دیمه‌نی چیای سورێن و شنروێ له‌ وه‌رزی زستاندا

دیمه‌نی چیای سورێن و شنروێ له‌ وه‌رزی زستاندا

دیمه‌نی چیای سورێن و شنروێ سنووری پارێزگای سلێمانی لە وه‌رزی زستاندا. ( Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دیمه‌نی چیای سورێن و شنروێ له‌ وه‌رزی زستاندا Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed

دیمه‌نی چیای سورێن و شنروێ سنووری پارێزگای سلێمانی لە وه‌رزی زستاندا. ( Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دیمه‌نی چیای سورێن و شنروێ له‌ وه‌رزی زستاندا Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed

دیمه‌نی چیای سورێن و شنروێ سنووری پارێزگای سلێمانی لە وه‌رزی زستاندا. ( Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دیمه‌نی چیای سورێن و شنروێ له‌ وه‌رزی زستاندا Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed

دیمه‌نی چیای سورێن و شنروێ سنووری پارێزگای سلێمانی لە وه‌رزی زستاندا. ( Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دیمه‌نی چیای سورێن و شنروێ له‌ وه‌رزی زستاندا Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed

دیمه‌نی چیای سورێن و شنروێ سنووری پارێزگای سلێمانی لە وه‌رزی زستاندا. ( Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دیمه‌نی چیای سورێن و شنروێ له‌ وه‌رزی زستاندا Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed

دیمه‌نی چیای سورێن و شنروێ سنووری پارێزگای سلێمانی لە وه‌رزی زستاندا. ( Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دیمه‌نی چیای سورێن و شنروێ له‌ وه‌رزی زستاندا Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed

دیمه‌نی چیای سورێن و شنروێ سنووری پارێزگای سلێمانی لە وه‌رزی زستاندا. ( Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دیمه‌نی چیای سورێن و شنروێ له‌ وه‌رزی زستاندا Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed

دیمه‌نی چیای سورێن و شنروێ سنووری پارێزگای سلێمانی لە وه‌رزی زستاندا. ( Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دیمه‌نی چیای سورێن و شنروێ له‌ وه‌رزی زستاندا Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed

دیمه‌نی چیای سورێن و شنروێ سنووری پارێزگای سلێمانی لە وه‌رزی زستاندا. ( Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دیمه‌نی چیای سورێن و شنروێ له‌ وه‌رزی زستاندا Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed

دیمه‌نی چیای سورێن و شنروێ سنووری پارێزگای سلێمانی لە وه‌رزی زستاندا. ( Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دیمه‌نی چیای سورێن و شنروێ له‌ وه‌رزی زستاندا Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed

دیمه‌نی چیای سورێن و شنروێ سنووری پارێزگای سلێمانی لە وه‌رزی زستاندا. ( Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دیمه‌نی چیای سورێن و شنروێ له‌ وه‌رزی زستاندا Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed

دیمه‌نی چیای سورێن و شنروێ سنووری پارێزگای سلێمانی لە وه‌رزی زستاندا. ( Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دیمه‌نی چیای سورێن و شنروێ له‌ وه‌رزی زستاندا Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed

دیمه‌نی چیای سورێن و شنروێ سنووری پارێزگای سلێمانی لە وه‌رزی زستاندا. ( Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دیمه‌نی چیای سورێن و شنروێ له‌ وه‌رزی زستاندا Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed

دیمه‌نی چیای سورێن و شنروێ سنووری پارێزگای سلێمانی لە وه‌رزی زستاندا. ( Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین