دیمەنی ناوازەی بەفر بارین لە چیای بۆڵو

دیمەنی ناوازەی بەفر بارین لە چیای بۆڵو

دیمەنی ناوازەی چیای بۆڵو کە لە پاش بەفربارین سپی پۆش بووە لە ئاسمانەوە بە درۆن وێنەی گیرا. ( Mehmet Emin Gürbüz - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دیمەنی ناوازەی بەفر بارین لە چیای بۆڵو Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz

دیمەنی ناوازەی چیای بۆڵو کە لە پاش بەفربارین سپی پۆش بووە لە ئاسمانەوە بە درۆن وێنەی گیرا. ( Mehmet Emin Gürbüz - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دیمەنی ناوازەی بەفر بارین لە چیای بۆڵو Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz

دیمەنی ناوازەی چیای بۆڵو کە لە پاش بەفربارین سپی پۆش بووە لە ئاسمانەوە بە درۆن وێنەی گیرا. ( Mehmet Emin Gürbüz - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دیمەنی ناوازەی بەفر بارین لە چیای بۆڵو Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz

دیمەنی ناوازەی چیای بۆڵو کە لە پاش بەفربارین سپی پۆش بووە لە ئاسمانەوە بە درۆن وێنەی گیرا. ( Mehmet Emin Gürbüz - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دیمەنی ناوازەی بەفر بارین لە چیای بۆڵو Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz

دیمەنی ناوازەی چیای بۆڵو کە لە پاش بەفربارین سپی پۆش بووە لە ئاسمانەوە بە درۆن وێنەی گیرا. ( Mehmet Emin Gürbüz - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دیمەنی ناوازەی بەفر بارین لە چیای بۆڵو Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz

دیمەنی ناوازەی چیای بۆڵو کە لە پاش بەفربارین سپی پۆش بووە لە ئاسمانەوە بە درۆن وێنەی گیرا. ( Mehmet Emin Gürbüz - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دیمەنی ناوازەی بەفر بارین لە چیای بۆڵو Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz

دیمەنی ناوازەی چیای بۆڵو کە لە پاش بەفربارین سپی پۆش بووە لە ئاسمانەوە بە درۆن وێنەی گیرا. ( Mehmet Emin Gürbüz - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دیمەنی ناوازەی بەفر بارین لە چیای بۆڵو Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz

دیمەنی ناوازەی چیای بۆڵو کە لە پاش بەفربارین سپی پۆش بووە لە ئاسمانەوە بە درۆن وێنەی گیرا. ( Mehmet Emin Gürbüz - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دیمەنی ناوازەی بەفر بارین لە چیای بۆڵو Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz

دیمەنی ناوازەی چیای بۆڵو کە لە پاش بەفربارین سپی پۆش بووە لە ئاسمانەوە بە درۆن وێنەی گیرا. ( Mehmet Emin Gürbüz - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دیمەنی ناوازەی بەفر بارین لە چیای بۆڵو Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz

دیمەنی ناوازەی چیای بۆڵو کە لە پاش بەفربارین سپی پۆش بووە لە ئاسمانەوە بە درۆن وێنەی گیرا. ( Mehmet Emin Gürbüz - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دیمەنی ناوازەی بەفر بارین لە چیای بۆڵو Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz

دیمەنی ناوازەی چیای بۆڵو کە لە پاش بەفربارین سپی پۆش بووە لە ئاسمانەوە بە درۆن وێنەی گیرا. ( Mehmet Emin Gürbüz - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دیمەنی ناوازەی بەفر بارین لە چیای بۆڵو Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz

دیمەنی ناوازەی چیای بۆڵو کە لە پاش بەفربارین سپی پۆش بووە لە ئاسمانەوە بە درۆن وێنەی گیرا. ( Mehmet Emin Gürbüz - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دیمەنی ناوازەی بەفر بارین لە چیای بۆڵو Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz

دیمەنی ناوازەی چیای بۆڵو کە لە پاش بەفربارین سپی پۆش بووە لە ئاسمانەوە بە درۆن وێنەی گیرا. ( Mehmet Emin Gürbüz - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین