕی لە پارکی سوڵتان ئەحمەد دەبارێت. ( Ahmet Bolat - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بارینی به‌فر له‌ ئیستانبوڵ
Fotoğraf: Ahmet Bolat

شەپۆڵێکی بەفر بارین بەچڕی شاری ئیستانبوڵ-ی گرتەوە کە بە ھۆیەوە شارەکە سپی پۆشی. لە وێنەکاندا دەردەکەون کە بەفر بەچڕی لە پارکی سوڵتان ئەحمەد دەبارێت. ( Ahmet Bolat - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بارینی به‌فر له‌ ئیستانبوڵ
Fotoğraf: Ahmet Bolat

شەپۆڵێکی بەفر بارین بەچڕی شاری ئیستانبوڵ-ی گرتەوە کە بە ھۆیەوە شارەکە سپی پۆشی. لە وێنەکاندا دەردەکەون کە بەفر بەچڕی لە پارکی سوڵتان ئەحمەد دەبارێت. ( Ahmet Bolat - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بارینی به‌فر له‌ ئیستانبوڵ
Fotoğraf: Ahmet Bolat

شەپۆڵێکی بەفر بارین بەچڕی شاری ئیستانبوڵ-ی گرتەوە کە بە ھۆیەوە شارەکە سپی پۆشی. لە وێنەکاندا دەردەکەون کە بەفر بەچڕی لە پارکی سوڵتان ئەحمەد دەبارێت. ( Ahmet Bolat - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بارینی به‌فر له‌ ئیستانبوڵ
Fotoğraf: Ahmet Bolat

شەپۆڵێکی بەفر بارین بەچڕی شاری ئیستانبوڵ-ی گرتەوە کە بە ھۆیەوە شارەکە سپی پۆشی. لە وێنەکاندا دەردەکەون کە بەفر بەچڕی لە پارکی سوڵتان ئەحمەد دەبارێت. ( Ahmet Bolat - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بارینی به‌فر له‌ ئیستانبوڵ
Fotoğraf: Ahmet Bolat

شەپۆڵێکی بەفر بارین بەچڕی شاری ئیستانبوڵ-ی گرتەوە کە بە ھۆیەوە شارەکە سپی پۆشی. لە وێنەکاندا دەردەکەون کە بەفر بەچڕی لە پارکی سوڵتان ئەحمەد دەبارێت. ( Ahmet Bolat - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بارینی به‌فر له‌ ئیستانبوڵ
Fotoğraf: Ahmet Bolat

شەپۆڵێکی بەفر بارین بەچڕی شاری ئیستانبوڵ-ی گرتەوە کە بە ھۆیەوە شارەکە سپی پۆشی. لە وێنەکاندا دەردەکەون کە بەفر بەچڕی لە پارکی سوڵتان ئەحمەد دەبارێت. ( Ahmet Bolat - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بارینی به‌فر له‌ ئیستانبوڵ
Fotoğraf: Ahmet Bolat

شەپۆڵێکی بەفر بارین بەچڕی شاری ئیستانبوڵ-ی گرتەوە کە بە ھۆیەوە شارەکە سپی پۆشی. لە وێنەکاندا دەردەکەون کە بەفر بەچڕی لە پارکی سوڵتان ئەحمەد دەبارێت. ( Ahmet Bolat - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بارینی به‌فر له‌ ئیستانبوڵ
Fotoğraf: Ahmet Bolat

شەپۆڵێکی بەفر بارین بەچڕی شاری ئیستانبوڵ-ی گرتەوە کە بە ھۆیەوە شارەکە سپی پۆشی. لە وێنەکاندا دەردەکەون کە بەفر بەچڕی لە پارکی سوڵتان ئەحمەد دەبارێت. ( Ahmet Bolat - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بارینی به‌فر له‌ ئیستانبوڵ
Fotoğraf: Ahmet Bolat

شەپۆڵێکی بەفر بارین بەچڕی شاری ئیستانبوڵ-ی گرتەوە کە بە ھۆیەوە شارەکە سپی پۆشی. لە وێنەکاندا دەردەکەون کە بەفر بەچڕی لە پارکی سوڵتان ئەحمەد دەبارێت. ( Ahmet Bolat - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بارینی به‌فر له‌ ئیستانبوڵ
Fotoğraf: Ahmet Bolat

شەپۆڵێکی بەفر بارین بەچڕی شاری ئیستانبوڵ-ی گرتەوە کە بە ھۆیەوە شارەکە سپی پۆشی. لە وێنەکاندا دەردەکەون کە بەفر بەچڕی لە پارکی سوڵتان ئەحمەد دەبارێت. ( Ahmet Bolat - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بارینی به‌فر له‌ ئیستانبوڵ
Fotoğraf: Ahmet Bolat

شەپۆڵێکی بەفر بارین بەچڕی شاری ئیستانبوڵ-ی گرتەوە کە بە ھۆیەوە شارەکە سپی پۆشی. لە وێنەکاندا دەردەکەون کە بەفر بەچڕی لە پارکی سوڵتان ئەحمەد دەبارێت. ( Ahmet Bolat - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین