باخچەی ئاژەڵانی ئانتالیا لە پێشوازی وەرزی گەشتوگوزاردایە

باخچەی ئاژەڵانی ئانتالیا لە پێشوازی وەرزی گەشتوگوزاردایە

باخچەی ئاژەڵانی ئانتالیا کە یەکێکە لە گەورەترین باخچەکانی ئاژەڵانی تورکیا، بە لەبەرچاوگرتنی رێوشوێنەکانی خۆپارێزی لە ڤایرۆسی کۆرۆنا لە پێشوازی گەشتیاراندایە. ( Mustafa Çiftçi - ئاژانسی ئانادۆڵو )

باخچەی ئاژەڵانی ئانتالیا لە پێشوازی وەرزی گەشتوگوزاردایە Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

باخچەی ئاژەڵانی ئانتالیا کە یەکێکە لە گەورەترین باخچەکانی ئاژەڵانی تورکیا، بە لەبەرچاوگرتنی رێوشوێنەکانی خۆپارێزی لە ڤایرۆسی کۆرۆنا لە پێشوازی گەشتیاراندایە. ( Mustafa Çiftçi - ئاژانسی ئانادۆڵو )

باخچەی ئاژەڵانی ئانتالیا لە پێشوازی وەرزی گەشتوگوزاردایە Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

باخچەی ئاژەڵانی ئانتالیا کە یەکێکە لە گەورەترین باخچەکانی ئاژەڵانی تورکیا، بە لەبەرچاوگرتنی رێوشوێنەکانی خۆپارێزی لە ڤایرۆسی کۆرۆنا لە پێشوازی گەشتیاراندایە. ( Mustafa Çiftçi - ئاژانسی ئانادۆڵو )

باخچەی ئاژەڵانی ئانتالیا لە پێشوازی وەرزی گەشتوگوزاردایە Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

باخچەی ئاژەڵانی ئانتالیا کە یەکێکە لە گەورەترین باخچەکانی ئاژەڵانی تورکیا، بە لەبەرچاوگرتنی رێوشوێنەکانی خۆپارێزی لە ڤایرۆسی کۆرۆنا لە پێشوازی گەشتیاراندایە. ( Mustafa Çiftçi - ئاژانسی ئانادۆڵو )

باخچەی ئاژەڵانی ئانتالیا لە پێشوازی وەرزی گەشتوگوزاردایە Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

باخچەی ئاژەڵانی ئانتالیا کە یەکێکە لە گەورەترین باخچەکانی ئاژەڵانی تورکیا، بە لەبەرچاوگرتنی رێوشوێنەکانی خۆپارێزی لە ڤایرۆسی کۆرۆنا لە پێشوازی گەشتیاراندایە. ( Mustafa Çiftçi - ئاژانسی ئانادۆڵو )

باخچەی ئاژەڵانی ئانتالیا لە پێشوازی وەرزی گەشتوگوزاردایە Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

باخچەی ئاژەڵانی ئانتالیا کە یەکێکە لە گەورەترین باخچەکانی ئاژەڵانی تورکیا، بە لەبەرچاوگرتنی رێوشوێنەکانی خۆپارێزی لە ڤایرۆسی کۆرۆنا لە پێشوازی گەشتیاراندایە. ( Mustafa Çiftçi - ئاژانسی ئانادۆڵو )

باخچەی ئاژەڵانی ئانتالیا لە پێشوازی وەرزی گەشتوگوزاردایە Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

باخچەی ئاژەڵانی ئانتالیا کە یەکێکە لە گەورەترین باخچەکانی ئاژەڵانی تورکیا، بە لەبەرچاوگرتنی رێوشوێنەکانی خۆپارێزی لە ڤایرۆسی کۆرۆنا لە پێشوازی گەشتیاراندایە. ( Mustafa Çiftçi - ئاژانسی ئانادۆڵو )

باخچەی ئاژەڵانی ئانتالیا لە پێشوازی وەرزی گەشتوگوزاردایە Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

باخچەی ئاژەڵانی ئانتالیا کە یەکێکە لە گەورەترین باخچەکانی ئاژەڵانی تورکیا، بە لەبەرچاوگرتنی رێوشوێنەکانی خۆپارێزی لە ڤایرۆسی کۆرۆنا لە پێشوازی گەشتیاراندایە. ( Mustafa Çiftçi - ئاژانسی ئانادۆڵو )

باخچەی ئاژەڵانی ئانتالیا لە پێشوازی وەرزی گەشتوگوزاردایە Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

باخچەی ئاژەڵانی ئانتالیا کە یەکێکە لە گەورەترین باخچەکانی ئاژەڵانی تورکیا، بە لەبەرچاوگرتنی رێوشوێنەکانی خۆپارێزی لە ڤایرۆسی کۆرۆنا لە پێشوازی گەشتیاراندایە. ( Mustafa Çiftçi - ئاژانسی ئانادۆڵو )

باخچەی ئاژەڵانی ئانتالیا لە پێشوازی وەرزی گەشتوگوزاردایە Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

باخچەی ئاژەڵانی ئانتالیا کە یەکێکە لە گەورەترین باخچەکانی ئاژەڵانی تورکیا، بە لەبەرچاوگرتنی رێوشوێنەکانی خۆپارێزی لە ڤایرۆسی کۆرۆنا لە پێشوازی گەشتیاراندایە. ( Mustafa Çiftçi - ئاژانسی ئانادۆڵو )

باخچەی ئاژەڵانی ئانتالیا لە پێشوازی وەرزی گەشتوگوزاردایە Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

باخچەی ئاژەڵانی ئانتالیا کە یەکێکە لە گەورەترین باخچەکانی ئاژەڵانی تورکیا، بە لەبەرچاوگرتنی رێوشوێنەکانی خۆپارێزی لە ڤایرۆسی کۆرۆنا لە پێشوازی گەشتیاراندایە. ( Mustafa Çiftçi - ئاژانسی ئانادۆڵو )

باخچەی ئاژەڵانی ئانتالیا لە پێشوازی وەرزی گەشتوگوزاردایە Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

باخچەی ئاژەڵانی ئانتالیا کە یەکێکە لە گەورەترین باخچەکانی ئاژەڵانی تورکیا، بە لەبەرچاوگرتنی رێوشوێنەکانی خۆپارێزی لە ڤایرۆسی کۆرۆنا لە پێشوازی گەشتیاراندایە. ( Mustafa Çiftçi - ئاژانسی ئانادۆڵو )

باخچەی ئاژەڵانی ئانتالیا لە پێشوازی وەرزی گەشتوگوزاردایە Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

باخچەی ئاژەڵانی ئانتالیا کە یەکێکە لە گەورەترین باخچەکانی ئاژەڵانی تورکیا، بە لەبەرچاوگرتنی رێوشوێنەکانی خۆپارێزی لە ڤایرۆسی کۆرۆنا لە پێشوازی گەشتیاراندایە. ( Mustafa Çiftçi - ئاژانسی ئانادۆڵو )

باخچەی ئاژەڵانی ئانتالیا لە پێشوازی وەرزی گەشتوگوزاردایە Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

باخچەی ئاژەڵانی ئانتالیا کە یەکێکە لە گەورەترین باخچەکانی ئاژەڵانی تورکیا، بە لەبەرچاوگرتنی رێوشوێنەکانی خۆپارێزی لە ڤایرۆسی کۆرۆنا لە پێشوازی گەشتیاراندایە. ( Mustafa Çiftçi - ئاژانسی ئانادۆڵو )

باخچەی ئاژەڵانی ئانتالیا لە پێشوازی وەرزی گەشتوگوزاردایە Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

باخچەی ئاژەڵانی ئانتالیا کە یەکێکە لە گەورەترین باخچەکانی ئاژەڵانی تورکیا، بە لەبەرچاوگرتنی رێوشوێنەکانی خۆپارێزی لە ڤایرۆسی کۆرۆنا لە پێشوازی گەشتیاراندایە. ( Mustafa Çiftçi - ئاژانسی ئانادۆڵو )

باخچەی ئاژەڵانی ئانتالیا لە پێشوازی وەرزی گەشتوگوزاردایە Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

باخچەی ئاژەڵانی ئانتالیا کە یەکێکە لە گەورەترین باخچەکانی ئاژەڵانی تورکیا، بە لەبەرچاوگرتنی رێوشوێنەکانی خۆپارێزی لە ڤایرۆسی کۆرۆنا لە پێشوازی گەشتیاراندایە. ( Mustafa Çiftçi - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین