سلێمانی.. رەشەبای بەهێز زیانی ماددی زۆری لێدەکەوێتەوە

سلێمانی.. رەشەبای بەهێز زیانی ماددی زۆری لێدەکەوێتەوە

بەهۆی رەشابەوە زیانی ماددی بەر دوکان، بازاڕ، خانوو و تاوەرەکانی کارەبا کەوتووە. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

سلێمانی.. رەشەبای بەهێز زیانی ماددی زۆری لێدەکەوێتەوە Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

بەهۆی رەشابەوە زیانی ماددی بەر دوکان، بازاڕ، خانوو و تاوەرەکانی کارەبا کەوتووە. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

سلێمانی.. رەشەبای بەهێز زیانی ماددی زۆری لێدەکەوێتەوە Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

بەهۆی رەشابەوە زیانی ماددی بەر دوکان، بازاڕ، خانوو و تاوەرەکانی کارەبا کەوتووە. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

سلێمانی.. رەشەبای بەهێز زیانی ماددی زۆری لێدەکەوێتەوە Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

بەهۆی رەشابەوە زیانی ماددی بەر دوکان، بازاڕ، خانوو و تاوەرەکانی کارەبا کەوتووە. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

سلێمانی.. رەشەبای بەهێز زیانی ماددی زۆری لێدەکەوێتەوە Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

بەهۆی رەشابەوە زیانی ماددی بەر دوکان، بازاڕ، خانوو و تاوەرەکانی کارەبا کەوتووە. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

سلێمانی.. رەشەبای بەهێز زیانی ماددی زۆری لێدەکەوێتەوە Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

بەهۆی رەشابەوە زیانی ماددی بەر دوکان، بازاڕ، خانوو و تاوەرەکانی کارەبا کەوتووە. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

سلێمانی.. رەشەبای بەهێز زیانی ماددی زۆری لێدەکەوێتەوە Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

بەهۆی رەشابەوە زیانی ماددی بەر دوکان، بازاڕ، خانوو و تاوەرەکانی کارەبا کەوتووە. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

سلێمانی.. رەشەبای بەهێز زیانی ماددی زۆری لێدەکەوێتەوە Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

بەهۆی رەشابەوە زیانی ماددی بەر دوکان، بازاڕ، خانوو و تاوەرەکانی کارەبا کەوتووە. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

سلێمانی.. رەشەبای بەهێز زیانی ماددی زۆری لێدەکەوێتەوە Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

بەهۆی رەشابەوە زیانی ماددی بەر دوکان، بازاڕ، خانوو و تاوەرەکانی کارەبا کەوتووە. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

سلێمانی.. رەشەبای بەهێز زیانی ماددی زۆری لێدەکەوێتەوە Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

بەهۆی رەشابەوە زیانی ماددی بەر دوکان، بازاڕ، خانوو و تاوەرەکانی کارەبا کەوتووە. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

سلێمانی.. رەشەبای بەهێز زیانی ماددی زۆری لێدەکەوێتەوە Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

بەهۆی رەشابەوە زیانی ماددی بەر دوکان، بازاڕ، خانوو و تاوەرەکانی کارەبا کەوتووە. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

سلێمانی.. رەشەبای بەهێز زیانی ماددی زۆری لێدەکەوێتەوە Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

بەهۆی رەشابەوە زیانی ماددی بەر دوکان، بازاڕ، خانوو و تاوەرەکانی کارەبا کەوتووە. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

سلێمانی.. رەشەبای بەهێز زیانی ماددی زۆری لێدەکەوێتەوە Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

بەهۆی رەشابەوە زیانی ماددی بەر دوکان، بازاڕ، خانوو و تاوەرەکانی کارەبا کەوتووە. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

سلێمانی.. رەشەبای بەهێز زیانی ماددی زۆری لێدەکەوێتەوە Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

بەهۆی رەشابەوە زیانی ماددی بەر دوکان، بازاڕ، خانوو و تاوەرەکانی کارەبا کەوتووە. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

سلێمانی.. رەشەبای بەهێز زیانی ماددی زۆری لێدەکەوێتەوە Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

بەهۆی رەشابەوە زیانی ماددی بەر دوکان، بازاڕ، خانوو و تاوەرەکانی کارەبا کەوتووە. ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین