سەردانی سەرۆکی نووسینگه‌ی بازنه‌ی ئه‌ورووپای رێكخراوی ته‌ندروستیی جیهانی بۆ لای کۆچبەران
22.11.2021

سەردانی سەرۆکی نووسینگه‌ی بازنه‌ی ئه‌ورووپای رێكخراوی ته‌ندروستیی جیهانی هانس کلۆژ بۆ لای کۆچبەران سەرۆکی نووسینگه‌ی بازنه‌ی ئه‌ورووپای رێكخراوی ته‌ندروستیی جیهانی هانس کلۆ لە نزیکەوە کۆچبەرانی بەسەر کردەوە و لە کێشە تەندروستییەکانیانی کۆڵییەوە. كێشه‌ ته‌ندروستییه‌كانی كۆچبه‌رانی سه‌ر سنووری بێلاڕووس لەگەڵ پۆڵه‌ندا له‌ هه‌ڵكشاندان كێشه‌ ته‌ندروستییه‌كانی ئه‌و كۆچبه‌رانه‌ی له‌ كه‌مپه‌ داخراوه‌كان له‌سه‌ر سنووری بێلاڕووس لەگەڵ پۆڵه‌ندا له‌ چاوه‌ڕوانی ئه‌وه‌دان بگه‌نه‌ ئه‌ورووپا تا دێت زیاتر ده‌بن. ژیانی نزیكه‌ی دوو هه‌زار په‌ناخواز كه‌ ژماره‌یه‌ك ژن و منداڵیان له‌نێودان له‌ كه‌مپه‌ داخراوه‌كانی ناوچه‌ی سنووری بروزگی له‌ شاری گرۆندۆ رۆژئاوای بێلاڕووس تا دێت سه‌ختتر ده‌بێت. ( Sefa Karacan - ئاژانسی ئانادۆڵو )

سەردانی سەرۆکی نووسینگه‌ی بازنه‌ی ئه‌ورووپای رێكخراوی ته‌ندروستیی جیهانی بۆ لای کۆچبەران
Fotoğraf: Sefa Karacan

سەردانی سەرۆکی نووسینگه‌ی بازنه‌ی ئه‌ورووپای رێكخراوی ته‌ندروستیی جیهانی هانس کلۆژ بۆ لای کۆچبەران سەرۆکی نووسینگه‌ی بازنه‌ی ئه‌ورووپای رێكخراوی ته‌ندروستیی جیهانی هانس کلۆ لە نزیکەوە کۆچبەرانی بەسەر کردەوە و لە کێشە تەندروستییەکانیانی کۆڵییەوە. كێشه‌ ته‌ندروستییه‌كانی كۆچبه‌رانی سه‌ر سنووری بێلاڕووس لەگەڵ پۆڵه‌ندا له‌ هه‌ڵكشاندان كێشه‌ ته‌ندروستییه‌كانی ئه‌و كۆچبه‌رانه‌ی له‌ كه‌مپه‌ داخراوه‌كان له‌سه‌ر سنووری بێلاڕووس لەگەڵ پۆڵه‌ندا له‌ چاوه‌ڕوانی ئه‌وه‌دان بگه‌نه‌ ئه‌ورووپا تا دێت زیاتر ده‌بن. ژیانی نزیكه‌ی دوو هه‌زار په‌ناخواز كه‌ ژماره‌یه‌ك ژن و منداڵیان له‌نێودان له‌ كه‌مپه‌ داخراوه‌كانی ناوچه‌ی سنووری بروزگی له‌ شاری گرۆندۆ رۆژئاوای بێلاڕووس تا دێت سه‌ختتر ده‌بێت. ( Sefa Karacan - ئاژانسی ئانادۆڵو )

سەردانی سەرۆکی نووسینگه‌ی بازنه‌ی ئه‌ورووپای رێكخراوی ته‌ندروستیی جیهانی بۆ لای کۆچبەران
Fotoğraf: Sefa Karacan

سەردانی سەرۆکی نووسینگه‌ی بازنه‌ی ئه‌ورووپای رێكخراوی ته‌ندروستیی جیهانی هانس کلۆژ بۆ لای کۆچبەران سەرۆکی نووسینگه‌ی بازنه‌ی ئه‌ورووپای رێكخراوی ته‌ندروستیی جیهانی هانس کلۆ لە نزیکەوە کۆچبەرانی بەسەر کردەوە و لە کێشە تەندروستییەکانیانی کۆڵییەوە. كێشه‌ ته‌ندروستییه‌كانی كۆچبه‌رانی سه‌ر سنووری بێلاڕووس لەگەڵ پۆڵه‌ندا له‌ هه‌ڵكشاندان كێشه‌ ته‌ندروستییه‌كانی ئه‌و كۆچبه‌رانه‌ی له‌ كه‌مپه‌ داخراوه‌كان له‌سه‌ر سنووری بێلاڕووس لەگەڵ پۆڵه‌ندا له‌ چاوه‌ڕوانی ئه‌وه‌دان بگه‌نه‌ ئه‌ورووپا تا دێت زیاتر ده‌بن. ژیانی نزیكه‌ی دوو هه‌زار په‌ناخواز كه‌ ژماره‌یه‌ك ژن و منداڵیان له‌نێودان له‌ كه‌مپه‌ داخراوه‌كانی ناوچه‌ی سنووری بروزگی له‌ شاری گرۆندۆ رۆژئاوای بێلاڕووس تا دێت سه‌ختتر ده‌بێت. ( Sefa Karacan - ئاژانسی ئانادۆڵو )

سەردانی سەرۆکی نووسینگه‌ی بازنه‌ی ئه‌ورووپای رێكخراوی ته‌ندروستیی جیهانی بۆ لای کۆچبەران
Fotoğraf: Sefa Karacan

سەردانی سەرۆکی نووسینگه‌ی بازنه‌ی ئه‌ورووپای رێكخراوی ته‌ندروستیی جیهانی هانس کلۆژ بۆ لای کۆچبەران سەرۆکی نووسینگه‌ی بازنه‌ی ئه‌ورووپای رێكخراوی ته‌ندروستیی جیهانی هانس کلۆ لە نزیکەوە کۆچبەرانی بەسەر کردەوە و لە کێشە تەندروستییەکانیانی کۆڵییەوە. كێشه‌ ته‌ندروستییه‌كانی كۆچبه‌رانی سه‌ر سنووری بێلاڕووس لەگەڵ پۆڵه‌ندا له‌ هه‌ڵكشاندان كێشه‌ ته‌ندروستییه‌كانی ئه‌و كۆچبه‌رانه‌ی له‌ كه‌مپه‌ داخراوه‌كان له‌سه‌ر سنووری بێلاڕووس لەگەڵ پۆڵه‌ندا له‌ چاوه‌ڕوانی ئه‌وه‌دان بگه‌نه‌ ئه‌ورووپا تا دێت زیاتر ده‌بن. ژیانی نزیكه‌ی دوو هه‌زار په‌ناخواز كه‌ ژماره‌یه‌ك ژن و منداڵیان له‌نێودان له‌ كه‌مپه‌ داخراوه‌كانی ناوچه‌ی سنووری بروزگی له‌ شاری گرۆندۆ رۆژئاوای بێلاڕووس تا دێت سه‌ختتر ده‌بێت. ( Sefa Karacan - ئاژانسی ئانادۆڵو )

سەردانی سەرۆکی نووسینگه‌ی بازنه‌ی ئه‌ورووپای رێكخراوی ته‌ندروستیی جیهانی بۆ لای کۆچبەران
Fotoğraf: Sefa Karacan

سەردانی سەرۆکی نووسینگه‌ی بازنه‌ی ئه‌ورووپای رێكخراوی ته‌ندروستیی جیهانی هانس کلۆژ بۆ لای کۆچبەران سەرۆکی نووسینگه‌ی بازنه‌ی ئه‌ورووپای رێكخراوی ته‌ندروستیی جیهانی هانس کلۆ لە نزیکەوە کۆچبەرانی بەسەر کردەوە و لە کێشە تەندروستییەکانیانی کۆڵییەوە. كێشه‌ ته‌ندروستییه‌كانی كۆچبه‌رانی سه‌ر سنووری بێلاڕووس لەگەڵ پۆڵه‌ندا له‌ هه‌ڵكشاندان كێشه‌ ته‌ندروستییه‌كانی ئه‌و كۆچبه‌رانه‌ی له‌ كه‌مپه‌ داخراوه‌كان له‌سه‌ر سنووری بێلاڕووس لەگەڵ پۆڵه‌ندا له‌ چاوه‌ڕوانی ئه‌وه‌دان بگه‌نه‌ ئه‌ورووپا تا دێت زیاتر ده‌بن. ژیانی نزیكه‌ی دوو هه‌زار په‌ناخواز كه‌ ژماره‌یه‌ك ژن و منداڵیان له‌نێودان له‌ كه‌مپه‌ داخراوه‌كانی ناوچه‌ی سنووری بروزگی له‌ شاری گرۆندۆ رۆژئاوای بێلاڕووس تا دێت سه‌ختتر ده‌بێت. ( Sefa Karacan - ئاژانسی ئانادۆڵو )

سەردانی سەرۆکی نووسینگه‌ی بازنه‌ی ئه‌ورووپای رێكخراوی ته‌ندروستیی جیهانی بۆ لای کۆچبەران
Fotoğraf: Sefa Karacan

سەردانی سەرۆکی نووسینگه‌ی بازنه‌ی ئه‌ورووپای رێكخراوی ته‌ندروستیی جیهانی هانس کلۆژ بۆ لای کۆچبەران سەرۆکی نووسینگه‌ی بازنه‌ی ئه‌ورووپای رێكخراوی ته‌ندروستیی جیهانی هانس کلۆ لە نزیکەوە کۆچبەرانی بەسەر کردەوە و لە کێشە تەندروستییەکانیانی کۆڵییەوە. كێشه‌ ته‌ندروستییه‌كانی كۆچبه‌رانی سه‌ر سنووری بێلاڕووس لەگەڵ پۆڵه‌ندا له‌ هه‌ڵكشاندان كێشه‌ ته‌ندروستییه‌كانی ئه‌و كۆچبه‌رانه‌ی له‌ كه‌مپه‌ داخراوه‌كان له‌سه‌ر سنووری بێلاڕووس لەگەڵ پۆڵه‌ندا له‌ چاوه‌ڕوانی ئه‌وه‌دان بگه‌نه‌ ئه‌ورووپا تا دێت زیاتر ده‌بن. ژیانی نزیكه‌ی دوو هه‌زار په‌ناخواز كه‌ ژماره‌یه‌ك ژن و منداڵیان له‌نێودان له‌ كه‌مپه‌ داخراوه‌كانی ناوچه‌ی سنووری بروزگی له‌ شاری گرۆندۆ رۆژئاوای بێلاڕووس تا دێت سه‌ختتر ده‌بێت. ( Sefa Karacan - ئاژانسی ئانادۆڵو )

سەردانی سەرۆکی نووسینگه‌ی بازنه‌ی ئه‌ورووپای رێكخراوی ته‌ندروستیی جیهانی بۆ لای کۆچبەران
Fotoğraf: Sefa Karacan

سەردانی سەرۆکی نووسینگه‌ی بازنه‌ی ئه‌ورووپای رێكخراوی ته‌ندروستیی جیهانی هانس کلۆژ بۆ لای کۆچبەران سەرۆکی نووسینگه‌ی بازنه‌ی ئه‌ورووپای رێكخراوی ته‌ندروستیی جیهانی هانس کلۆ لە نزیکەوە کۆچبەرانی بەسەر کردەوە و لە کێشە تەندروستییەکانیانی کۆڵییەوە. كێشه‌ ته‌ندروستییه‌كانی كۆچبه‌رانی سه‌ر سنووری بێلاڕووس لەگەڵ پۆڵه‌ندا له‌ هه‌ڵكشاندان كێشه‌ ته‌ندروستییه‌كانی ئه‌و كۆچبه‌رانه‌ی له‌ كه‌مپه‌ داخراوه‌كان له‌سه‌ر سنووری بێلاڕووس لەگەڵ پۆڵه‌ندا له‌ چاوه‌ڕوانی ئه‌وه‌دان بگه‌نه‌ ئه‌ورووپا تا دێت زیاتر ده‌بن. ژیانی نزیكه‌ی دوو هه‌زار په‌ناخواز كه‌ ژماره‌یه‌ك ژن و منداڵیان له‌نێودان له‌ كه‌مپه‌ داخراوه‌كانی ناوچه‌ی سنووری بروزگی له‌ شاری گرۆندۆ رۆژئاوای بێلاڕووس تا دێت سه‌ختتر ده‌بێت. ( Sefa Karacan - ئاژانسی ئانادۆڵو )

سەردانی سەرۆکی نووسینگه‌ی بازنه‌ی ئه‌ورووپای رێكخراوی ته‌ندروستیی جیهانی بۆ لای کۆچبەران
Fotoğraf: Sefa Karacan

سەردانی سەرۆکی نووسینگه‌ی بازنه‌ی ئه‌ورووپای رێكخراوی ته‌ندروستیی جیهانی هانس کلۆژ بۆ لای کۆچبەران سەرۆکی نووسینگه‌ی بازنه‌ی ئه‌ورووپای رێكخراوی ته‌ندروستیی جیهانی هانس کلۆ لە نزیکەوە کۆچبەرانی بەسەر کردەوە و لە کێشە تەندروستییەکانیانی کۆڵییەوە. كێشه‌ ته‌ندروستییه‌كانی كۆچبه‌رانی سه‌ر سنووری بێلاڕووس لەگەڵ پۆڵه‌ندا له‌ هه‌ڵكشاندان كێشه‌ ته‌ندروستییه‌كانی ئه‌و كۆچبه‌رانه‌ی له‌ كه‌مپه‌ داخراوه‌كان له‌سه‌ر سنووری بێلاڕووس لەگەڵ پۆڵه‌ندا له‌ چاوه‌ڕوانی ئه‌وه‌دان بگه‌نه‌ ئه‌ورووپا تا دێت زیاتر ده‌بن. ژیانی نزیكه‌ی دوو هه‌زار په‌ناخواز كه‌ ژماره‌یه‌ك ژن و منداڵیان له‌نێودان له‌ كه‌مپه‌ داخراوه‌كانی ناوچه‌ی سنووری بروزگی له‌ شاری گرۆندۆ رۆژئاوای بێلاڕووس تا دێت سه‌ختتر ده‌بێت. ( Sefa Karacan - ئاژانسی ئانادۆڵو )

سەردانی سەرۆکی نووسینگه‌ی بازنه‌ی ئه‌ورووپای رێكخراوی ته‌ندروستیی جیهانی بۆ لای کۆچبەران
Fotoğraf: Sefa Karacan

سەردانی سەرۆکی نووسینگه‌ی بازنه‌ی ئه‌ورووپای رێكخراوی ته‌ندروستیی جیهانی هانس کلۆژ بۆ لای کۆچبەران سەرۆکی نووسینگه‌ی بازنه‌ی ئه‌ورووپای رێكخراوی ته‌ندروستیی جیهانی هانس کلۆ لە نزیکەوە کۆچبەرانی بەسەر کردەوە و لە کێشە تەندروستییەکانیانی کۆڵییەوە. كێشه‌ ته‌ندروستییه‌كانی كۆچبه‌رانی سه‌ر سنووری بێلاڕووس لەگەڵ پۆڵه‌ندا له‌ هه‌ڵكشاندان كێشه‌ ته‌ندروستییه‌كانی ئه‌و كۆچبه‌رانه‌ی له‌ كه‌مپه‌ داخراوه‌كان له‌سه‌ر سنووری بێلاڕووس لەگەڵ پۆڵه‌ندا له‌ چاوه‌ڕوانی ئه‌وه‌دان بگه‌نه‌ ئه‌ورووپا تا دێت زیاتر ده‌بن. ژیانی نزیكه‌ی دوو هه‌زار په‌ناخواز كه‌ ژماره‌یه‌ك ژن و منداڵیان له‌نێودان له‌ كه‌مپه‌ داخراوه‌كانی ناوچه‌ی سنووری بروزگی له‌ شاری گرۆندۆ رۆژئاوای بێلاڕووس تا دێت سه‌ختتر ده‌بێت. ( Sefa Karacan - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین