دروستکردنی دۆشاو بەشێوازی کولتووری

دروستکردنی دۆشاو بەشێوازی کولتووری

- لە پارێزگای بەدلیس لەو ترێیەی کە لە رەزەکان کۆدەکرێتەوە، بەشێوازێکی کولتووری دۆشاو دروست دەکرێت و سفرە و خوانەکانی پێ دەڕازێنرێتەوە. ( Ali İhsan Öztürk - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دروستکردنی دۆشاو بەشێوازی کولتووری
Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

- لە پارێزگای بەدلیس لەو ترێیەی کە لە رەزەکان کۆدەکرێتەوە، بەشێوازێکی کولتووری دۆشاو دروست دەکرێت و سفرە و خوانەکانی پێ دەڕازێنرێتەوە. ( Ali İhsan Öztürk - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دروستکردنی دۆشاو بەشێوازی کولتووری
Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

- لە پارێزگای بەدلیس لەو ترێیەی کە لە رەزەکان کۆدەکرێتەوە، بەشێوازێکی کولتووری دۆشاو دروست دەکرێت و سفرە و خوانەکانی پێ دەڕازێنرێتەوە. ( Ali İhsan Öztürk - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دروستکردنی دۆشاو بەشێوازی کولتووری
Fotoğraf: Şener Toktaş

- لە پارێزگای بەدلیس لەو ترێیەی کە لە رەزەکان کۆدەکرێتەوە، بەشێوازێکی کولتووری دۆشاو دروست دەکرێت و سفرە و خوانەکانی پێ دەڕازێنرێتەوە. ( Şener Toktaş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دروستکردنی دۆشاو بەشێوازی کولتووری
Fotoğraf: Şener Toktaş

- لە پارێزگای بەدلیس لەو ترێیەی کە لە رەزەکان کۆدەکرێتەوە، بەشێوازێکی کولتووری دۆشاو دروست دەکرێت و سفرە و خوانەکانی پێ دەڕازێنرێتەوە. ( Şener Toktaş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دروستکردنی دۆشاو بەشێوازی کولتووری
Fotoğraf: Şener Toktaş

- لە پارێزگای بەدلیس لەو ترێیەی کە لە رەزەکان کۆدەکرێتەوە، بەشێوازێکی کولتووری دۆشاو دروست دەکرێت و سفرە و خوانەکانی پێ دەڕازێنرێتەوە. ( Şener Toktaş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دروستکردنی دۆشاو بەشێوازی کولتووری
Fotoğraf: Şener Toktaş

- لە پارێزگای بەدلیس لەو ترێیەی کە لە رەزەکان کۆدەکرێتەوە، بەشێوازێکی کولتووری دۆشاو دروست دەکرێت و سفرە و خوانەکانی پێ دەڕازێنرێتەوە. ( Şener Toktaş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دروستکردنی دۆشاو بەشێوازی کولتووری
Fotoğraf: Şener Toktaş

- لە پارێزگای بەدلیس لەو ترێیەی کە لە رەزەکان کۆدەکرێتەوە، بەشێوازێکی کولتووری دۆشاو دروست دەکرێت و سفرە و خوانەکانی پێ دەڕازێنرێتەوە. ( Şener Toktaş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دروستکردنی دۆشاو بەشێوازی کولتووری
Fotoğraf: Şener Toktaş

- لە پارێزگای بەدلیس لەو ترێیەی کە لە رەزەکان کۆدەکرێتەوە، بەشێوازێکی کولتووری دۆشاو دروست دەکرێت و سفرە و خوانەکانی پێ دەڕازێنرێتەوە. ( Şener Toktaş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دروستکردنی دۆشاو بەشێوازی کولتووری
Fotoğraf: Şener Toktaş

- لە پارێزگای بەدلیس لەو ترێیەی کە لە رەزەکان کۆدەکرێتەوە، بەشێوازێکی کولتووری دۆشاو دروست دەکرێت و سفرە و خوانەکانی پێ دەڕازێنرێتەوە. ( Şener Toktaş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دروستکردنی دۆشاو بەشێوازی کولتووری
Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

- لە پارێزگای بەدلیس لەو ترێیەی کە لە رەزەکان کۆدەکرێتەوە، بەشێوازێکی کولتووری دۆشاو دروست دەکرێت و سفرە و خوانەکانی پێ دەڕازێنرێتەوە. ( Ali İhsan Öztürk - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دروستکردنی دۆشاو بەشێوازی کولتووری
Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

- لە پارێزگای بەدلیس لەو ترێیەی کە لە رەزەکان کۆدەکرێتەوە، بەشێوازێکی کولتووری دۆشاو دروست دەکرێت و سفرە و خوانەکانی پێ دەڕازێنرێتەوە. ( Ali İhsan Öztürk - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین