بە هۆی جوانیی دەریاچەی ماسیەوە ناوچەکە بووەتە جێی سەرنجی هاووڵاتیيان

بە هۆی جوانیی دەریاچەی ماسیەوە ناوچەکە بووەتە جێی سەرنجی هاووڵاتیيان

دەریاچەی ماسی، کە بەرزترین دەریاچەی تورکیایە لەرووی ئاستی دەریاوە، بە جوانيیە سروشتیەکەی چاوەڕوانی سەردانکەرانە. دەریاچەکە کە دەکەوێتە شارۆچکەی تاشڵیچای لەنێوان سنوورەکانی ئاگری و ئیدر، بە هۆی ئەو جوانییەی هەیەتی چوار وەرزەی ساڵ بووەتە جێی سەرنجی هاووڵتیان. ( Hüseyin Yıldız - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بە هۆی جوانیی دەریاچەی ماسیەوە ناوچەکە بووەتە جێی سەرنجی هاووڵاتیيان Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

دەریاچەی ماسی، کە بەرزترین دەریاچەی تورکیایە لەرووی ئاستی دەریاوە، بە جوانيیە سروشتیەکەی چاوەڕوانی سەردانکەرانە. دەریاچەکە کە دەکەوێتە شارۆچکەی تاشڵیچای لەنێوان سنوورەکانی ئاگری و ئیدر، بە هۆی ئەو جوانییەی هەیەتی چوار وەرزەی ساڵ بووەتە جێی سەرنجی هاووڵتیان. ( Hüseyin Yıldız - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بە هۆی جوانیی دەریاچەی ماسیەوە ناوچەکە بووەتە جێی سەرنجی هاووڵاتیيان Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

دەریاچەی ماسی، کە بەرزترین دەریاچەی تورکیایە لەرووی ئاستی دەریاوە، بە جوانيیە سروشتیەکەی چاوەڕوانی سەردانکەرانە. دەریاچەکە کە دەکەوێتە شارۆچکەی تاشڵیچای لەنێوان سنوورەکانی ئاگری و ئیدر، بە هۆی ئەو جوانییەی هەیەتی چوار وەرزەی ساڵ بووەتە جێی سەرنجی هاووڵتیان. ( Hüseyin Yıldız - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بە هۆی جوانیی دەریاچەی ماسیەوە ناوچەکە بووەتە جێی سەرنجی هاووڵاتیيان Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

دەریاچەی ماسی، کە بەرزترین دەریاچەی تورکیایە لەرووی ئاستی دەریاوە، بە جوانيیە سروشتیەکەی چاوەڕوانی سەردانکەرانە. دەریاچەکە کە دەکەوێتە شارۆچکەی تاشڵیچای لەنێوان سنوورەکانی ئاگری و ئیدر، بە هۆی ئەو جوانییەی هەیەتی چوار وەرزەی ساڵ بووەتە جێی سەرنجی هاووڵتیان. ( Hüseyin Yıldız - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بە هۆی جوانیی دەریاچەی ماسیەوە ناوچەکە بووەتە جێی سەرنجی هاووڵاتیيان Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

دەریاچەی ماسی، کە بەرزترین دەریاچەی تورکیایە لەرووی ئاستی دەریاوە، بە جوانيیە سروشتیەکەی چاوەڕوانی سەردانکەرانە. دەریاچەکە کە دەکەوێتە شارۆچکەی تاشڵیچای لەنێوان سنوورەکانی ئاگری و ئیدر، بە هۆی ئەو جوانییەی هەیەتی چوار وەرزەی ساڵ بووەتە جێی سەرنجی هاووڵتیان. ( Hüseyin Yıldız - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بە هۆی جوانیی دەریاچەی ماسیەوە ناوچەکە بووەتە جێی سەرنجی هاووڵاتیيان Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

دەریاچەی ماسی، کە بەرزترین دەریاچەی تورکیایە لەرووی ئاستی دەریاوە، بە جوانيیە سروشتیەکەی چاوەڕوانی سەردانکەرانە. دەریاچەکە کە دەکەوێتە شارۆچکەی تاشڵیچای لەنێوان سنوورەکانی ئاگری و ئیدر، بە هۆی ئەو جوانییەی هەیەتی چوار وەرزەی ساڵ بووەتە جێی سەرنجی هاووڵتیان. ( Hüseyin Yıldız - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بە هۆی جوانیی دەریاچەی ماسیەوە ناوچەکە بووەتە جێی سەرنجی هاووڵاتیيان Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

دەریاچەی ماسی، کە بەرزترین دەریاچەی تورکیایە لەرووی ئاستی دەریاوە، بە جوانيیە سروشتیەکەی چاوەڕوانی سەردانکەرانە. دەریاچەکە کە دەکەوێتە شارۆچکەی تاشڵیچای لەنێوان سنوورەکانی ئاگری و ئیدر، بە هۆی ئەو جوانییەی هەیەتی چوار وەرزەی ساڵ بووەتە جێی سەرنجی هاووڵتیان. ( Hüseyin Yıldız - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بە هۆی جوانیی دەریاچەی ماسیەوە ناوچەکە بووەتە جێی سەرنجی هاووڵاتیيان Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

دەریاچەی ماسی، کە بەرزترین دەریاچەی تورکیایە لەرووی ئاستی دەریاوە، بە جوانيیە سروشتیەکەی چاوەڕوانی سەردانکەرانە. دەریاچەکە کە دەکەوێتە شارۆچکەی تاشڵیچای لەنێوان سنوورەکانی ئاگری و ئیدر، بە هۆی ئەو جوانییەی هەیەتی چوار وەرزەی ساڵ بووەتە جێی سەرنجی هاووڵتیان. ( Hüseyin Yıldız - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بە هۆی جوانیی دەریاچەی ماسیەوە ناوچەکە بووەتە جێی سەرنجی هاووڵاتیيان Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

دەریاچەی ماسی، کە بەرزترین دەریاچەی تورکیایە لەرووی ئاستی دەریاوە، بە جوانيیە سروشتیەکەی چاوەڕوانی سەردانکەرانە. دەریاچەکە کە دەکەوێتە شارۆچکەی تاشڵیچای لەنێوان سنوورەکانی ئاگری و ئیدر، بە هۆی ئەو جوانییەی هەیەتی چوار وەرزەی ساڵ بووەتە جێی سەرنجی هاووڵتیان. ( Hüseyin Yıldız - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بە هۆی جوانیی دەریاچەی ماسیەوە ناوچەکە بووەتە جێی سەرنجی هاووڵاتیيان Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

دەریاچەی ماسی، کە بەرزترین دەریاچەی تورکیایە لەرووی ئاستی دەریاوە، بە جوانيیە سروشتیەکەی چاوەڕوانی سەردانکەرانە. دەریاچەکە کە دەکەوێتە شارۆچکەی تاشڵیچای لەنێوان سنوورەکانی ئاگری و ئیدر، بە هۆی ئەو جوانییەی هەیەتی چوار وەرزەی ساڵ بووەتە جێی سەرنجی هاووڵتیان. ( Hüseyin Yıldız - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بە هۆی جوانیی دەریاچەی ماسیەوە ناوچەکە بووەتە جێی سەرنجی هاووڵاتیيان Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

دەریاچەی ماسی، کە بەرزترین دەریاچەی تورکیایە لەرووی ئاستی دەریاوە، بە جوانيیە سروشتیەکەی چاوەڕوانی سەردانکەرانە. دەریاچەکە کە دەکەوێتە شارۆچکەی تاشڵیچای لەنێوان سنوورەکانی ئاگری و ئیدر، بە هۆی ئەو جوانییەی هەیەتی چوار وەرزەی ساڵ بووەتە جێی سەرنجی هاووڵتیان. ( Hüseyin Yıldız - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بە هۆی جوانیی دەریاچەی ماسیەوە ناوچەکە بووەتە جێی سەرنجی هاووڵاتیيان Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

دەریاچەی ماسی، کە بەرزترین دەریاچەی تورکیایە لەرووی ئاستی دەریاوە، بە جوانيیە سروشتیەکەی چاوەڕوانی سەردانکەرانە. دەریاچەکە کە دەکەوێتە شارۆچکەی تاشڵیچای لەنێوان سنوورەکانی ئاگری و ئیدر، بە هۆی ئەو جوانییەی هەیەتی چوار وەرزەی ساڵ بووەتە جێی سەرنجی هاووڵتیان. ( Hüseyin Yıldız - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بە هۆی جوانیی دەریاچەی ماسیەوە ناوچەکە بووەتە جێی سەرنجی هاووڵاتیيان Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

دەریاچەی ماسی، کە بەرزترین دەریاچەی تورکیایە لەرووی ئاستی دەریاوە، بە جوانيیە سروشتیەکەی چاوەڕوانی سەردانکەرانە. دەریاچەکە کە دەکەوێتە شارۆچکەی تاشڵیچای لەنێوان سنوورەکانی ئاگری و ئیدر، بە هۆی ئەو جوانییەی هەیەتی چوار وەرزەی ساڵ بووەتە جێی سەرنجی هاووڵتیان. ( Hüseyin Yıldız - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین