خۆپیشاندان له‌ دژی حكوومه‌ت له‌ چیلی

خۆپیشاندان له‌ دژی حكوومه‌ت له‌ چیلی

- دوای بڵاوبوونه‌وه‌ی گرته‌كانی پاڵنانی خۆپیشانده‌رێكی ته‌مه‌ن ١٦ ساڵ له‌ كاتی هه‌وڵه‌كانی پۆلیس بۆ بڵاوه‌پێكردن به‌و خۆپیشاندانانه‌ی له‌ دژی حكوومه‌ت له‌ چیلی به‌ڕێوه‌ ده‌چوون، جارێكی دیكه‌ خۆپیشانده‌رانی توڕه‌ كرد. خۆپیشانده‌ران له‌ مه‌یدانی پلازا ئیتاڵیا له‌ سانتاگیۆی پایته‌خت كۆبوونه‌وه‌ و ناڕه‌زایه‌تییان له‌ دژی حكوومه‌تی وڵاته‌كه‌یان ده‌گوته‌وه‌. ( Cristobal Vogel - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خۆپیشاندان له‌ دژی حكوومه‌ت له‌ چیلی
Fotoğraf: Cristobal Vogel

- دوای بڵاوبوونه‌وه‌ی گرته‌كانی پاڵنانی خۆپیشانده‌رێكی ته‌مه‌ن ١٦ ساڵ له‌ كاتی هه‌وڵه‌كانی پۆلیس بۆ بڵاوه‌پێكردن به‌و خۆپیشاندانانه‌ی له‌ دژی حكوومه‌ت له‌ چیلی به‌ڕێوه‌ ده‌چوون، جارێكی دیكه‌ خۆپیشانده‌رانی توڕه‌ كرد. خۆپیشانده‌ران له‌ مه‌یدانی پلازا ئیتاڵیا له‌ سانتاگیۆی پایته‌خت كۆبوونه‌وه‌ و ناڕه‌زایه‌تییان له‌ دژی حكوومه‌تی وڵاته‌كه‌یان ده‌گوته‌وه‌. ( Cristobal Vogel - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خۆپیشاندان له‌ دژی حكوومه‌ت له‌ چیلی
Fotoğraf: Cristobal Vogel

- دوای بڵاوبوونه‌وه‌ی گرته‌كانی پاڵنانی خۆپیشانده‌رێكی ته‌مه‌ن ١٦ ساڵ له‌ كاتی هه‌وڵه‌كانی پۆلیس بۆ بڵاوه‌پێكردن به‌و خۆپیشاندانانه‌ی له‌ دژی حكوومه‌ت له‌ چیلی به‌ڕێوه‌ ده‌چوون، جارێكی دیكه‌ خۆپیشانده‌رانی توڕه‌ كرد. خۆپیشانده‌ران له‌ مه‌یدانی پلازا ئیتاڵیا له‌ سانتاگیۆی پایته‌خت كۆبوونه‌وه‌ و ناڕه‌زایه‌تییان له‌ دژی حكوومه‌تی وڵاته‌كه‌یان ده‌گوته‌وه‌. ( Cristobal Vogel - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خۆپیشاندان له‌ دژی حكوومه‌ت له‌ چیلی
Fotoğraf: Cristobal Vogel

- دوای بڵاوبوونه‌وه‌ی گرته‌كانی پاڵنانی خۆپیشانده‌رێكی ته‌مه‌ن ١٦ ساڵ له‌ كاتی هه‌وڵه‌كانی پۆلیس بۆ بڵاوه‌پێكردن به‌و خۆپیشاندانانه‌ی له‌ دژی حكوومه‌ت له‌ چیلی به‌ڕێوه‌ ده‌چوون، جارێكی دیكه‌ خۆپیشانده‌رانی توڕه‌ كرد. خۆپیشانده‌ران له‌ مه‌یدانی پلازا ئیتاڵیا له‌ سانتاگیۆی پایته‌خت كۆبوونه‌وه‌ و ناڕه‌زایه‌تییان له‌ دژی حكوومه‌تی وڵاته‌كه‌یان ده‌گوته‌وه‌. ( Cristobal Vogel - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خۆپیشاندان له‌ دژی حكوومه‌ت له‌ چیلی
Fotoğraf: Cristobal Vogel

- دوای بڵاوبوونه‌وه‌ی گرته‌كانی پاڵنانی خۆپیشانده‌رێكی ته‌مه‌ن ١٦ ساڵ له‌ كاتی هه‌وڵه‌كانی پۆلیس بۆ بڵاوه‌پێكردن به‌و خۆپیشاندانانه‌ی له‌ دژی حكوومه‌ت له‌ چیلی به‌ڕێوه‌ ده‌چوون، جارێكی دیكه‌ خۆپیشانده‌رانی توڕه‌ كرد. خۆپیشانده‌ران له‌ مه‌یدانی پلازا ئیتاڵیا له‌ سانتاگیۆی پایته‌خت كۆبوونه‌وه‌ و ناڕه‌زایه‌تییان له‌ دژی حكوومه‌تی وڵاته‌كه‌یان ده‌گوته‌وه‌. ( Cristobal Vogel - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خۆپیشاندان له‌ دژی حكوومه‌ت له‌ چیلی
Fotoğraf: Cristobal Vogel

- دوای بڵاوبوونه‌وه‌ی گرته‌كانی پاڵنانی خۆپیشانده‌رێكی ته‌مه‌ن ١٦ ساڵ له‌ كاتی هه‌وڵه‌كانی پۆلیس بۆ بڵاوه‌پێكردن به‌و خۆپیشاندانانه‌ی له‌ دژی حكوومه‌ت له‌ چیلی به‌ڕێوه‌ ده‌چوون، جارێكی دیكه‌ خۆپیشانده‌رانی توڕه‌ كرد. خۆپیشانده‌ران له‌ مه‌یدانی پلازا ئیتاڵیا له‌ سانتاگیۆی پایته‌خت كۆبوونه‌وه‌ و ناڕه‌زایه‌تییان له‌ دژی حكوومه‌تی وڵاته‌كه‌یان ده‌گوته‌وه‌. ( Cristobal Vogel - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خۆپیشاندان له‌ دژی حكوومه‌ت له‌ چیلی
Fotoğraf: Cristobal Vogel

- دوای بڵاوبوونه‌وه‌ی گرته‌كانی پاڵنانی خۆپیشانده‌رێكی ته‌مه‌ن ١٦ ساڵ له‌ كاتی هه‌وڵه‌كانی پۆلیس بۆ بڵاوه‌پێكردن به‌و خۆپیشاندانانه‌ی له‌ دژی حكوومه‌ت له‌ چیلی به‌ڕێوه‌ ده‌چوون، جارێكی دیكه‌ خۆپیشانده‌رانی توڕه‌ كرد. خۆپیشانده‌ران له‌ مه‌یدانی پلازا ئیتاڵیا له‌ سانتاگیۆی پایته‌خت كۆبوونه‌وه‌ و ناڕه‌زایه‌تییان له‌ دژی حكوومه‌تی وڵاته‌كه‌یان ده‌گوته‌وه‌. ( Cristobal Vogel - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خۆپیشاندان له‌ دژی حكوومه‌ت له‌ چیلی
Fotoğraf: Cristobal Vogel

- دوای بڵاوبوونه‌وه‌ی گرته‌كانی پاڵنانی خۆپیشانده‌رێكی ته‌مه‌ن ١٦ ساڵ له‌ كاتی هه‌وڵه‌كانی پۆلیس بۆ بڵاوه‌پێكردن به‌و خۆپیشاندانانه‌ی له‌ دژی حكوومه‌ت له‌ چیلی به‌ڕێوه‌ ده‌چوون، جارێكی دیكه‌ خۆپیشانده‌رانی توڕه‌ كرد. خۆپیشانده‌ران له‌ مه‌یدانی پلازا ئیتاڵیا له‌ سانتاگیۆی پایته‌خت كۆبوونه‌وه‌ و ناڕه‌زایه‌تییان له‌ دژی حكوومه‌تی وڵاته‌كه‌یان ده‌گوته‌وه‌. ( Cristobal Vogel - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خۆپیشاندان له‌ دژی حكوومه‌ت له‌ چیلی
Fotoğraf: Cristobal Vogel

- دوای بڵاوبوونه‌وه‌ی گرته‌كانی پاڵنانی خۆپیشانده‌رێكی ته‌مه‌ن ١٦ ساڵ له‌ كاتی هه‌وڵه‌كانی پۆلیس بۆ بڵاوه‌پێكردن به‌و خۆپیشاندانانه‌ی له‌ دژی حكوومه‌ت له‌ چیلی به‌ڕێوه‌ ده‌چوون، جارێكی دیكه‌ خۆپیشانده‌رانی توڕه‌ كرد. خۆپیشانده‌ران له‌ مه‌یدانی پلازا ئیتاڵیا له‌ سانتاگیۆی پایته‌خت كۆبوونه‌وه‌ و ناڕه‌زایه‌تییان له‌ دژی حكوومه‌تی وڵاته‌كه‌یان ده‌گوته‌وه‌. ( Cristobal Vogel - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خۆپیشاندان له‌ دژی حكوومه‌ت له‌ چیلی
Fotoğraf: Cristobal Vogel

- دوای بڵاوبوونه‌وه‌ی گرته‌كانی پاڵنانی خۆپیشانده‌رێكی ته‌مه‌ن ١٦ ساڵ له‌ كاتی هه‌وڵه‌كانی پۆلیس بۆ بڵاوه‌پێكردن به‌و خۆپیشاندانانه‌ی له‌ دژی حكوومه‌ت له‌ چیلی به‌ڕێوه‌ ده‌چوون، جارێكی دیكه‌ خۆپیشانده‌رانی توڕه‌ كرد. خۆپیشانده‌ران له‌ مه‌یدانی پلازا ئیتاڵیا له‌ سانتاگیۆی پایته‌خت كۆبوونه‌وه‌ و ناڕه‌زایه‌تییان له‌ دژی حكوومه‌تی وڵاته‌كه‌یان ده‌گوته‌وه‌. ( Cristobal Vogel - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین