سلێمانی.. خواست لەسەر شەربەت لە رەمەزاندا

سلێمانی.. خواست لەسەر شەربەت لە رەمەزاندا

سلێمانی.. خواست لەسەر شەربەت لە رەمەزاندا ـ لە مانگی رەمەزاندا خواست لەسەر شەربەت لە لایەن رۆژووەوانانەوە بۆ کاتی بەربانگ زیاتر دەبێت، شەربەت فرۆشێک دەڵێت لە رۆژانی رەمەزاندا بەراورد بە بەرلە رەمەزان خواست لەسەر شەربەت زۆر زیاترە. سلێمانی ـ AA ساڵانە و لەگەڵ ھاتنی مانگی رەمەزاندا بازاڕی کڕین و فرۆشتن لە بازاڕەکانی ھەرێمی کوردستان بەتایبەت بازاڕی خواردن و خواردنەوەکان گەرمتر دەبن، شەربەت یەکێکە لەو خواردنەوانەی لە مانگی رەمەزاندا خواست و داواکاری زۆری لەسەر دەبێت و دوکاندارەکان رۆژانە بڕێکی زۆر شەربەت بەتایبەت شەربەتی مێوژ دەفرۆشن. لە شاری سلێمانی ژمارەیەکی زۆر دوکانی فرۆشتنی شەربەت ھەیە، بەشێکی زۆری ئەو دوکانانە بە ھۆی زۆری خواست لەسەر بەرھەمەکانیان لەم مانگەدا کاتێکی زیاتر کار دەکەن، بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا رۆژانە داواکاری زۆری شەربەتیان لەسەرە و ناتوانن بەو داواکارییە زۆرەی کڕیارەکانیان رابگەن. ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

سلێمانی.. خواست لەسەر شەربەت لە رەمەزاندا
Fotoğraf: Feriq Fereç

سلێمانی.. خواست لەسەر شەربەت لە رەمەزاندا ـ لە مانگی رەمەزاندا خواست لەسەر شەربەت لە لایەن رۆژووەوانانەوە بۆ کاتی بەربانگ زیاتر دەبێت، شەربەت فرۆشێک دەڵێت لە رۆژانی رەمەزاندا بەراورد بە بەرلە رەمەزان خواست لەسەر شەربەت زۆر زیاترە. سلێمانی ـ AA ساڵانە و لەگەڵ ھاتنی مانگی رەمەزاندا بازاڕی کڕین و فرۆشتن لە بازاڕەکانی ھەرێمی کوردستان بەتایبەت بازاڕی خواردن و خواردنەوەکان گەرمتر دەبن، شەربەت یەکێکە لەو خواردنەوانەی لە مانگی رەمەزاندا خواست و داواکاری زۆری لەسەر دەبێت و دوکاندارەکان رۆژانە بڕێکی زۆر شەربەت بەتایبەت شەربەتی مێوژ دەفرۆشن. لە شاری سلێمانی ژمارەیەکی زۆر دوکانی فرۆشتنی شەربەت ھەیە، بەشێکی زۆری ئەو دوکانانە بە ھۆی زۆری خواست لەسەر بەرھەمەکانیان لەم مانگەدا کاتێکی زیاتر کار دەکەن، بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا رۆژانە داواکاری زۆری شەربەتیان لەسەرە و ناتوانن بەو داواکارییە زۆرەی کڕیارەکانیان رابگەن. ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

سلێمانی.. خواست لەسەر شەربەت لە رەمەزاندا
Fotoğraf: Feriq Fereç

سلێمانی.. خواست لەسەر شەربەت لە رەمەزاندا ـ لە مانگی رەمەزاندا خواست لەسەر شەربەت لە لایەن رۆژووەوانانەوە بۆ کاتی بەربانگ زیاتر دەبێت، شەربەت فرۆشێک دەڵێت لە رۆژانی رەمەزاندا بەراورد بە بەرلە رەمەزان خواست لەسەر شەربەت زۆر زیاترە. سلێمانی ـ AA ساڵانە و لەگەڵ ھاتنی مانگی رەمەزاندا بازاڕی کڕین و فرۆشتن لە بازاڕەکانی ھەرێمی کوردستان بەتایبەت بازاڕی خواردن و خواردنەوەکان گەرمتر دەبن، شەربەت یەکێکە لەو خواردنەوانەی لە مانگی رەمەزاندا خواست و داواکاری زۆری لەسەر دەبێت و دوکاندارەکان رۆژانە بڕێکی زۆر شەربەت بەتایبەت شەربەتی مێوژ دەفرۆشن. لە شاری سلێمانی ژمارەیەکی زۆر دوکانی فرۆشتنی شەربەت ھەیە، بەشێکی زۆری ئەو دوکانانە بە ھۆی زۆری خواست لەسەر بەرھەمەکانیان لەم مانگەدا کاتێکی زیاتر کار دەکەن، بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا رۆژانە داواکاری زۆری شەربەتیان لەسەرە و ناتوانن بەو داواکارییە زۆرەی کڕیارەکانیان رابگەن. ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

سلێمانی.. خواست لەسەر شەربەت لە رەمەزاندا
Fotoğraf: Feriq Fereç

سلێمانی.. خواست لەسەر شەربەت لە رەمەزاندا ـ لە مانگی رەمەزاندا خواست لەسەر شەربەت لە لایەن رۆژووەوانانەوە بۆ کاتی بەربانگ زیاتر دەبێت، شەربەت فرۆشێک دەڵێت لە رۆژانی رەمەزاندا بەراورد بە بەرلە رەمەزان خواست لەسەر شەربەت زۆر زیاترە. سلێمانی ـ AA ساڵانە و لەگەڵ ھاتنی مانگی رەمەزاندا بازاڕی کڕین و فرۆشتن لە بازاڕەکانی ھەرێمی کوردستان بەتایبەت بازاڕی خواردن و خواردنەوەکان گەرمتر دەبن، شەربەت یەکێکە لەو خواردنەوانەی لە مانگی رەمەزاندا خواست و داواکاری زۆری لەسەر دەبێت و دوکاندارەکان رۆژانە بڕێکی زۆر شەربەت بەتایبەت شەربەتی مێوژ دەفرۆشن. لە شاری سلێمانی ژمارەیەکی زۆر دوکانی فرۆشتنی شەربەت ھەیە، بەشێکی زۆری ئەو دوکانانە بە ھۆی زۆری خواست لەسەر بەرھەمەکانیان لەم مانگەدا کاتێکی زیاتر کار دەکەن، بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا رۆژانە داواکاری زۆری شەربەتیان لەسەرە و ناتوانن بەو داواکارییە زۆرەی کڕیارەکانیان رابگەن. ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

سلێمانی.. خواست لەسەر شەربەت لە رەمەزاندا
Fotoğraf: Feriq Fereç

سلێمانی.. خواست لەسەر شەربەت لە رەمەزاندا ـ لە مانگی رەمەزاندا خواست لەسەر شەربەت لە لایەن رۆژووەوانانەوە بۆ کاتی بەربانگ زیاتر دەبێت، شەربەت فرۆشێک دەڵێت لە رۆژانی رەمەزاندا بەراورد بە بەرلە رەمەزان خواست لەسەر شەربەت زۆر زیاترە. سلێمانی ـ AA ساڵانە و لەگەڵ ھاتنی مانگی رەمەزاندا بازاڕی کڕین و فرۆشتن لە بازاڕەکانی ھەرێمی کوردستان بەتایبەت بازاڕی خواردن و خواردنەوەکان گەرمتر دەبن، شەربەت یەکێکە لەو خواردنەوانەی لە مانگی رەمەزاندا خواست و داواکاری زۆری لەسەر دەبێت و دوکاندارەکان رۆژانە بڕێکی زۆر شەربەت بەتایبەت شەربەتی مێوژ دەفرۆشن. لە شاری سلێمانی ژمارەیەکی زۆر دوکانی فرۆشتنی شەربەت ھەیە، بەشێکی زۆری ئەو دوکانانە بە ھۆی زۆری خواست لەسەر بەرھەمەکانیان لەم مانگەدا کاتێکی زیاتر کار دەکەن، بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا رۆژانە داواکاری زۆری شەربەتیان لەسەرە و ناتوانن بەو داواکارییە زۆرەی کڕیارەکانیان رابگەن. ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

سلێمانی.. خواست لەسەر شەربەت لە رەمەزاندا
Fotoğraf: Feriq Fereç

سلێمانی.. خواست لەسەر شەربەت لە رەمەزاندا ـ لە مانگی رەمەزاندا خواست لەسەر شەربەت لە لایەن رۆژووەوانانەوە بۆ کاتی بەربانگ زیاتر دەبێت، شەربەت فرۆشێک دەڵێت لە رۆژانی رەمەزاندا بەراورد بە بەرلە رەمەزان خواست لەسەر شەربەت زۆر زیاترە. سلێمانی ـ AA ساڵانە و لەگەڵ ھاتنی مانگی رەمەزاندا بازاڕی کڕین و فرۆشتن لە بازاڕەکانی ھەرێمی کوردستان بەتایبەت بازاڕی خواردن و خواردنەوەکان گەرمتر دەبن، شەربەت یەکێکە لەو خواردنەوانەی لە مانگی رەمەزاندا خواست و داواکاری زۆری لەسەر دەبێت و دوکاندارەکان رۆژانە بڕێکی زۆر شەربەت بەتایبەت شەربەتی مێوژ دەفرۆشن. لە شاری سلێمانی ژمارەیەکی زۆر دوکانی فرۆشتنی شەربەت ھەیە، بەشێکی زۆری ئەو دوکانانە بە ھۆی زۆری خواست لەسەر بەرھەمەکانیان لەم مانگەدا کاتێکی زیاتر کار دەکەن، بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا رۆژانە داواکاری زۆری شەربەتیان لەسەرە و ناتوانن بەو داواکارییە زۆرەی کڕیارەکانیان رابگەن. ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

سلێمانی.. خواست لەسەر شەربەت لە رەمەزاندا
Fotoğraf: Feriq Fereç

سلێمانی.. خواست لەسەر شەربەت لە رەمەزاندا ـ لە مانگی رەمەزاندا خواست لەسەر شەربەت لە لایەن رۆژووەوانانەوە بۆ کاتی بەربانگ زیاتر دەبێت، شەربەت فرۆشێک دەڵێت لە رۆژانی رەمەزاندا بەراورد بە بەرلە رەمەزان خواست لەسەر شەربەت زۆر زیاترە. سلێمانی ـ AA ساڵانە و لەگەڵ ھاتنی مانگی رەمەزاندا بازاڕی کڕین و فرۆشتن لە بازاڕەکانی ھەرێمی کوردستان بەتایبەت بازاڕی خواردن و خواردنەوەکان گەرمتر دەبن، شەربەت یەکێکە لەو خواردنەوانەی لە مانگی رەمەزاندا خواست و داواکاری زۆری لەسەر دەبێت و دوکاندارەکان رۆژانە بڕێکی زۆر شەربەت بەتایبەت شەربەتی مێوژ دەفرۆشن. لە شاری سلێمانی ژمارەیەکی زۆر دوکانی فرۆشتنی شەربەت ھەیە، بەشێکی زۆری ئەو دوکانانە بە ھۆی زۆری خواست لەسەر بەرھەمەکانیان لەم مانگەدا کاتێکی زیاتر کار دەکەن، بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا رۆژانە داواکاری زۆری شەربەتیان لەسەرە و ناتوانن بەو داواکارییە زۆرەی کڕیارەکانیان رابگەن. ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

سلێمانی.. خواست لەسەر شەربەت لە رەمەزاندا
Fotoğraf: Feriq Fereç

سلێمانی.. خواست لەسەر شەربەت لە رەمەزاندا ـ لە مانگی رەمەزاندا خواست لەسەر شەربەت لە لایەن رۆژووەوانانەوە بۆ کاتی بەربانگ زیاتر دەبێت، شەربەت فرۆشێک دەڵێت لە رۆژانی رەمەزاندا بەراورد بە بەرلە رەمەزان خواست لەسەر شەربەت زۆر زیاترە. سلێمانی ـ AA ساڵانە و لەگەڵ ھاتنی مانگی رەمەزاندا بازاڕی کڕین و فرۆشتن لە بازاڕەکانی ھەرێمی کوردستان بەتایبەت بازاڕی خواردن و خواردنەوەکان گەرمتر دەبن، شەربەت یەکێکە لەو خواردنەوانەی لە مانگی رەمەزاندا خواست و داواکاری زۆری لەسەر دەبێت و دوکاندارەکان رۆژانە بڕێکی زۆر شەربەت بەتایبەت شەربەتی مێوژ دەفرۆشن. لە شاری سلێمانی ژمارەیەکی زۆر دوکانی فرۆشتنی شەربەت ھەیە، بەشێکی زۆری ئەو دوکانانە بە ھۆی زۆری خواست لەسەر بەرھەمەکانیان لەم مانگەدا کاتێکی زیاتر کار دەکەن، بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا رۆژانە داواکاری زۆری شەربەتیان لەسەرە و ناتوانن بەو داواکارییە زۆرەی کڕیارەکانیان رابگەن. ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

سلێمانی.. خواست لەسەر شەربەت لە رەمەزاندا
Fotoğraf: Feriq Fereç

سلێمانی.. خواست لەسەر شەربەت لە رەمەزاندا ـ لە مانگی رەمەزاندا خواست لەسەر شەربەت لە لایەن رۆژووەوانانەوە بۆ کاتی بەربانگ زیاتر دەبێت، شەربەت فرۆشێک دەڵێت لە رۆژانی رەمەزاندا بەراورد بە بەرلە رەمەزان خواست لەسەر شەربەت زۆر زیاترە. سلێمانی ـ AA ساڵانە و لەگەڵ ھاتنی مانگی رەمەزاندا بازاڕی کڕین و فرۆشتن لە بازاڕەکانی ھەرێمی کوردستان بەتایبەت بازاڕی خواردن و خواردنەوەکان گەرمتر دەبن، شەربەت یەکێکە لەو خواردنەوانەی لە مانگی رەمەزاندا خواست و داواکاری زۆری لەسەر دەبێت و دوکاندارەکان رۆژانە بڕێکی زۆر شەربەت بەتایبەت شەربەتی مێوژ دەفرۆشن. لە شاری سلێمانی ژمارەیەکی زۆر دوکانی فرۆشتنی شەربەت ھەیە، بەشێکی زۆری ئەو دوکانانە بە ھۆی زۆری خواست لەسەر بەرھەمەکانیان لەم مانگەدا کاتێکی زیاتر کار دەکەن، بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا رۆژانە داواکاری زۆری شەربەتیان لەسەرە و ناتوانن بەو داواکارییە زۆرەی کڕیارەکانیان رابگەن. ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

سلێمانی.. خواست لەسەر شەربەت لە رەمەزاندا
Fotoğraf: Feriq Fereç

سلێمانی.. خواست لەسەر شەربەت لە رەمەزاندا ـ لە مانگی رەمەزاندا خواست لەسەر شەربەت لە لایەن رۆژووەوانانەوە بۆ کاتی بەربانگ زیاتر دەبێت، شەربەت فرۆشێک دەڵێت لە رۆژانی رەمەزاندا بەراورد بە بەرلە رەمەزان خواست لەسەر شەربەت زۆر زیاترە. سلێمانی ـ AA ساڵانە و لەگەڵ ھاتنی مانگی رەمەزاندا بازاڕی کڕین و فرۆشتن لە بازاڕەکانی ھەرێمی کوردستان بەتایبەت بازاڕی خواردن و خواردنەوەکان گەرمتر دەبن، شەربەت یەکێکە لەو خواردنەوانەی لە مانگی رەمەزاندا خواست و داواکاری زۆری لەسەر دەبێت و دوکاندارەکان رۆژانە بڕێکی زۆر شەربەت بەتایبەت شەربەتی مێوژ دەفرۆشن. لە شاری سلێمانی ژمارەیەکی زۆر دوکانی فرۆشتنی شەربەت ھەیە، بەشێکی زۆری ئەو دوکانانە بە ھۆی زۆری خواست لەسەر بەرھەمەکانیان لەم مانگەدا کاتێکی زیاتر کار دەکەن، بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا رۆژانە داواکاری زۆری شەربەتیان لەسەرە و ناتوانن بەو داواکارییە زۆرەی کڕیارەکانیان رابگەن. ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین