سێرت.. به‌رهه‌مهێنانی هه‌نگوین له‌ چیای هه‌ره‌كۆڵ

سێرت.. به‌رهه‌مهێنانی هه‌نگوین له‌ چیای هه‌ره‌كۆڵ

- هه‌نگه‌وانان له‌ كوێستانی چه‌میكار كه‌ ده‌كه‌وێته قه‌دپاڵه‌كانی چیای هه‌ره‌كۆڵ له‌ قه‌زای په‌رواری سه‌ربه‌ پارێزگای سێرت و دوو هه‌زار و ٤٧ مه‌تر له‌ ئاستی ده‌ریاوه‌ به‌رزه‌، سه‌رقاڵی به‌رهه‌مهێنانی هه‌نگوینی ئه‌ندامیی و ره‌سه‌نن كه‌ به‌ تام و بۆنیان له‌ هه‌نگوینی ناوچه‌كانی دیكه‌ جیاده‌كرێنه‌وه‌ و سه‌رنجی خه‌ڵك بۆ خۆی راده‌كێشێت. ( Mehmet Niyazi Deniz - ئاژانسی ئانادۆڵو )

سێرت.. به‌رهه‌مهێنانی هه‌نگوین له‌ چیای هه‌ره‌كۆڵ
Fotoğraf: Mehmet Niyazi Deniz

- هه‌نگه‌وانان له‌ كوێستانی چه‌میكار كه‌ ده‌كه‌وێته قه‌دپاڵه‌كانی چیای هه‌ره‌كۆڵ له‌ قه‌زای په‌رواری سه‌ربه‌ پارێزگای سێرت و دوو هه‌زار و ٤٧ مه‌تر له‌ ئاستی ده‌ریاوه‌ به‌رزه‌، سه‌رقاڵی به‌رهه‌مهێنانی هه‌نگوینی ئه‌ندامیی و ره‌سه‌نن كه‌ به‌ تام و بۆنیان له‌ هه‌نگوینی ناوچه‌كانی دیكه‌ جیاده‌كرێنه‌وه‌ و سه‌رنجی خه‌ڵك بۆ خۆی راده‌كێشێت. ( Mehmet Niyazi Deniz - ئاژانسی ئانادۆڵو )

سێرت.. به‌رهه‌مهێنانی هه‌نگوین له‌ چیای هه‌ره‌كۆڵ
Fotoğraf: Mehmet Niyazi Deniz

- هه‌نگه‌وانان له‌ كوێستانی چه‌میكار كه‌ ده‌كه‌وێته قه‌دپاڵه‌كانی چیای هه‌ره‌كۆڵ له‌ قه‌زای په‌رواری سه‌ربه‌ پارێزگای سێرت و دوو هه‌زار و ٤٧ مه‌تر له‌ ئاستی ده‌ریاوه‌ به‌رزه‌، سه‌رقاڵی به‌رهه‌مهێنانی هه‌نگوینی ئه‌ندامیی و ره‌سه‌نن كه‌ به‌ تام و بۆنیان له‌ هه‌نگوینی ناوچه‌كانی دیكه‌ جیاده‌كرێنه‌وه‌ و سه‌رنجی خه‌ڵك بۆ خۆی راده‌كێشێت. ( Mehmet Niyazi Deniz - ئاژانسی ئانادۆڵو )

سێرت.. به‌رهه‌مهێنانی هه‌نگوین له‌ چیای هه‌ره‌كۆڵ
Fotoğraf: Mehmet Niyazi Deniz

- هه‌نگه‌وانان له‌ كوێستانی چه‌میكار كه‌ ده‌كه‌وێته قه‌دپاڵه‌كانی چیای هه‌ره‌كۆڵ له‌ قه‌زای په‌رواری سه‌ربه‌ پارێزگای سێرت و دوو هه‌زار و ٤٧ مه‌تر له‌ ئاستی ده‌ریاوه‌ به‌رزه‌، سه‌رقاڵی به‌رهه‌مهێنانی هه‌نگوینی ئه‌ندامیی و ره‌سه‌نن كه‌ به‌ تام و بۆنیان له‌ هه‌نگوینی ناوچه‌كانی دیكه‌ جیاده‌كرێنه‌وه‌ و سه‌رنجی خه‌ڵك بۆ خۆی راده‌كێشێت. ( Mehmet Niyazi Deniz - ئاژانسی ئانادۆڵو )

سێرت.. به‌رهه‌مهێنانی هه‌نگوین له‌ چیای هه‌ره‌كۆڵ
Fotoğraf: Mehmet Niyazi Deniz

- هه‌نگه‌وانان له‌ كوێستانی چه‌میكار كه‌ ده‌كه‌وێته قه‌دپاڵه‌كانی چیای هه‌ره‌كۆڵ له‌ قه‌زای په‌رواری سه‌ربه‌ پارێزگای سێرت و دوو هه‌زار و ٤٧ مه‌تر له‌ ئاستی ده‌ریاوه‌ به‌رزه‌، سه‌رقاڵی به‌رهه‌مهێنانی هه‌نگوینی ئه‌ندامیی و ره‌سه‌نن كه‌ به‌ تام و بۆنیان له‌ هه‌نگوینی ناوچه‌كانی دیكه‌ جیاده‌كرێنه‌وه‌ و سه‌رنجی خه‌ڵك بۆ خۆی راده‌كێشێت. ( Mehmet Niyazi Deniz - ئاژانسی ئانادۆڵو )

سێرت.. به‌رهه‌مهێنانی هه‌نگوین له‌ چیای هه‌ره‌كۆڵ
Fotoğraf: Mehmet Niyazi Deniz

- هه‌نگه‌وانان له‌ كوێستانی چه‌میكار كه‌ ده‌كه‌وێته قه‌دپاڵه‌كانی چیای هه‌ره‌كۆڵ له‌ قه‌زای په‌رواری سه‌ربه‌ پارێزگای سێرت و دوو هه‌زار و ٤٧ مه‌تر له‌ ئاستی ده‌ریاوه‌ به‌رزه‌، سه‌رقاڵی به‌رهه‌مهێنانی هه‌نگوینی ئه‌ندامیی و ره‌سه‌نن كه‌ به‌ تام و بۆنیان له‌ هه‌نگوینی ناوچه‌كانی دیكه‌ جیاده‌كرێنه‌وه‌ و سه‌رنجی خه‌ڵك بۆ خۆی راده‌كێشێت. ( Mehmet Niyazi Deniz - ئاژانسی ئانادۆڵو )

سێرت.. به‌رهه‌مهێنانی هه‌نگوین له‌ چیای هه‌ره‌كۆڵ
Fotoğraf: Mehmet Niyazi Deniz

- هه‌نگه‌وانان له‌ كوێستانی چه‌میكار كه‌ ده‌كه‌وێته قه‌دپاڵه‌كانی چیای هه‌ره‌كۆڵ له‌ قه‌زای په‌رواری سه‌ربه‌ پارێزگای سێرت و دوو هه‌زار و ٤٧ مه‌تر له‌ ئاستی ده‌ریاوه‌ به‌رزه‌، سه‌رقاڵی به‌رهه‌مهێنانی هه‌نگوینی ئه‌ندامیی و ره‌سه‌نن كه‌ به‌ تام و بۆنیان له‌ هه‌نگوینی ناوچه‌كانی دیكه‌ جیاده‌كرێنه‌وه‌ و سه‌رنجی خه‌ڵك بۆ خۆی راده‌كێشێت. ( Mehmet Niyazi Deniz - ئاژانسی ئانادۆڵو )

سێرت.. به‌رهه‌مهێنانی هه‌نگوین له‌ چیای هه‌ره‌كۆڵ
Fotoğraf: Fecri Barlık

- هه‌نگه‌وانان له‌ كوێستانی چه‌میكار كه‌ ده‌كه‌وێته قه‌دپاڵه‌كانی چیای هه‌ره‌كۆڵ له‌ قه‌زای په‌رواری سه‌ربه‌ پارێزگای سێرت و دوو هه‌زار و ٤٧ مه‌تر له‌ ئاستی ده‌ریاوه‌ به‌رزه‌، سه‌رقاڵی به‌رهه‌مهێنانی هه‌نگوینی ئه‌ندامیی و ره‌سه‌نن كه‌ به‌ تام و بۆنیان له‌ هه‌نگوینی ناوچه‌كانی دیكه‌ جیاده‌كرێنه‌وه‌ و سه‌رنجی خه‌ڵك بۆ خۆی راده‌كێشێت. ( Fecri Barlık - ئاژانسی ئانادۆڵو )

سێرت.. به‌رهه‌مهێنانی هه‌نگوین له‌ چیای هه‌ره‌كۆڵ
Fotoğraf: Fecri Barlık

- هه‌نگه‌وانان له‌ كوێستانی چه‌میكار كه‌ ده‌كه‌وێته قه‌دپاڵه‌كانی چیای هه‌ره‌كۆڵ له‌ قه‌زای په‌رواری سه‌ربه‌ پارێزگای سێرت و دوو هه‌زار و ٤٧ مه‌تر له‌ ئاستی ده‌ریاوه‌ به‌رزه‌، سه‌رقاڵی به‌رهه‌مهێنانی هه‌نگوینی ئه‌ندامیی و ره‌سه‌نن كه‌ به‌ تام و بۆنیان له‌ هه‌نگوینی ناوچه‌كانی دیكه‌ جیاده‌كرێنه‌وه‌ و سه‌رنجی خه‌ڵك بۆ خۆی راده‌كێشێت. ( Fecri Barlık - ئاژانسی ئانادۆڵو )

سێرت.. به‌رهه‌مهێنانی هه‌نگوین له‌ چیای هه‌ره‌كۆڵ
Fotoğraf: Fecri Barlık

- هه‌نگه‌وانان له‌ كوێستانی چه‌میكار كه‌ ده‌كه‌وێته قه‌دپاڵه‌كانی چیای هه‌ره‌كۆڵ له‌ قه‌زای په‌رواری سه‌ربه‌ پارێزگای سێرت و دوو هه‌زار و ٤٧ مه‌تر له‌ ئاستی ده‌ریاوه‌ به‌رزه‌، سه‌رقاڵی به‌رهه‌مهێنانی هه‌نگوینی ئه‌ندامیی و ره‌سه‌نن كه‌ به‌ تام و بۆنیان له‌ هه‌نگوینی ناوچه‌كانی دیكه‌ جیاده‌كرێنه‌وه‌ و سه‌رنجی خه‌ڵك بۆ خۆی راده‌كێشێت. ( Fecri Barlık - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین