دوکان.. زۆربوونی ژمارەی گەشتیاران

دوکان.. زۆربوونی ژمارەی گەشتیاران

سلێمانی ـ AA ـ زیادبوونی ئاستی ئاوی بەنداوی دوکان و دەرچوونی ئاو لە چەند دەرچەیەکی بەنداوەکەوە، دیمەنێکی جوانی دروستکردووە و رۆژانە ژمارەیەکی زۆری گەشتیاران سەردانی ئەو ناوچەیە دەکەن بۆ بینینی ئەو دیمەنە. ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دوکان.. زۆربوونی ژمارەی گەشتیاران
Fotoğraf: Feriq Fereç

سلێمانی ـ AA ـ زیادبوونی ئاستی ئاوی بەنداوی دوکان و دەرچوونی ئاو لە چەند دەرچەیەکی بەنداوەکەوە، دیمەنێکی جوانی دروستکردووە و رۆژانە ژمارەیەکی زۆری گەشتیاران سەردانی ئەو ناوچەیە دەکەن بۆ بینینی ئەو دیمەنە. ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دوکان.. زۆربوونی ژمارەی گەشتیاران
Fotoğraf: Feriq Fereç

سلێمانی ـ AA ـ زیادبوونی ئاستی ئاوی بەنداوی دوکان و دەرچوونی ئاو لە چەند دەرچەیەکی بەنداوەکەوە، دیمەنێکی جوانی دروستکردووە و رۆژانە ژمارەیەکی زۆری گەشتیاران سەردانی ئەو ناوچەیە دەکەن بۆ بینینی ئەو دیمەنە. ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دوکان.. زۆربوونی ژمارەی گەشتیاران
Fotoğraf: Feriq Fereç

سلێمانی ـ AA ـ زیادبوونی ئاستی ئاوی بەنداوی دوکان و دەرچوونی ئاو لە چەند دەرچەیەکی بەنداوەکەوە، دیمەنێکی جوانی دروستکردووە و رۆژانە ژمارەیەکی زۆری گەشتیاران سەردانی ئەو ناوچەیە دەکەن بۆ بینینی ئەو دیمەنە. ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دوکان.. زۆربوونی ژمارەی گەشتیاران
Fotoğraf: Feriq Fereç

سلێمانی ـ AA ـ زیادبوونی ئاستی ئاوی بەنداوی دوکان و دەرچوونی ئاو لە چەند دەرچەیەکی بەنداوەکەوە، دیمەنێکی جوانی دروستکردووە و رۆژانە ژمارەیەکی زۆری گەشتیاران سەردانی ئەو ناوچەیە دەکەن بۆ بینینی ئەو دیمەنە. ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دوکان.. زۆربوونی ژمارەی گەشتیاران
Fotoğraf: Feriq Fereç

سلێمانی ـ AA ـ زیادبوونی ئاستی ئاوی بەنداوی دوکان و دەرچوونی ئاو لە چەند دەرچەیەکی بەنداوەکەوە، دیمەنێکی جوانی دروستکردووە و رۆژانە ژمارەیەکی زۆری گەشتیاران سەردانی ئەو ناوچەیە دەکەن بۆ بینینی ئەو دیمەنە. ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دوکان.. زۆربوونی ژمارەی گەشتیاران
Fotoğraf: Feriq Fereç

سلێمانی ـ AA ـ زیادبوونی ئاستی ئاوی بەنداوی دوکان و دەرچوونی ئاو لە چەند دەرچەیەکی بەنداوەکەوە، دیمەنێکی جوانی دروستکردووە و رۆژانە ژمارەیەکی زۆری گەشتیاران سەردانی ئەو ناوچەیە دەکەن بۆ بینینی ئەو دیمەنە. ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دوکان.. زۆربوونی ژمارەی گەشتیاران
Fotoğraf: Feriq Fereç

سلێمانی ـ AA ـ زیادبوونی ئاستی ئاوی بەنداوی دوکان و دەرچوونی ئاو لە چەند دەرچەیەکی بەنداوەکەوە، دیمەنێکی جوانی دروستکردووە و رۆژانە ژمارەیەکی زۆری گەشتیاران سەردانی ئەو ناوچەیە دەکەن بۆ بینینی ئەو دیمەنە. ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دوکان.. زۆربوونی ژمارەی گەشتیاران
Fotoğraf: Feriq Fereç

سلێمانی ـ AA ـ زیادبوونی ئاستی ئاوی بەنداوی دوکان و دەرچوونی ئاو لە چەند دەرچەیەکی بەنداوەکەوە، دیمەنێکی جوانی دروستکردووە و رۆژانە ژمارەیەکی زۆری گەشتیاران سەردانی ئەو ناوچەیە دەکەن بۆ بینینی ئەو دیمەنە. ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دوکان.. زۆربوونی ژمارەی گەشتیاران
Fotoğraf: Feriq Fereç

سلێمانی ـ AA ـ زیادبوونی ئاستی ئاوی بەنداوی دوکان و دەرچوونی ئاو لە چەند دەرچەیەکی بەنداوەکەوە، دیمەنێکی جوانی دروستکردووە و رۆژانە ژمارەیەکی زۆری گەشتیاران سەردانی ئەو ناوچەیە دەکەن بۆ بینینی ئەو دیمەنە. ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دوکان.. زۆربوونی ژمارەی گەشتیاران
Fotoğraf: Feriq Fereç

سلێمانی ـ AA ـ زیادبوونی ئاستی ئاوی بەنداوی دوکان و دەرچوونی ئاو لە چەند دەرچەیەکی بەنداوەکەوە، دیمەنێکی جوانی دروستکردووە و رۆژانە ژمارەیەکی زۆری گەشتیاران سەردانی ئەو ناوچەیە دەکەن بۆ بینینی ئەو دیمەنە. ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دوکان.. زۆربوونی ژمارەی گەشتیاران
Fotoğraf: Feriq Fereç

سلێمانی ـ AA ـ زیادبوونی ئاستی ئاوی بەنداوی دوکان و دەرچوونی ئاو لە چەند دەرچەیەکی بەنداوەکەوە، دیمەنێکی جوانی دروستکردووە و رۆژانە ژمارەیەکی زۆری گەشتیاران سەردانی ئەو ناوچەیە دەکەن بۆ بینینی ئەو دیمەنە. ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دوکان.. زۆربوونی ژمارەی گەشتیاران
Fotoğraf: Feriq Fereç

سلێمانی ـ AA ـ زیادبوونی ئاستی ئاوی بەنداوی دوکان و دەرچوونی ئاو لە چەند دەرچەیەکی بەنداوەکەوە، دیمەنێکی جوانی دروستکردووە و رۆژانە ژمارەیەکی زۆری گەشتیاران سەردانی ئەو ناوچەیە دەکەن بۆ بینینی ئەو دیمەنە. ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دوکان.. زۆربوونی ژمارەی گەشتیاران
Fotoğraf: Feriq Fereç

سلێمانی ـ AA ـ زیادبوونی ئاستی ئاوی بەنداوی دوکان و دەرچوونی ئاو لە چەند دەرچەیەکی بەنداوەکەوە، دیمەنێکی جوانی دروستکردووە و رۆژانە ژمارەیەکی زۆری گەشتیاران سەردانی ئەو ناوچەیە دەکەن بۆ بینینی ئەو دیمەنە. ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دوکان.. زۆربوونی ژمارەی گەشتیاران
Fotoğraf: Feriq Fereç

سلێمانی ـ AA ـ زیادبوونی ئاستی ئاوی بەنداوی دوکان و دەرچوونی ئاو لە چەند دەرچەیەکی بەنداوەکەوە، دیمەنێکی جوانی دروستکردووە و رۆژانە ژمارەیەکی زۆری گەشتیاران سەردانی ئەو ناوچەیە دەکەن بۆ بینینی ئەو دیمەنە. ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دوکان.. زۆربوونی ژمارەی گەشتیاران
Fotoğraf: Feriq Fereç

سلێمانی ـ AA ـ زیادبوونی ئاستی ئاوی بەنداوی دوکان و دەرچوونی ئاو لە چەند دەرچەیەکی بەنداوەکەوە، دیمەنێکی جوانی دروستکردووە و رۆژانە ژمارەیەکی زۆری گەشتیاران سەردانی ئەو ناوچەیە دەکەن بۆ بینینی ئەو دیمەنە. ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین