ساریقامش.. جوانی ئاوێتەبوونی پەپوولەکان لەگەڵ گوڵەکاندا

ساریقامش.. جوانی ئاوێتەبوونی پەپوولەکان لەگەڵ گوڵەکاندا

شارۆچکەی ساریقامش لە پارێزگای قەرس کە یەکێکە لە بەرزترین ناوچەکانی نیشتەجێبوونی تورکیا لەڕووی ئاستی دەریا، بوونی جۆرەها پەپوولەی باڵ رەنگین و ئاوێتەبوونیان لەگەڵ گوڵەکاندا، دیمەنێکی جوانیان بە سروشتی ناوچەکە بەخشیوە. ( Hüseyin Demirci - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ساریقامش.. جوانی ئاوێتەبوونی پەپوولەکان لەگەڵ گوڵەکاندا
Fotoğraf: Hüseyin Demirci

شارۆچکەی ساریقامش لە پارێزگای قەرس کە یەکێکە لە بەرزترین ناوچەکانی نیشتەجێبوونی تورکیا لەڕووی ئاستی دەریا، بوونی جۆرەها پەپوولەی باڵ رەنگین و ئاوێتەبوونیان لەگەڵ گوڵەکاندا، دیمەنێکی جوانیان بە سروشتی ناوچەکە بەخشیوە. ( Hüseyin Demirci - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ساریقامش.. جوانی ئاوێتەبوونی پەپوولەکان لەگەڵ گوڵەکاندا
Fotoğraf: Hüseyin Demirci

شارۆچکەی ساریقامش لە پارێزگای قەرس کە یەکێکە لە بەرزترین ناوچەکانی نیشتەجێبوونی تورکیا لەڕووی ئاستی دەریا، بوونی جۆرەها پەپوولەی باڵ رەنگین و ئاوێتەبوونیان لەگەڵ گوڵەکاندا، دیمەنێکی جوانیان بە سروشتی ناوچەکە بەخشیوە. ( Hüseyin Demirci - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ساریقامش.. جوانی ئاوێتەبوونی پەپوولەکان لەگەڵ گوڵەکاندا
Fotoğraf: Hüseyin Demirci

شارۆچکەی ساریقامش لە پارێزگای قەرس کە یەکێکە لە بەرزترین ناوچەکانی نیشتەجێبوونی تورکیا لەڕووی ئاستی دەریا، بوونی جۆرەها پەپوولەی باڵ رەنگین و ئاوێتەبوونیان لەگەڵ گوڵەکاندا، دیمەنێکی جوانیان بە سروشتی ناوچەکە بەخشیوە. ( Hüseyin Demirci - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ساریقامش.. جوانی ئاوێتەبوونی پەپوولەکان لەگەڵ گوڵەکاندا
Fotoğraf: Hüseyin Demirci

شارۆچکەی ساریقامش لە پارێزگای قەرس کە یەکێکە لە بەرزترین ناوچەکانی نیشتەجێبوونی تورکیا لەڕووی ئاستی دەریا، بوونی جۆرەها پەپوولەی باڵ رەنگین و ئاوێتەبوونیان لەگەڵ گوڵەکاندا، دیمەنێکی جوانیان بە سروشتی ناوچەکە بەخشیوە. ( Hüseyin Demirci - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ساریقامش.. جوانی ئاوێتەبوونی پەپوولەکان لەگەڵ گوڵەکاندا
Fotoğraf: Hüseyin Demirci

شارۆچکەی ساریقامش لە پارێزگای قەرس کە یەکێکە لە بەرزترین ناوچەکانی نیشتەجێبوونی تورکیا لەڕووی ئاستی دەریا، بوونی جۆرەها پەپوولەی باڵ رەنگین و ئاوێتەبوونیان لەگەڵ گوڵەکاندا، دیمەنێکی جوانیان بە سروشتی ناوچەکە بەخشیوە. ( Hüseyin Demirci - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ساریقامش.. جوانی ئاوێتەبوونی پەپوولەکان لەگەڵ گوڵەکاندا
Fotoğraf: Hüseyin Demirci

شارۆچکەی ساریقامش لە پارێزگای قەرس کە یەکێکە لە بەرزترین ناوچەکانی نیشتەجێبوونی تورکیا لەڕووی ئاستی دەریا، بوونی جۆرەها پەپوولەی باڵ رەنگین و ئاوێتەبوونیان لەگەڵ گوڵەکاندا، دیمەنێکی جوانیان بە سروشتی ناوچەکە بەخشیوە. ( Hüseyin Demirci - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ساریقامش.. جوانی ئاوێتەبوونی پەپوولەکان لەگەڵ گوڵەکاندا
Fotoğraf: Hüseyin Demirci

شارۆچکەی ساریقامش لە پارێزگای قەرس کە یەکێکە لە بەرزترین ناوچەکانی نیشتەجێبوونی تورکیا لەڕووی ئاستی دەریا، بوونی جۆرەها پەپوولەی باڵ رەنگین و ئاوێتەبوونیان لەگەڵ گوڵەکاندا، دیمەنێکی جوانیان بە سروشتی ناوچەکە بەخشیوە. ( Hüseyin Demirci - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ساریقامش.. جوانی ئاوێتەبوونی پەپوولەکان لەگەڵ گوڵەکاندا
Fotoğraf: Hüseyin Demirci

شارۆچکەی ساریقامش لە پارێزگای قەرس کە یەکێکە لە بەرزترین ناوچەکانی نیشتەجێبوونی تورکیا لەڕووی ئاستی دەریا، بوونی جۆرەها پەپوولەی باڵ رەنگین و ئاوێتەبوونیان لەگەڵ گوڵەکاندا، دیمەنێکی جوانیان بە سروشتی ناوچەکە بەخشیوە. ( Hüseyin Demirci - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ساریقامش.. جوانی ئاوێتەبوونی پەپوولەکان لەگەڵ گوڵەکاندا
Fotoğraf: Hüseyin Demirci

شارۆچکەی ساریقامش لە پارێزگای قەرس کە یەکێکە لە بەرزترین ناوچەکانی نیشتەجێبوونی تورکیا لەڕووی ئاستی دەریا، بوونی جۆرەها پەپوولەی باڵ رەنگین و ئاوێتەبوونیان لەگەڵ گوڵەکاندا، دیمەنێکی جوانیان بە سروشتی ناوچەکە بەخشیوە. ( Hüseyin Demirci - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ساریقامش.. جوانی ئاوێتەبوونی پەپوولەکان لەگەڵ گوڵەکاندا
Fotoğraf: Hüseyin Demirci

شارۆچکەی ساریقامش لە پارێزگای قەرس کە یەکێکە لە بەرزترین ناوچەکانی نیشتەجێبوونی تورکیا لەڕووی ئاستی دەریا، بوونی جۆرەها پەپوولەی باڵ رەنگین و ئاوێتەبوونیان لەگەڵ گوڵەکاندا، دیمەنێکی جوانیان بە سروشتی ناوچەکە بەخشیوە. ( Hüseyin Demirci - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ساریقامش.. جوانی ئاوێتەبوونی پەپوولەکان لەگەڵ گوڵەکاندا
Fotoğraf: Hüseyin Demirci

شارۆچکەی ساریقامش لە پارێزگای قەرس کە یەکێکە لە بەرزترین ناوچەکانی نیشتەجێبوونی تورکیا لەڕووی ئاستی دەریا، بوونی جۆرەها پەپوولەی باڵ رەنگین و ئاوێتەبوونیان لەگەڵ گوڵەکاندا، دیمەنێکی جوانیان بە سروشتی ناوچەکە بەخشیوە. ( Hüseyin Demirci - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین