ـ دیمەنی پارك و باخچەكانی شاری سلێمانی لە وەرزی پاییزدا.

ـ دیمەنی پارك و باخچەكانی شاری سلێمانی لە وەرزی پاییزدا.

سلێمانی – AA باخی گشتی و پاركی ئازادی لە شاری سلێمانی دوو شوێنی گشتی دیاری شارەكەن و بە هۆی ئەوەی دەكەونە ناوەندی شارەكەوە رۆژانە ژمارەیەكی زۆری هاووڵاتییان و گەشتیاران رووی لێدەكەن. لەئێستادا دیمەنی پاییز لەم دوو باخچە و پاركەدا و تێكەڵبوونی رەنگەكانی سروشت و دار و درەختەكان دیمەنێكی جوانی سەرنجڕاكێشی هەیە و بونەتە شوێنی وێنەگرتنی چین و توێژە جیاوازەكان. ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

 ـ دیمەنی پارك و باخچەكانی شاری سلێمانی لە وەرزی پاییزدا. Fotoğraf: Feriq Fereç

سلێمانی – AA باخی گشتی و پاركی ئازادی لە شاری سلێمانی دوو شوێنی گشتی دیاری شارەكەن و بە هۆی ئەوەی دەكەونە ناوەندی شارەكەوە رۆژانە ژمارەیەكی زۆری هاووڵاتییان و گەشتیاران رووی لێدەكەن. لەئێستادا دیمەنی پاییز لەم دوو باخچە و پاركەدا و تێكەڵبوونی رەنگەكانی سروشت و دار و درەختەكان دیمەنێكی جوانی سەرنجڕاكێشی هەیە و بونەتە شوێنی وێنەگرتنی چین و توێژە جیاوازەكان. ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

 ـ دیمەنی پارك و باخچەكانی شاری سلێمانی لە وەرزی پاییزدا. Fotoğraf: Feriq Fereç

سلێمانی – AA باخی گشتی و پاركی ئازادی لە شاری سلێمانی دوو شوێنی گشتی دیاری شارەكەن و بە هۆی ئەوەی دەكەونە ناوەندی شارەكەوە رۆژانە ژمارەیەكی زۆری هاووڵاتییان و گەشتیاران رووی لێدەكەن. لەئێستادا دیمەنی پاییز لەم دوو باخچە و پاركەدا و تێكەڵبوونی رەنگەكانی سروشت و دار و درەختەكان دیمەنێكی جوانی سەرنجڕاكێشی هەیە و بونەتە شوێنی وێنەگرتنی چین و توێژە جیاوازەكان. ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

 ـ دیمەنی پارك و باخچەكانی شاری سلێمانی لە وەرزی پاییزدا. Fotoğraf: Feriq Fereç

سلێمانی – AA باخی گشتی و پاركی ئازادی لە شاری سلێمانی دوو شوێنی گشتی دیاری شارەكەن و بە هۆی ئەوەی دەكەونە ناوەندی شارەكەوە رۆژانە ژمارەیەكی زۆری هاووڵاتییان و گەشتیاران رووی لێدەكەن. لەئێستادا دیمەنی پاییز لەم دوو باخچە و پاركەدا و تێكەڵبوونی رەنگەكانی سروشت و دار و درەختەكان دیمەنێكی جوانی سەرنجڕاكێشی هەیە و بونەتە شوێنی وێنەگرتنی چین و توێژە جیاوازەكان. ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

 ـ دیمەنی پارك و باخچەكانی شاری سلێمانی لە وەرزی پاییزدا. Fotoğraf: Feriq Fereç

سلێمانی – AA باخی گشتی و پاركی ئازادی لە شاری سلێمانی دوو شوێنی گشتی دیاری شارەكەن و بە هۆی ئەوەی دەكەونە ناوەندی شارەكەوە رۆژانە ژمارەیەكی زۆری هاووڵاتییان و گەشتیاران رووی لێدەكەن. لەئێستادا دیمەنی پاییز لەم دوو باخچە و پاركەدا و تێكەڵبوونی رەنگەكانی سروشت و دار و درەختەكان دیمەنێكی جوانی سەرنجڕاكێشی هەیە و بونەتە شوێنی وێنەگرتنی چین و توێژە جیاوازەكان. ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

 ـ دیمەنی پارك و باخچەكانی شاری سلێمانی لە وەرزی پاییزدا. Fotoğraf: Feriq Fereç

سلێمانی – AA باخی گشتی و پاركی ئازادی لە شاری سلێمانی دوو شوێنی گشتی دیاری شارەكەن و بە هۆی ئەوەی دەكەونە ناوەندی شارەكەوە رۆژانە ژمارەیەكی زۆری هاووڵاتییان و گەشتیاران رووی لێدەكەن. لەئێستادا دیمەنی پاییز لەم دوو باخچە و پاركەدا و تێكەڵبوونی رەنگەكانی سروشت و دار و درەختەكان دیمەنێكی جوانی سەرنجڕاكێشی هەیە و بونەتە شوێنی وێنەگرتنی چین و توێژە جیاوازەكان. ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

 ـ دیمەنی پارك و باخچەكانی شاری سلێمانی لە وەرزی پاییزدا. Fotoğraf: Feriq Fereç

سلێمانی – AA باخی گشتی و پاركی ئازادی لە شاری سلێمانی دوو شوێنی گشتی دیاری شارەكەن و بە هۆی ئەوەی دەكەونە ناوەندی شارەكەوە رۆژانە ژمارەیەكی زۆری هاووڵاتییان و گەشتیاران رووی لێدەكەن. لەئێستادا دیمەنی پاییز لەم دوو باخچە و پاركەدا و تێكەڵبوونی رەنگەكانی سروشت و دار و درەختەكان دیمەنێكی جوانی سەرنجڕاكێشی هەیە و بونەتە شوێنی وێنەگرتنی چین و توێژە جیاوازەكان. ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

 ـ دیمەنی پارك و باخچەكانی شاری سلێمانی لە وەرزی پاییزدا. Fotoğraf: Feriq Fereç

سلێمانی – AA باخی گشتی و پاركی ئازادی لە شاری سلێمانی دوو شوێنی گشتی دیاری شارەكەن و بە هۆی ئەوەی دەكەونە ناوەندی شارەكەوە رۆژانە ژمارەیەكی زۆری هاووڵاتییان و گەشتیاران رووی لێدەكەن. لەئێستادا دیمەنی پاییز لەم دوو باخچە و پاركەدا و تێكەڵبوونی رەنگەكانی سروشت و دار و درەختەكان دیمەنێكی جوانی سەرنجڕاكێشی هەیە و بونەتە شوێنی وێنەگرتنی چین و توێژە جیاوازەكان. ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

 ـ دیمەنی پارك و باخچەكانی شاری سلێمانی لە وەرزی پاییزدا. Fotoğraf: Feriq Fereç

سلێمانی – AA باخی گشتی و پاركی ئازادی لە شاری سلێمانی دوو شوێنی گشتی دیاری شارەكەن و بە هۆی ئەوەی دەكەونە ناوەندی شارەكەوە رۆژانە ژمارەیەكی زۆری هاووڵاتییان و گەشتیاران رووی لێدەكەن. لەئێستادا دیمەنی پاییز لەم دوو باخچە و پاركەدا و تێكەڵبوونی رەنگەكانی سروشت و دار و درەختەكان دیمەنێكی جوانی سەرنجڕاكێشی هەیە و بونەتە شوێنی وێنەگرتنی چین و توێژە جیاوازەكان. ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

 ـ دیمەنی پارك و باخچەكانی شاری سلێمانی لە وەرزی پاییزدا. Fotoğraf: Feriq Fereç

سلێمانی – AA باخی گشتی و پاركی ئازادی لە شاری سلێمانی دوو شوێنی گشتی دیاری شارەكەن و بە هۆی ئەوەی دەكەونە ناوەندی شارەكەوە رۆژانە ژمارەیەكی زۆری هاووڵاتییان و گەشتیاران رووی لێدەكەن. لەئێستادا دیمەنی پاییز لەم دوو باخچە و پاركەدا و تێكەڵبوونی رەنگەكانی سروشت و دار و درەختەكان دیمەنێكی جوانی سەرنجڕاكێشی هەیە و بونەتە شوێنی وێنەگرتنی چین و توێژە جیاوازەكان. ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

 ـ دیمەنی پارك و باخچەكانی شاری سلێمانی لە وەرزی پاییزدا. Fotoğraf: Feriq Fereç

سلێمانی – AA باخی گشتی و پاركی ئازادی لە شاری سلێمانی دوو شوێنی گشتی دیاری شارەكەن و بە هۆی ئەوەی دەكەونە ناوەندی شارەكەوە رۆژانە ژمارەیەكی زۆری هاووڵاتییان و گەشتیاران رووی لێدەكەن. لەئێستادا دیمەنی پاییز لەم دوو باخچە و پاركەدا و تێكەڵبوونی رەنگەكانی سروشت و دار و درەختەكان دیمەنێكی جوانی سەرنجڕاكێشی هەیە و بونەتە شوێنی وێنەگرتنی چین و توێژە جیاوازەكان. ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

 ـ دیمەنی پارك و باخچەكانی شاری سلێمانی لە وەرزی پاییزدا. Fotoğraf: Feriq Fereç

سلێمانی – AA باخی گشتی و پاركی ئازادی لە شاری سلێمانی دوو شوێنی گشتی دیاری شارەكەن و بە هۆی ئەوەی دەكەونە ناوەندی شارەكەوە رۆژانە ژمارەیەكی زۆری هاووڵاتییان و گەشتیاران رووی لێدەكەن. لەئێستادا دیمەنی پاییز لەم دوو باخچە و پاركەدا و تێكەڵبوونی رەنگەكانی سروشت و دار و درەختەكان دیمەنێكی جوانی سەرنجڕاكێشی هەیە و بونەتە شوێنی وێنەگرتنی چین و توێژە جیاوازەكان. ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

 ـ دیمەنی پارك و باخچەكانی شاری سلێمانی لە وەرزی پاییزدا. Fotoğraf: Feriq Fereç

سلێمانی – AA باخی گشتی و پاركی ئازادی لە شاری سلێمانی دوو شوێنی گشتی دیاری شارەكەن و بە هۆی ئەوەی دەكەونە ناوەندی شارەكەوە رۆژانە ژمارەیەكی زۆری هاووڵاتییان و گەشتیاران رووی لێدەكەن. لەئێستادا دیمەنی پاییز لەم دوو باخچە و پاركەدا و تێكەڵبوونی رەنگەكانی سروشت و دار و درەختەكان دیمەنێكی جوانی سەرنجڕاكێشی هەیە و بونەتە شوێنی وێنەگرتنی چین و توێژە جیاوازەكان. ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین