دیمەنی بروسکە و هەورە تریشقە لە ئاسمانی هەولێر

دیمەنی بروسکە و هەورە تریشقە لە ئاسمانی هەولێر

دیمەنی بروسکە و هەورە تریشقە لە ئاسمانی هەولێر کە هاوکاتە لەگەڵ بارانێکی بەخووڕ کە چەند رۆژێکە هەرێمی کوردستانی گرتووەتەوە. ( Yunus Keleş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دیمەنی بروسکە و هەورە تریشقە لە ئاسمانی هەولێر Fotoğraf: Yunus Keleş

دیمەنی بروسکە و هەورە تریشقە لە ئاسمانی هەولێر کە هاوکاتە لەگەڵ بارانێکی بەخووڕ کە چەند رۆژێکە هەرێمی کوردستانی گرتووەتەوە. ( Yunus Keleş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دیمەنی بروسکە و هەورە تریشقە لە ئاسمانی هەولێر Fotoğraf: Yunus Keleş

دیمەنی بروسکە و هەورە تریشقە لە ئاسمانی هەولێر کە هاوکاتە لەگەڵ بارانێکی بەخووڕ کە چەند رۆژێکە هەرێمی کوردستانی گرتووەتەوە. ( Yunus Keleş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دیمەنی بروسکە و هەورە تریشقە لە ئاسمانی هەولێر Fotoğraf: Yunus Keleş

دیمەنی بروسکە و هەورە تریشقە لە ئاسمانی هەولێر کە هاوکاتە لەگەڵ بارانێکی بەخووڕ کە چەند رۆژێکە هەرێمی کوردستانی گرتووەتەوە. ( Yunus Keleş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دیمەنی بروسکە و هەورە تریشقە لە ئاسمانی هەولێر Fotoğraf: Yunus Keleş

دیمەنی بروسکە و هەورە تریشقە لە ئاسمانی هەولێر کە هاوکاتە لەگەڵ بارانێکی بەخووڕ کە چەند رۆژێکە هەرێمی کوردستانی گرتووەتەوە. ( Yunus Keleş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دیمەنی بروسکە و هەورە تریشقە لە ئاسمانی هەولێر Fotoğraf: Yunus Keleş

دیمەنی بروسکە و هەورە تریشقە لە ئاسمانی هەولێر کە هاوکاتە لەگەڵ بارانێکی بەخووڕ کە چەند رۆژێکە هەرێمی کوردستانی گرتووەتەوە. ( Yunus Keleş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دیمەنی بروسکە و هەورە تریشقە لە ئاسمانی هەولێر Fotoğraf: Yunus Keleş

دیمەنی بروسکە و هەورە تریشقە لە ئاسمانی هەولێر کە هاوکاتە لەگەڵ بارانێکی بەخووڕ کە چەند رۆژێکە هەرێمی کوردستانی گرتووەتەوە. ( Yunus Keleş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دیمەنی بروسکە و هەورە تریشقە لە ئاسمانی هەولێر Fotoğraf: Yunus Keleş

دیمەنی بروسکە و هەورە تریشقە لە ئاسمانی هەولێر کە هاوکاتە لەگەڵ بارانێکی بەخووڕ کە چەند رۆژێکە هەرێمی کوردستانی گرتووەتەوە. ( Yunus Keleş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دیمەنی بروسکە و هەورە تریشقە لە ئاسمانی هەولێر Fotoğraf: Yunus Keleş

دیمەنی بروسکە و هەورە تریشقە لە ئاسمانی هەولێر کە هاوکاتە لەگەڵ بارانێکی بەخووڕ کە چەند رۆژێکە هەرێمی کوردستانی گرتووەتەوە. ( Yunus Keleş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دیمەنی بروسکە و هەورە تریشقە لە ئاسمانی هەولێر Fotoğraf: Yunus Keleş

دیمەنی بروسکە و هەورە تریشقە لە ئاسمانی هەولێر کە هاوکاتە لەگەڵ بارانێکی بەخووڕ کە چەند رۆژێکە هەرێمی کوردستانی گرتووەتەوە. ( Yunus Keleş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دیمەنی بروسکە و هەورە تریشقە لە ئاسمانی هەولێر Fotoğraf: Yunus Keleş

دیمەنی بروسکە و هەورە تریشقە لە ئاسمانی هەولێر کە هاوکاتە لەگەڵ بارانێکی بەخووڕ کە چەند رۆژێکە هەرێمی کوردستانی گرتووەتەوە. ( Yunus Keleş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین