خواردنەوەی تایبەت بە خوانەکانی رەمەزان لە سلێمانی شەربەتی مێوژە

خواردنەوەی تایبەت بە خوانەکانی رەمەزان لە سلێمانی شەربەتی مێوژە

شەربەتی مێوژ یەکێکە لەو خواردنەوانەی رۆژووانان لە سلێمانی بۆ کردنەوەی بەربانگ بەکاری دەهێنن و وەکوو هەموو رەمەزانانی پێشوو، ئەمساڵیش شەربەتی مێوژ لەسەر خوانەکانی بەربەناگ شوێنی خۆی هەیە. - وەستا محەمەد عەبدولرەحمان کە ماوەی ٣٢ ساڵە وەستای دروستکردنی شەربەتە: "ئەمساڵ لەگەڵ ساڵانی رابردوودا بازاڕی شەربەتی مێوژ جیاوازی هەیە، کەلوپەل گرانە، خەڵکەکەش دەترسێت و پارەش کەمە، بۆیە بازار کەمی کردووە لەچاو ساڵانی پێشووتردا نەک ساڵی پار. شەربەتی مێوژیش پێویستییەکی سەرەکی نییە تاوەکو خەڵک ناچار بێت بیکڕێت. تەنیا لەبەر رەمەزان، بازاڕی شەربەتی مێوژ کەمێک زیادی کردووە ئێستا". ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خواردنەوەی تایبەت بە خوانەکانی رەمەزان لە سلێمانی شەربەتی مێوژە
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

شەربەتی مێوژ یەکێکە لەو خواردنەوانەی رۆژووانان لە سلێمانی بۆ کردنەوەی بەربانگ بەکاری دەهێنن و وەکوو هەموو رەمەزانانی پێشوو، ئەمساڵیش شەربەتی مێوژ لەسەر خوانەکانی بەربەناگ شوێنی خۆی هەیە. - وەستا محەمەد عەبدولرەحمان کە ماوەی ٣٢ ساڵە وەستای دروستکردنی شەربەتە: "ئەمساڵ لەگەڵ ساڵانی رابردوودا بازاڕی شەربەتی مێوژ جیاوازی هەیە، کەلوپەل گرانە، خەڵکەکەش دەترسێت و پارەش کەمە، بۆیە بازار کەمی کردووە لەچاو ساڵانی پێشووتردا نەک ساڵی پار. شەربەتی مێوژیش پێویستییەکی سەرەکی نییە تاوەکو خەڵک ناچار بێت بیکڕێت. تەنیا لەبەر رەمەزان، بازاڕی شەربەتی مێوژ کەمێک زیادی کردووە ئێستا". ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خواردنەوەی تایبەت بە خوانەکانی رەمەزان لە سلێمانی شەربەتی مێوژە
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

شەربەتی مێوژ یەکێکە لەو خواردنەوانەی رۆژووانان لە سلێمانی بۆ کردنەوەی بەربانگ بەکاری دەهێنن و وەکوو هەموو رەمەزانانی پێشوو، ئەمساڵیش شەربەتی مێوژ لەسەر خوانەکانی بەربەناگ شوێنی خۆی هەیە. - وەستا محەمەد عەبدولرەحمان کە ماوەی ٣٢ ساڵە وەستای دروستکردنی شەربەتە: "ئەمساڵ لەگەڵ ساڵانی رابردوودا بازاڕی شەربەتی مێوژ جیاوازی هەیە، کەلوپەل گرانە، خەڵکەکەش دەترسێت و پارەش کەمە، بۆیە بازار کەمی کردووە لەچاو ساڵانی پێشووتردا نەک ساڵی پار. شەربەتی مێوژیش پێویستییەکی سەرەکی نییە تاوەکو خەڵک ناچار بێت بیکڕێت. تەنیا لەبەر رەمەزان، بازاڕی شەربەتی مێوژ کەمێک زیادی کردووە ئێستا". ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خواردنەوەی تایبەت بە خوانەکانی رەمەزان لە سلێمانی شەربەتی مێوژە
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

شەربەتی مێوژ یەکێکە لەو خواردنەوانەی رۆژووانان لە سلێمانی بۆ کردنەوەی بەربانگ بەکاری دەهێنن و وەکوو هەموو رەمەزانانی پێشوو، ئەمساڵیش شەربەتی مێوژ لەسەر خوانەکانی بەربەناگ شوێنی خۆی هەیە. - وەستا محەمەد عەبدولرەحمان کە ماوەی ٣٢ ساڵە وەستای دروستکردنی شەربەتە: "ئەمساڵ لەگەڵ ساڵانی رابردوودا بازاڕی شەربەتی مێوژ جیاوازی هەیە، کەلوپەل گرانە، خەڵکەکەش دەترسێت و پارەش کەمە، بۆیە بازار کەمی کردووە لەچاو ساڵانی پێشووتردا نەک ساڵی پار. شەربەتی مێوژیش پێویستییەکی سەرەکی نییە تاوەکو خەڵک ناچار بێت بیکڕێت. تەنیا لەبەر رەمەزان، بازاڕی شەربەتی مێوژ کەمێک زیادی کردووە ئێستا". ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خواردنەوەی تایبەت بە خوانەکانی رەمەزان لە سلێمانی شەربەتی مێوژە
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

شەربەتی مێوژ یەکێکە لەو خواردنەوانەی رۆژووانان لە سلێمانی بۆ کردنەوەی بەربانگ بەکاری دەهێنن و وەکوو هەموو رەمەزانانی پێشوو، ئەمساڵیش شەربەتی مێوژ لەسەر خوانەکانی بەربەناگ شوێنی خۆی هەیە. - وەستا محەمەد عەبدولرەحمان کە ماوەی ٣٢ ساڵە وەستای دروستکردنی شەربەتە: "ئەمساڵ لەگەڵ ساڵانی رابردوودا بازاڕی شەربەتی مێوژ جیاوازی هەیە، کەلوپەل گرانە، خەڵکەکەش دەترسێت و پارەش کەمە، بۆیە بازار کەمی کردووە لەچاو ساڵانی پێشووتردا نەک ساڵی پار. شەربەتی مێوژیش پێویستییەکی سەرەکی نییە تاوەکو خەڵک ناچار بێت بیکڕێت. تەنیا لەبەر رەمەزان، بازاڕی شەربەتی مێوژ کەمێک زیادی کردووە ئێستا". ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خواردنەوەی تایبەت بە خوانەکانی رەمەزان لە سلێمانی شەربەتی مێوژە
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

شەربەتی مێوژ یەکێکە لەو خواردنەوانەی رۆژووانان لە سلێمانی بۆ کردنەوەی بەربانگ بەکاری دەهێنن و وەکوو هەموو رەمەزانانی پێشوو، ئەمساڵیش شەربەتی مێوژ لەسەر خوانەکانی بەربەناگ شوێنی خۆی هەیە. - وەستا محەمەد عەبدولرەحمان کە ماوەی ٣٢ ساڵە وەستای دروستکردنی شەربەتە: "ئەمساڵ لەگەڵ ساڵانی رابردوودا بازاڕی شەربەتی مێوژ جیاوازی هەیە، کەلوپەل گرانە، خەڵکەکەش دەترسێت و پارەش کەمە، بۆیە بازار کەمی کردووە لەچاو ساڵانی پێشووتردا نەک ساڵی پار. شەربەتی مێوژیش پێویستییەکی سەرەکی نییە تاوەکو خەڵک ناچار بێت بیکڕێت. تەنیا لەبەر رەمەزان، بازاڕی شەربەتی مێوژ کەمێک زیادی کردووە ئێستا". ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خواردنەوەی تایبەت بە خوانەکانی رەمەزان لە سلێمانی شەربەتی مێوژە
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

شەربەتی مێوژ یەکێکە لەو خواردنەوانەی رۆژووانان لە سلێمانی بۆ کردنەوەی بەربانگ بەکاری دەهێنن و وەکوو هەموو رەمەزانانی پێشوو، ئەمساڵیش شەربەتی مێوژ لەسەر خوانەکانی بەربەناگ شوێنی خۆی هەیە. - وەستا محەمەد عەبدولرەحمان کە ماوەی ٣٢ ساڵە وەستای دروستکردنی شەربەتە: "ئەمساڵ لەگەڵ ساڵانی رابردوودا بازاڕی شەربەتی مێوژ جیاوازی هەیە، کەلوپەل گرانە، خەڵکەکەش دەترسێت و پارەش کەمە، بۆیە بازار کەمی کردووە لەچاو ساڵانی پێشووتردا نەک ساڵی پار. شەربەتی مێوژیش پێویستییەکی سەرەکی نییە تاوەکو خەڵک ناچار بێت بیکڕێت. تەنیا لەبەر رەمەزان، بازاڕی شەربەتی مێوژ کەمێک زیادی کردووە ئێستا". ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خواردنەوەی تایبەت بە خوانەکانی رەمەزان لە سلێمانی شەربەتی مێوژە
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

شەربەتی مێوژ یەکێکە لەو خواردنەوانەی رۆژووانان لە سلێمانی بۆ کردنەوەی بەربانگ بەکاری دەهێنن و وەکوو هەموو رەمەزانانی پێشوو، ئەمساڵیش شەربەتی مێوژ لەسەر خوانەکانی بەربەناگ شوێنی خۆی هەیە. - وەستا محەمەد عەبدولرەحمان کە ماوەی ٣٢ ساڵە وەستای دروستکردنی شەربەتە: "ئەمساڵ لەگەڵ ساڵانی رابردوودا بازاڕی شەربەتی مێوژ جیاوازی هەیە، کەلوپەل گرانە، خەڵکەکەش دەترسێت و پارەش کەمە، بۆیە بازار کەمی کردووە لەچاو ساڵانی پێشووتردا نەک ساڵی پار. شەربەتی مێوژیش پێویستییەکی سەرەکی نییە تاوەکو خەڵک ناچار بێت بیکڕێت. تەنیا لەبەر رەمەزان، بازاڕی شەربەتی مێوژ کەمێک زیادی کردووە ئێستا". ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خواردنەوەی تایبەت بە خوانەکانی رەمەزان لە سلێمانی شەربەتی مێوژە
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

شەربەتی مێوژ یەکێکە لەو خواردنەوانەی رۆژووانان لە سلێمانی بۆ کردنەوەی بەربانگ بەکاری دەهێنن و وەکوو هەموو رەمەزانانی پێشوو، ئەمساڵیش شەربەتی مێوژ لەسەر خوانەکانی بەربەناگ شوێنی خۆی هەیە. - وەستا محەمەد عەبدولرەحمان کە ماوەی ٣٢ ساڵە وەستای دروستکردنی شەربەتە: "ئەمساڵ لەگەڵ ساڵانی رابردوودا بازاڕی شەربەتی مێوژ جیاوازی هەیە، کەلوپەل گرانە، خەڵکەکەش دەترسێت و پارەش کەمە، بۆیە بازار کەمی کردووە لەچاو ساڵانی پێشووتردا نەک ساڵی پار. شەربەتی مێوژیش پێویستییەکی سەرەکی نییە تاوەکو خەڵک ناچار بێت بیکڕێت. تەنیا لەبەر رەمەزان، بازاڕی شەربەتی مێوژ کەمێک زیادی کردووە ئێستا". ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خواردنەوەی تایبەت بە خوانەکانی رەمەزان لە سلێمانی شەربەتی مێوژە
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

شەربەتی مێوژ یەکێکە لەو خواردنەوانەی رۆژووانان لە سلێمانی بۆ کردنەوەی بەربانگ بەکاری دەهێنن و وەکوو هەموو رەمەزانانی پێشوو، ئەمساڵیش شەربەتی مێوژ لەسەر خوانەکانی بەربەناگ شوێنی خۆی هەیە. - وەستا محەمەد عەبدولرەحمان کە ماوەی ٣٢ ساڵە وەستای دروستکردنی شەربەتە: "ئەمساڵ لەگەڵ ساڵانی رابردوودا بازاڕی شەربەتی مێوژ جیاوازی هەیە، کەلوپەل گرانە، خەڵکەکەش دەترسێت و پارەش کەمە، بۆیە بازار کەمی کردووە لەچاو ساڵانی پێشووتردا نەک ساڵی پار. شەربەتی مێوژیش پێویستییەکی سەرەکی نییە تاوەکو خەڵک ناچار بێت بیکڕێت. تەنیا لەبەر رەمەزان، بازاڕی شەربەتی مێوژ کەمێک زیادی کردووە ئێستا". ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خواردنەوەی تایبەت بە خوانەکانی رەمەزان لە سلێمانی شەربەتی مێوژە
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

شەربەتی مێوژ یەکێکە لەو خواردنەوانەی رۆژووانان لە سلێمانی بۆ کردنەوەی بەربانگ بەکاری دەهێنن و وەکوو هەموو رەمەزانانی پێشوو، ئەمساڵیش شەربەتی مێوژ لەسەر خوانەکانی بەربەناگ شوێنی خۆی هەیە. - وەستا محەمەد عەبدولرەحمان کە ماوەی ٣٢ ساڵە وەستای دروستکردنی شەربەتە: "ئەمساڵ لەگەڵ ساڵانی رابردوودا بازاڕی شەربەتی مێوژ جیاوازی هەیە، کەلوپەل گرانە، خەڵکەکەش دەترسێت و پارەش کەمە، بۆیە بازار کەمی کردووە لەچاو ساڵانی پێشووتردا نەک ساڵی پار. شەربەتی مێوژیش پێویستییەکی سەرەکی نییە تاوەکو خەڵک ناچار بێت بیکڕێت. تەنیا لەبەر رەمەزان، بازاڕی شەربەتی مێوژ کەمێک زیادی کردووە ئێستا". ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خواردنەوەی تایبەت بە خوانەکانی رەمەزان لە سلێمانی شەربەتی مێوژە
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

شەربەتی مێوژ یەکێکە لەو خواردنەوانەی رۆژووانان لە سلێمانی بۆ کردنەوەی بەربانگ بەکاری دەهێنن و وەکوو هەموو رەمەزانانی پێشوو، ئەمساڵیش شەربەتی مێوژ لەسەر خوانەکانی بەربەناگ شوێنی خۆی هەیە. - وەستا محەمەد عەبدولرەحمان کە ماوەی ٣٢ ساڵە وەستای دروستکردنی شەربەتە: "ئەمساڵ لەگەڵ ساڵانی رابردوودا بازاڕی شەربەتی مێوژ جیاوازی هەیە، کەلوپەل گرانە، خەڵکەکەش دەترسێت و پارەش کەمە، بۆیە بازار کەمی کردووە لەچاو ساڵانی پێشووتردا نەک ساڵی پار. شەربەتی مێوژیش پێویستییەکی سەرەکی نییە تاوەکو خەڵک ناچار بێت بیکڕێت. تەنیا لەبەر رەمەزان، بازاڕی شەربەتی مێوژ کەمێک زیادی کردووە ئێستا". ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خواردنەوەی تایبەت بە خوانەکانی رەمەزان لە سلێمانی شەربەتی مێوژە
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

شەربەتی مێوژ یەکێکە لەو خواردنەوانەی رۆژووانان لە سلێمانی بۆ کردنەوەی بەربانگ بەکاری دەهێنن و وەکوو هەموو رەمەزانانی پێشوو، ئەمساڵیش شەربەتی مێوژ لەسەر خوانەکانی بەربەناگ شوێنی خۆی هەیە. - وەستا محەمەد عەبدولرەحمان کە ماوەی ٣٢ ساڵە وەستای دروستکردنی شەربەتە: "ئەمساڵ لەگەڵ ساڵانی رابردوودا بازاڕی شەربەتی مێوژ جیاوازی هەیە، کەلوپەل گرانە، خەڵکەکەش دەترسێت و پارەش کەمە، بۆیە بازار کەمی کردووە لەچاو ساڵانی پێشووتردا نەک ساڵی پار. شەربەتی مێوژیش پێویستییەکی سەرەکی نییە تاوەکو خەڵک ناچار بێت بیکڕێت. تەنیا لەبەر رەمەزان، بازاڕی شەربەتی مێوژ کەمێک زیادی کردووە ئێستا". ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خواردنەوەی تایبەت بە خوانەکانی رەمەزان لە سلێمانی شەربەتی مێوژە
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

شەربەتی مێوژ یەکێکە لەو خواردنەوانەی رۆژووانان لە سلێمانی بۆ کردنەوەی بەربانگ بەکاری دەهێنن و وەکوو هەموو رەمەزانانی پێشوو، ئەمساڵیش شەربەتی مێوژ لەسەر خوانەکانی بەربەناگ شوێنی خۆی هەیە. - وەستا محەمەد عەبدولرەحمان کە ماوەی ٣٢ ساڵە وەستای دروستکردنی شەربەتە: "ئەمساڵ لەگەڵ ساڵانی رابردوودا بازاڕی شەربەتی مێوژ جیاوازی هەیە، کەلوپەل گرانە، خەڵکەکەش دەترسێت و پارەش کەمە، بۆیە بازار کەمی کردووە لەچاو ساڵانی پێشووتردا نەک ساڵی پار. شەربەتی مێوژیش پێویستییەکی سەرەکی نییە تاوەکو خەڵک ناچار بێت بیکڕێت. تەنیا لەبەر رەمەزان، بازاڕی شەربەتی مێوژ کەمێک زیادی کردووە ئێستا". ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خواردنەوەی تایبەت بە خوانەکانی رەمەزان لە سلێمانی شەربەتی مێوژە
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

شەربەتی مێوژ یەکێکە لەو خواردنەوانەی رۆژووانان لە سلێمانی بۆ کردنەوەی بەربانگ بەکاری دەهێنن و وەکوو هەموو رەمەزانانی پێشوو، ئەمساڵیش شەربەتی مێوژ لەسەر خوانەکانی بەربەناگ شوێنی خۆی هەیە. - وەستا محەمەد عەبدولرەحمان کە ماوەی ٣٢ ساڵە وەستای دروستکردنی شەربەتە: "ئەمساڵ لەگەڵ ساڵانی رابردوودا بازاڕی شەربەتی مێوژ جیاوازی هەیە، کەلوپەل گرانە، خەڵکەکەش دەترسێت و پارەش کەمە، بۆیە بازار کەمی کردووە لەچاو ساڵانی پێشووتردا نەک ساڵی پار. شەربەتی مێوژیش پێویستییەکی سەرەکی نییە تاوەکو خەڵک ناچار بێت بیکڕێت. تەنیا لەبەر رەمەزان، بازاڕی شەربەتی مێوژ کەمێک زیادی کردووە ئێستا". ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خواردنەوەی تایبەت بە خوانەکانی رەمەزان لە سلێمانی شەربەتی مێوژە
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

شەربەتی مێوژ یەکێکە لەو خواردنەوانەی رۆژووانان لە سلێمانی بۆ کردنەوەی بەربانگ بەکاری دەهێنن و وەکوو هەموو رەمەزانانی پێشوو، ئەمساڵیش شەربەتی مێوژ لەسەر خوانەکانی بەربەناگ شوێنی خۆی هەیە. - وەستا محەمەد عەبدولرەحمان کە ماوەی ٣٢ ساڵە وەستای دروستکردنی شەربەتە: "ئەمساڵ لەگەڵ ساڵانی رابردوودا بازاڕی شەربەتی مێوژ جیاوازی هەیە، کەلوپەل گرانە، خەڵکەکەش دەترسێت و پارەش کەمە، بۆیە بازار کەمی کردووە لەچاو ساڵانی پێشووتردا نەک ساڵی پار. شەربەتی مێوژیش پێویستییەکی سەرەکی نییە تاوەکو خەڵک ناچار بێت بیکڕێت. تەنیا لەبەر رەمەزان، بازاڕی شەربەتی مێوژ کەمێک زیادی کردووە ئێستا". ( Fariq Faraj Mahmood - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین