شه‌پۆلێكی به‌فر بارین ئاکرێی گرتووەتەوە

شه‌پۆلێكی به‌فر بارین ئاکرێی گرتووەتەوە

- بارسته‌ هه‌وایه‌كى سارد رووی له‌ هه‌رێمى كوردستان كردووە و پله‌كانى گه‌رما نزم بوونه‌ته‌وه‌ و شه‌پۆلێكی به‌فربارین هەموو ناوجەکانی گرتووەتەوە گرته‌وه‌. - شه‌پۆلێكی به‌فر بارین ئاکرێی گرتووەتەوە و تا ئەو رادەیەی کاریگەری کردووەتە سەر ژیانی خەڵک و رێگەکانی هاتوچۆ بەرووی خەڵکدا داخرابوون. ( Yunus Keleş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

شه‌پۆلێكی به‌فر بارین ئاکرێی گرتووەتەوە
Fotoğraf: Yunus Keleş

- بارسته‌ هه‌وایه‌كى سارد رووی له‌ هه‌رێمى كوردستان كردووە و پله‌كانى گه‌رما نزم بوونه‌ته‌وه‌ و شه‌پۆلێكی به‌فربارین هەموو ناوجەکانی گرتووەتەوە گرته‌وه‌. - شه‌پۆلێكی به‌فر بارین ئاکرێی گرتووەتەوە و تا ئەو رادەیەی کاریگەری کردووەتە سەر ژیانی خەڵک و رێگەکانی هاتوچۆ بەرووی خەڵکدا داخرابوون. ( Yunus Keleş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

شه‌پۆلێكی به‌فر بارین ئاکرێی گرتووەتەوە
Fotoğraf: Yunus Keleş

- بارسته‌ هه‌وایه‌كى سارد رووی له‌ هه‌رێمى كوردستان كردووە و پله‌كانى گه‌رما نزم بوونه‌ته‌وه‌ و شه‌پۆلێكی به‌فربارین هەموو ناوجەکانی گرتووەتەوە گرته‌وه‌. - شه‌پۆلێكی به‌فر بارین ئاکرێی گرتووەتەوە و تا ئەو رادەیەی کاریگەری کردووەتە سەر ژیانی خەڵک و رێگەکانی هاتوچۆ بەرووی خەڵکدا داخرابوون. ( Yunus Keleş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

شه‌پۆلێكی به‌فر بارین ئاکرێی گرتووەتەوە
Fotoğraf: Yunus Keleş

- بارسته‌ هه‌وایه‌كى سارد رووی له‌ هه‌رێمى كوردستان كردووە و پله‌كانى گه‌رما نزم بوونه‌ته‌وه‌ و شه‌پۆلێكی به‌فربارین هەموو ناوجەکانی گرتووەتەوە گرته‌وه‌. - شه‌پۆلێكی به‌فر بارین ئاکرێی گرتووەتەوە و تا ئەو رادەیەی کاریگەری کردووەتە سەر ژیانی خەڵک و رێگەکانی هاتوچۆ بەرووی خەڵکدا داخرابوون. ( Yunus Keleş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

شه‌پۆلێكی به‌فر بارین ئاکرێی گرتووەتەوە
Fotoğraf: Yunus Keleş

- بارسته‌ هه‌وایه‌كى سارد رووی له‌ هه‌رێمى كوردستان كردووە و پله‌كانى گه‌رما نزم بوونه‌ته‌وه‌ و شه‌پۆلێكی به‌فربارین هەموو ناوجەکانی گرتووەتەوە گرته‌وه‌. - شه‌پۆلێكی به‌فر بارین ئاکرێی گرتووەتەوە و تا ئەو رادەیەی کاریگەری کردووەتە سەر ژیانی خەڵک و رێگەکانی هاتوچۆ بەرووی خەڵکدا داخرابوون. ( Yunus Keleş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

شه‌پۆلێكی به‌فر بارین ئاکرێی گرتووەتەوە
Fotoğraf: Yunus Keleş

- بارسته‌ هه‌وایه‌كى سارد رووی له‌ هه‌رێمى كوردستان كردووە و پله‌كانى گه‌رما نزم بوونه‌ته‌وه‌ و شه‌پۆلێكی به‌فربارین هەموو ناوجەکانی گرتووەتەوە گرته‌وه‌. - شه‌پۆلێكی به‌فر بارین ئاکرێی گرتووەتەوە و تا ئەو رادەیەی کاریگەری کردووەتە سەر ژیانی خەڵک و رێگەکانی هاتوچۆ بەرووی خەڵکدا داخرابوون. ( Yunus Keleş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

شه‌پۆلێكی به‌فر بارین ئاکرێی گرتووەتەوە
Fotoğraf: Yunus Keleş

- بارسته‌ هه‌وایه‌كى سارد رووی له‌ هه‌رێمى كوردستان كردووە و پله‌كانى گه‌رما نزم بوونه‌ته‌وه‌ و شه‌پۆلێكی به‌فربارین هەموو ناوجەکانی گرتووەتەوە گرته‌وه‌. - شه‌پۆلێكی به‌فر بارین ئاکرێی گرتووەتەوە و تا ئەو رادەیەی کاریگەری کردووەتە سەر ژیانی خەڵک و رێگەکانی هاتوچۆ بەرووی خەڵکدا داخرابوون. ( Yunus Keleş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین