ئۆپەراسیۆنی بەرەنگاربوونەوەی داعش لە سێ پارێزگای عێراق

ئۆپەراسیۆنی بەرەنگاربوونەوەی داعش لە سێ پارێزگای عێراق

هێزەکانی پۆلیسی فیدرال و سوپا، بە هاوکاری و پشتیوانی هێزی ئاسمانی ئۆپەراسیۆنێکیان لە سنووری گوندەکانی زخەیتوون و شای سەربە ناحیەی رەشاد لە پارێزگای کەرکووک، هەروەها لە گوندەکانی رەمڵ و حمزیە لە سنووری پارێزگای سەڵاحەددین دەستپێکرد. ئۆپەراسیۆنەکە بە هەماهەنگی سەرجەم هێزەکان لە کاتژمێر شەشی بەیانی دەستیپێکرد و هێزەکان لە درێژەی کێوماڵکردنی ناوچەکە، چوونە ناو گوندی زخەیتوون و گوندی شای و بەقوڵایی ٢٥ کیلۆمەتر پێشڕەوی و گەڕان و پشکنینان ئەنجامدا. ( Ozhin Jula - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئۆپەراسیۆنی بەرەنگاربوونەوەی داعش لە سێ پارێزگای عێراق
Fotoğraf: Ozhin Jula

هێزەکانی پۆلیسی فیدرال و سوپا، بە هاوکاری و پشتیوانی هێزی ئاسمانی ئۆپەراسیۆنێکیان لە سنووری گوندەکانی زخەیتوون و شای سەربە ناحیەی رەشاد لە پارێزگای کەرکووک، هەروەها لە گوندەکانی رەمڵ و حمزیە لە سنووری پارێزگای سەڵاحەددین دەستپێکرد. ئۆپەراسیۆنەکە بە هەماهەنگی سەرجەم هێزەکان لە کاتژمێر شەشی بەیانی دەستیپێکرد و هێزەکان لە درێژەی کێوماڵکردنی ناوچەکە، چوونە ناو گوندی زخەیتوون و گوندی شای و بەقوڵایی ٢٥ کیلۆمەتر پێشڕەوی و گەڕان و پشکنینان ئەنجامدا. ( Ozhin Jula - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئۆپەراسیۆنی بەرەنگاربوونەوەی داعش لە سێ پارێزگای عێراق
Fotoğraf: Ozhin Jula

هێزەکانی پۆلیسی فیدرال و سوپا، بە هاوکاری و پشتیوانی هێزی ئاسمانی ئۆپەراسیۆنێکیان لە سنووری گوندەکانی زخەیتوون و شای سەربە ناحیەی رەشاد لە پارێزگای کەرکووک، هەروەها لە گوندەکانی رەمڵ و حمزیە لە سنووری پارێزگای سەڵاحەددین دەستپێکرد. ئۆپەراسیۆنەکە بە هەماهەنگی سەرجەم هێزەکان لە کاتژمێر شەشی بەیانی دەستیپێکرد و هێزەکان لە درێژەی کێوماڵکردنی ناوچەکە، چوونە ناو گوندی زخەیتوون و گوندی شای و بەقوڵایی ٢٥ کیلۆمەتر پێشڕەوی و گەڕان و پشکنینان ئەنجامدا. ( Ozhin Jula - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئۆپەراسیۆنی بەرەنگاربوونەوەی داعش لە سێ پارێزگای عێراق
Fotoğraf: Ozhin Jula

هێزەکانی پۆلیسی فیدرال و سوپا، بە هاوکاری و پشتیوانی هێزی ئاسمانی ئۆپەراسیۆنێکیان لە سنووری گوندەکانی زخەیتوون و شای سەربە ناحیەی رەشاد لە پارێزگای کەرکووک، هەروەها لە گوندەکانی رەمڵ و حمزیە لە سنووری پارێزگای سەڵاحەددین دەستپێکرد. ئۆپەراسیۆنەکە بە هەماهەنگی سەرجەم هێزەکان لە کاتژمێر شەشی بەیانی دەستیپێکرد و هێزەکان لە درێژەی کێوماڵکردنی ناوچەکە، چوونە ناو گوندی زخەیتوون و گوندی شای و بەقوڵایی ٢٥ کیلۆمەتر پێشڕەوی و گەڕان و پشکنینان ئەنجامدا. ( Ozhin Jula - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئۆپەراسیۆنی بەرەنگاربوونەوەی داعش لە سێ پارێزگای عێراق
Fotoğraf: Ozhin Jula

هێزەکانی پۆلیسی فیدرال و سوپا، بە هاوکاری و پشتیوانی هێزی ئاسمانی ئۆپەراسیۆنێکیان لە سنووری گوندەکانی زخەیتوون و شای سەربە ناحیەی رەشاد لە پارێزگای کەرکووک، هەروەها لە گوندەکانی رەمڵ و حمزیە لە سنووری پارێزگای سەڵاحەددین دەستپێکرد. ئۆپەراسیۆنەکە بە هەماهەنگی سەرجەم هێزەکان لە کاتژمێر شەشی بەیانی دەستیپێکرد و هێزەکان لە درێژەی کێوماڵکردنی ناوچەکە، چوونە ناو گوندی زخەیتوون و گوندی شای و بەقوڵایی ٢٥ کیلۆمەتر پێشڕەوی و گەڕان و پشکنینان ئەنجامدا. ( Ozhin Jula - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئۆپەراسیۆنی بەرەنگاربوونەوەی داعش لە سێ پارێزگای عێراق
Fotoğraf: Ozhin Jula

هێزەکانی پۆلیسی فیدرال و سوپا، بە هاوکاری و پشتیوانی هێزی ئاسمانی ئۆپەراسیۆنێکیان لە سنووری گوندەکانی زخەیتوون و شای سەربە ناحیەی رەشاد لە پارێزگای کەرکووک، هەروەها لە گوندەکانی رەمڵ و حمزیە لە سنووری پارێزگای سەڵاحەددین دەستپێکرد. ئۆپەراسیۆنەکە بە هەماهەنگی سەرجەم هێزەکان لە کاتژمێر شەشی بەیانی دەستیپێکرد و هێزەکان لە درێژەی کێوماڵکردنی ناوچەکە، چوونە ناو گوندی زخەیتوون و گوندی شای و بەقوڵایی ٢٥ کیلۆمەتر پێشڕەوی و گەڕان و پشکنینان ئەنجامدا. ( Ozhin Jula - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئۆپەراسیۆنی بەرەنگاربوونەوەی داعش لە سێ پارێزگای عێراق
Fotoğraf: Ozhin Jula

هێزەکانی پۆلیسی فیدرال و سوپا، بە هاوکاری و پشتیوانی هێزی ئاسمانی ئۆپەراسیۆنێکیان لە سنووری گوندەکانی زخەیتوون و شای سەربە ناحیەی رەشاد لە پارێزگای کەرکووک، هەروەها لە گوندەکانی رەمڵ و حمزیە لە سنووری پارێزگای سەڵاحەددین دەستپێکرد. ئۆپەراسیۆنەکە بە هەماهەنگی سەرجەم هێزەکان لە کاتژمێر شەشی بەیانی دەستیپێکرد و هێزەکان لە درێژەی کێوماڵکردنی ناوچەکە، چوونە ناو گوندی زخەیتوون و گوندی شای و بەقوڵایی ٢٥ کیلۆمەتر پێشڕەوی و گەڕان و پشکنینان ئەنجامدا. ( Ozhin Jula - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئۆپەراسیۆنی بەرەنگاربوونەوەی داعش لە سێ پارێزگای عێراق
Fotoğraf: Ozhin Jula

هێزەکانی پۆلیسی فیدرال و سوپا، بە هاوکاری و پشتیوانی هێزی ئاسمانی ئۆپەراسیۆنێکیان لە سنووری گوندەکانی زخەیتوون و شای سەربە ناحیەی رەشاد لە پارێزگای کەرکووک، هەروەها لە گوندەکانی رەمڵ و حمزیە لە سنووری پارێزگای سەڵاحەددین دەستپێکرد. ئۆپەراسیۆنەکە بە هەماهەنگی سەرجەم هێزەکان لە کاتژمێر شەشی بەیانی دەستیپێکرد و هێزەکان لە درێژەی کێوماڵکردنی ناوچەکە، چوونە ناو گوندی زخەیتوون و گوندی شای و بەقوڵایی ٢٥ کیلۆمەتر پێشڕەوی و گەڕان و پشکنینان ئەنجامدا. ( Ozhin Jula - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئۆپەراسیۆنی بەرەنگاربوونەوەی داعش لە سێ پارێزگای عێراق
Fotoğraf: Ozhin Jula

هێزەکانی پۆلیسی فیدرال و سوپا، بە هاوکاری و پشتیوانی هێزی ئاسمانی ئۆپەراسیۆنێکیان لە سنووری گوندەکانی زخەیتوون و شای سەربە ناحیەی رەشاد لە پارێزگای کەرکووک، هەروەها لە گوندەکانی رەمڵ و حمزیە لە سنووری پارێزگای سەڵاحەددین دەستپێکرد. ئۆپەراسیۆنەکە بە هەماهەنگی سەرجەم هێزەکان لە کاتژمێر شەشی بەیانی دەستیپێکرد و هێزەکان لە درێژەی کێوماڵکردنی ناوچەکە، چوونە ناو گوندی زخەیتوون و گوندی شای و بەقوڵایی ٢٥ کیلۆمەتر پێشڕەوی و گەڕان و پشکنینان ئەنجامدا. ( Ozhin Jula - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئۆپەراسیۆنی بەرەنگاربوونەوەی داعش لە سێ پارێزگای عێراق
Fotoğraf: Ozhin Jula

هێزەکانی پۆلیسی فیدرال و سوپا، بە هاوکاری و پشتیوانی هێزی ئاسمانی ئۆپەراسیۆنێکیان لە سنووری گوندەکانی زخەیتوون و شای سەربە ناحیەی رەشاد لە پارێزگای کەرکووک، هەروەها لە گوندەکانی رەمڵ و حمزیە لە سنووری پارێزگای سەڵاحەددین دەستپێکرد. ئۆپەراسیۆنەکە بە هەماهەنگی سەرجەم هێزەکان لە کاتژمێر شەشی بەیانی دەستیپێکرد و هێزەکان لە درێژەی کێوماڵکردنی ناوچەکە، چوونە ناو گوندی زخەیتوون و گوندی شای و بەقوڵایی ٢٥ کیلۆمەتر پێشڕەوی و گەڕان و پشکنینان ئەنجامدا. ( Ozhin Jula - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئۆپەراسیۆنی بەرەنگاربوونەوەی داعش لە سێ پارێزگای عێراق
Fotoğraf: Ozhin Jula

هێزەکانی پۆلیسی فیدرال و سوپا، بە هاوکاری و پشتیوانی هێزی ئاسمانی ئۆپەراسیۆنێکیان لە سنووری گوندەکانی زخەیتوون و شای سەربە ناحیەی رەشاد لە پارێزگای کەرکووک، هەروەها لە گوندەکانی رەمڵ و حمزیە لە سنووری پارێزگای سەڵاحەددین دەستپێکرد. ئۆپەراسیۆنەکە بە هەماهەنگی سەرجەم هێزەکان لە کاتژمێر شەشی بەیانی دەستیپێکرد و هێزەکان لە درێژەی کێوماڵکردنی ناوچەکە، چوونە ناو گوندی زخەیتوون و گوندی شای و بەقوڵایی ٢٥ کیلۆمەتر پێشڕەوی و گەڕان و پشکنینان ئەنجامدا. ( Ozhin Jula - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئۆپەراسیۆنی بەرەنگاربوونەوەی داعش لە سێ پارێزگای عێراق
Fotoğraf: Ozhin Jula

هێزەکانی پۆلیسی فیدرال و سوپا، بە هاوکاری و پشتیوانی هێزی ئاسمانی ئۆپەراسیۆنێکیان لە سنووری گوندەکانی زخەیتوون و شای سەربە ناحیەی رەشاد لە پارێزگای کەرکووک، هەروەها لە گوندەکانی رەمڵ و حمزیە لە سنووری پارێزگای سەڵاحەددین دەستپێکرد. ئۆپەراسیۆنەکە بە هەماهەنگی سەرجەم هێزەکان لە کاتژمێر شەشی بەیانی دەستیپێکرد و هێزەکان لە درێژەی کێوماڵکردنی ناوچەکە، چوونە ناو گوندی زخەیتوون و گوندی شای و بەقوڵایی ٢٥ کیلۆمەتر پێشڕەوی و گەڕان و پشکنینان ئەنجامدا. ( Ozhin Jula - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئۆپەراسیۆنی بەرەنگاربوونەوەی داعش لە سێ پارێزگای عێراق
Fotoğraf: Ozhin Jula

هێزەکانی پۆلیسی فیدرال و سوپا، بە هاوکاری و پشتیوانی هێزی ئاسمانی ئۆپەراسیۆنێکیان لە سنووری گوندەکانی زخەیتوون و شای سەربە ناحیەی رەشاد لە پارێزگای کەرکووک، هەروەها لە گوندەکانی رەمڵ و حمزیە لە سنووری پارێزگای سەڵاحەددین دەستپێکرد. ئۆپەراسیۆنەکە بە هەماهەنگی سەرجەم هێزەکان لە کاتژمێر شەشی بەیانی دەستیپێکرد و هێزەکان لە درێژەی کێوماڵکردنی ناوچەکە، چوونە ناو گوندی زخەیتوون و گوندی شای و بەقوڵایی ٢٥ کیلۆمەتر پێشڕەوی و گەڕان و پشکنینان ئەنجامدا. ( Ozhin Jula - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئۆپەراسیۆنی بەرەنگاربوونەوەی داعش لە سێ پارێزگای عێراق
Fotoğraf: Ozhin Jula

هێزەکانی پۆلیسی فیدرال و سوپا، بە هاوکاری و پشتیوانی هێزی ئاسمانی ئۆپەراسیۆنێکیان لە سنووری گوندەکانی زخەیتوون و شای سەربە ناحیەی رەشاد لە پارێزگای کەرکووک، هەروەها لە گوندەکانی رەمڵ و حمزیە لە سنووری پارێزگای سەڵاحەددین دەستپێکرد. ئۆپەراسیۆنەکە بە هەماهەنگی سەرجەم هێزەکان لە کاتژمێر شەشی بەیانی دەستیپێکرد و هێزەکان لە درێژەی کێوماڵکردنی ناوچەکە، چوونە ناو گوندی زخەیتوون و گوندی شای و بەقوڵایی ٢٥ کیلۆمەتر پێشڕەوی و گەڕان و پشکنینان ئەنجامدا. ( Ozhin Jula - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئۆپەراسیۆنی بەرەنگاربوونەوەی داعش لە سێ پارێزگای عێراق
Fotoğraf: Ozhin Jula

هێزەکانی پۆلیسی فیدرال و سوپا، بە هاوکاری و پشتیوانی هێزی ئاسمانی ئۆپەراسیۆنێکیان لە سنووری گوندەکانی زخەیتوون و شای سەربە ناحیەی رەشاد لە پارێزگای کەرکووک، هەروەها لە گوندەکانی رەمڵ و حمزیە لە سنووری پارێزگای سەڵاحەددین دەستپێکرد. ئۆپەراسیۆنەکە بە هەماهەنگی سەرجەم هێزەکان لە کاتژمێر شەشی بەیانی دەستیپێکرد و هێزەکان لە درێژەی کێوماڵکردنی ناوچەکە، چوونە ناو گوندی زخەیتوون و گوندی شای و بەقوڵایی ٢٥ کیلۆمەتر پێشڕەوی و گەڕان و پشکنینان ئەنجامدا. ( Ozhin Jula - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین