ئاگری.. بەنداوی یازیجی بەستوویەتی

ئاگری.. بەنداوی یازیجی بەستوویەتی

- بەهۆی نزمبوونەوەی پلەکانی گەرما بۆ ژێر سفری سەدی، بەنداوی یازیجی لە پارێزگای ئاگری دەستی بە بەستن کرد. ( Abdullah Söylemez - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئاگری.. بەنداوی یازیجی بەستوویەتی Fotoğraf: Abdullah Söylemez

- بەهۆی نزمبوونەوەی پلەکانی گەرما بۆ ژێر سفری سەدی، بەنداوی یازیجی لە پارێزگای ئاگری دەستی بە بەستن کرد. ( Abdullah Söylemez - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئاگری.. بەنداوی یازیجی بەستوویەتی Fotoğraf: Abdullah Söylemez

- بەهۆی نزمبوونەوەی پلەکانی گەرما بۆ ژێر سفری سەدی، بەنداوی یازیجی لە پارێزگای ئاگری دەستی بە بەستن کرد. ( Abdullah Söylemez - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئاگری.. بەنداوی یازیجی بەستوویەتی Fotoğraf: Abdullah Söylemez

- بەهۆی نزمبوونەوەی پلەکانی گەرما بۆ ژێر سفری سەدی، بەنداوی یازیجی لە پارێزگای ئاگری دەستی بە بەستن کرد. ( Abdullah Söylemez - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئاگری.. بەنداوی یازیجی بەستوویەتی Fotoğraf: Abdullah Söylemez

- بەهۆی نزمبوونەوەی پلەکانی گەرما بۆ ژێر سفری سەدی، بەنداوی یازیجی لە پارێزگای ئاگری دەستی بە بەستن کرد. ( Abdullah Söylemez - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئاگری.. بەنداوی یازیجی بەستوویەتی Fotoğraf: Abdullah Söylemez

- بەهۆی نزمبوونەوەی پلەکانی گەرما بۆ ژێر سفری سەدی، بەنداوی یازیجی لە پارێزگای ئاگری دەستی بە بەستن کرد. ( Abdullah Söylemez - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئاگری.. بەنداوی یازیجی بەستوویەتی Fotoğraf: Abdullah Söylemez

- بەهۆی نزمبوونەوەی پلەکانی گەرما بۆ ژێر سفری سەدی، بەنداوی یازیجی لە پارێزگای ئاگری دەستی بە بەستن کرد. ( Abdullah Söylemez - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئاگری.. بەنداوی یازیجی بەستوویەتی Fotoğraf: Abdullah Söylemez

- بەهۆی نزمبوونەوەی پلەکانی گەرما بۆ ژێر سفری سەدی، بەنداوی یازیجی لە پارێزگای ئاگری دەستی بە بەستن کرد. ( Abdullah Söylemez - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئاگری.. بەنداوی یازیجی بەستوویەتی Fotoğraf: Abdullah Söylemez

- بەهۆی نزمبوونەوەی پلەکانی گەرما بۆ ژێر سفری سەدی، بەنداوی یازیجی لە پارێزگای ئاگری دەستی بە بەستن کرد. ( Abdullah Söylemez - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئاگری.. بەنداوی یازیجی بەستوویەتی Fotoğraf: Abdullah Söylemez

- بەهۆی نزمبوونەوەی پلەکانی گەرما بۆ ژێر سفری سەدی، بەنداوی یازیجی لە پارێزگای ئاگری دەستی بە بەستن کرد. ( Abdullah Söylemez - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئاگری.. بەنداوی یازیجی بەستوویەتی Fotoğraf: Abdullah Söylemez

- بەهۆی نزمبوونەوەی پلەکانی گەرما بۆ ژێر سفری سەدی، بەنداوی یازیجی لە پارێزگای ئاگری دەستی بە بەستن کرد. ( Abdullah Söylemez - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئاگری.. بەنداوی یازیجی بەستوویەتی Fotoğraf: Abdullah Söylemez

- بەهۆی نزمبوونەوەی پلەکانی گەرما بۆ ژێر سفری سەدی، بەنداوی یازیجی لە پارێزگای ئاگری دەستی بە بەستن کرد. ( Abdullah Söylemez - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئاگری.. بەنداوی یازیجی بەستوویەتی Fotoğraf: Abdullah Söylemez

- بەهۆی نزمبوونەوەی پلەکانی گەرما بۆ ژێر سفری سەدی، بەنداوی یازیجی لە پارێزگای ئاگری دەستی بە بەستن کرد. ( Abdullah Söylemez - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئاگری.. بەنداوی یازیجی بەستوویەتی Fotoğraf: Abdullah Söylemez

- بەهۆی نزمبوونەوەی پلەکانی گەرما بۆ ژێر سفری سەدی، بەنداوی یازیجی لە پارێزگای ئاگری دەستی بە بەستن کرد. ( Abdullah Söylemez - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین