بەیانی ئیستانبوڵ

بەیانی ئیستانبوڵ

نمە بارانی بەیانی دیمەنی جوانی بە شاری ئیستانبوڵ بەخشی. ( Şebnem Coşkun - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەیانی ئیستانبوڵ Fotoğraf: Şebnem Coşkun

نمە بارانی بەیانی دیمەنی جوانی بە شاری ئیستانبوڵ بەخشی. ( Şebnem Coşkun - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەیانی ئیستانبوڵ Fotoğraf: Şebnem Coşkun

نمە بارانی بەیانی دیمەنی جوانی بە شاری ئیستانبوڵ بەخشی. ( Şebnem Coşkun - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەیانی ئیستانبوڵ Fotoğraf: Şebnem Coşkun

نمە بارانی بەیانی دیمەنی جوانی بە شاری ئیستانبوڵ بەخشی. ( Şebnem Coşkun - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەیانی ئیستانبوڵ Fotoğraf: Şebnem Coşkun

نمە بارانی بەیانی دیمەنی جوانی بە شاری ئیستانبوڵ بەخشی. ( Şebnem Coşkun - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەیانی ئیستانبوڵ Fotoğraf: Şebnem Coşkun

نمە بارانی بەیانی دیمەنی جوانی بە شاری ئیستانبوڵ بەخشی. ( Şebnem Coşkun - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەیانی ئیستانبوڵ Fotoğraf: Şebnem Coşkun

نمە بارانی بەیانی دیمەنی جوانی بە شاری ئیستانبوڵ بەخشی. ( Şebnem Coşkun - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەیانی ئیستانبوڵ Fotoğraf: Şebnem Coşkun

نمە بارانی بەیانی دیمەنی جوانی بە شاری ئیستانبوڵ بەخشی. ( Şebnem Coşkun - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەیانی ئیستانبوڵ Fotoğraf: Şebnem Coşkun

نمە بارانی بەیانی دیمەنی جوانی بە شاری ئیستانبوڵ بەخشی. ( Şebnem Coşkun - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەیانی ئیستانبوڵ Fotoğraf: Şebnem Coşkun

نمە بارانی بەیانی دیمەنی جوانی بە شاری ئیستانبوڵ بەخشی. ( Şebnem Coşkun - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەیانی ئیستانبوڵ Fotoğraf: Şebnem Coşkun

نمە بارانی بەیانی دیمەنی جوانی بە شاری ئیستانبوڵ بەخشی. ( Şebnem Coşkun - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەیانی ئیستانبوڵ Fotoğraf: Şebnem Coşkun

نمە بارانی بەیانی دیمەنی جوانی بە شاری ئیستانبوڵ بەخشی. ( Şebnem Coşkun - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەیانی ئیستانبوڵ Fotoğraf: Şebnem Coşkun

نمە بارانی بەیانی دیمەنی جوانی بە شاری ئیستانبوڵ بەخشی. ( Şebnem Coşkun - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەیانی ئیستانبوڵ Fotoğraf: Şebnem Coşkun

نمە بارانی بەیانی دیمەنی جوانی بە شاری ئیستانبوڵ بەخشی. ( Şebnem Coşkun - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین