سلێمانی.. پێنجەمین فێستیڤاڵی هەنگوین

سلێمانی.. پێنجەمین فێستیڤاڵی هەنگوین

- بە بەشداری زیاتر لە ٣٦ هەنگەوان و بەربووبوومی هەنگوینی ناوچەکانی شارباژێر، بناری قەندیل، پێنجوێن و چەند ناوچەیەکی تری هەرێمی کوردستان لە پارکی ئازادی شاری سلێمانی پێنجەمین فێستیڤاڵی هەنگوین بەڕێوەچوو. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

سلێمانی.. پێنجەمین فێستیڤاڵی هەنگوین
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

- بە بەشداری زیاتر لە ٣٦ هەنگەوان و بەربووبوومی هەنگوینی ناوچەکانی شارباژێر، بناری قەندیل، پێنجوێن و چەند ناوچەیەکی تری هەرێمی کوردستان لە پارکی ئازادی شاری سلێمانی پێنجەمین فێستیڤاڵی هەنگوین بەڕێوەچوو. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

سلێمانی.. پێنجەمین فێستیڤاڵی هەنگوین
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

- بە بەشداری زیاتر لە ٣٦ هەنگەوان و بەربووبوومی هەنگوینی ناوچەکانی شارباژێر، بناری قەندیل، پێنجوێن و چەند ناوچەیەکی تری هەرێمی کوردستان لە پارکی ئازادی شاری سلێمانی پێنجەمین فێستیڤاڵی هەنگوین بەڕێوەچوو. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

سلێمانی.. پێنجەمین فێستیڤاڵی هەنگوین
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

- بە بەشداری زیاتر لە ٣٦ هەنگەوان و بەربووبوومی هەنگوینی ناوچەکانی شارباژێر، بناری قەندیل، پێنجوێن و چەند ناوچەیەکی تری هەرێمی کوردستان لە پارکی ئازادی شاری سلێمانی پێنجەمین فێستیڤاڵی هەنگوین بەڕێوەچوو. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

سلێمانی.. پێنجەمین فێستیڤاڵی هەنگوین
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

- بە بەشداری زیاتر لە ٣٦ هەنگەوان و بەربووبوومی هەنگوینی ناوچەکانی شارباژێر، بناری قەندیل، پێنجوێن و چەند ناوچەیەکی تری هەرێمی کوردستان لە پارکی ئازادی شاری سلێمانی پێنجەمین فێستیڤاڵی هەنگوین بەڕێوەچوو. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

سلێمانی.. پێنجەمین فێستیڤاڵی هەنگوین
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

- بە بەشداری زیاتر لە ٣٦ هەنگەوان و بەربووبوومی هەنگوینی ناوچەکانی شارباژێر، بناری قەندیل، پێنجوێن و چەند ناوچەیەکی تری هەرێمی کوردستان لە پارکی ئازادی شاری سلێمانی پێنجەمین فێستیڤاڵی هەنگوین بەڕێوەچوو. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

سلێمانی.. پێنجەمین فێستیڤاڵی هەنگوین
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

- بە بەشداری زیاتر لە ٣٦ هەنگەوان و بەربووبوومی هەنگوینی ناوچەکانی شارباژێر، بناری قەندیل، پێنجوێن و چەند ناوچەیەکی تری هەرێمی کوردستان لە پارکی ئازادی شاری سلێمانی پێنجەمین فێستیڤاڵی هەنگوین بەڕێوەچوو. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

سلێمانی.. پێنجەمین فێستیڤاڵی هەنگوین
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

- بە بەشداری زیاتر لە ٣٦ هەنگەوان و بەربووبوومی هەنگوینی ناوچەکانی شارباژێر، بناری قەندیل، پێنجوێن و چەند ناوچەیەکی تری هەرێمی کوردستان لە پارکی ئازادی شاری سلێمانی پێنجەمین فێستیڤاڵی هەنگوین بەڕێوەچوو. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

سلێمانی.. پێنجەمین فێستیڤاڵی هەنگوین
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

- بە بەشداری زیاتر لە ٣٦ هەنگەوان و بەربووبوومی هەنگوینی ناوچەکانی شارباژێر، بناری قەندیل، پێنجوێن و چەند ناوچەیەکی تری هەرێمی کوردستان لە پارکی ئازادی شاری سلێمانی پێنجەمین فێستیڤاڵی هەنگوین بەڕێوەچوو. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

سلێمانی.. پێنجەمین فێستیڤاڵی هەنگوین
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

- بە بەشداری زیاتر لە ٣٦ هەنگەوان و بەربووبوومی هەنگوینی ناوچەکانی شارباژێر، بناری قەندیل، پێنجوێن و چەند ناوچەیەکی تری هەرێمی کوردستان لە پارکی ئازادی شاری سلێمانی پێنجەمین فێستیڤاڵی هەنگوین بەڕێوەچوو. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

سلێمانی.. پێنجەمین فێستیڤاڵی هەنگوین
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

- بە بەشداری زیاتر لە ٣٦ هەنگەوان و بەربووبوومی هەنگوینی ناوچەکانی شارباژێر، بناری قەندیل، پێنجوێن و چەند ناوچەیەکی تری هەرێمی کوردستان لە پارکی ئازادی شاری سلێمانی پێنجەمین فێستیڤاڵی هەنگوین بەڕێوەچوو. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

سلێمانی.. پێنجەمین فێستیڤاڵی هەنگوین
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

- بە بەشداری زیاتر لە ٣٦ هەنگەوان و بەربووبوومی هەنگوینی ناوچەکانی شارباژێر، بناری قەندیل، پێنجوێن و چەند ناوچەیەکی تری هەرێمی کوردستان لە پارکی ئازادی شاری سلێمانی پێنجەمین فێستیڤاڵی هەنگوین بەڕێوەچوو. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

سلێمانی.. پێنجەمین فێستیڤاڵی هەنگوین
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

- بە بەشداری زیاتر لە ٣٦ هەنگەوان و بەربووبوومی هەنگوینی ناوچەکانی شارباژێر، بناری قەندیل، پێنجوێن و چەند ناوچەیەکی تری هەرێمی کوردستان لە پارکی ئازادی شاری سلێمانی پێنجەمین فێستیڤاڵی هەنگوین بەڕێوەچوو. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

سلێمانی.. پێنجەمین فێستیڤاڵی هەنگوین
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

- بە بەشداری زیاتر لە ٣٦ هەنگەوان و بەربووبوومی هەنگوینی ناوچەکانی شارباژێر، بناری قەندیل، پێنجوێن و چەند ناوچەیەکی تری هەرێمی کوردستان لە پارکی ئازادی شاری سلێمانی پێنجەمین فێستیڤاڵی هەنگوین بەڕێوەچوو. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین