ئاهەنگی نەورۆز لە قیرغزستان

ئاهەنگی نەورۆز لە قیرغزستان

قیرغزستان بە یاریی بوزکاشی کە بە یاریی میللی وڵاتەکەیان دادەنرێت، یادی نەورۆزیان کردەوە. گەنجانی قیرغزستان لە شاری بیشکێک کۆبوونەوە و لەسەر شێوەی دوو گرووپ ئەو یاریە میللیەیان ئەنجامدا. ( Guliza Urustambek Kızı - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئاهەنگی نەورۆز لە قیرغزستان Fotoğraf: Guliza Urustambek Kızı

قیرغزستان بە یاریی بوزکاشی کە بە یاریی میللی وڵاتەکەیان دادەنرێت، یادی نەورۆزیان کردەوە. گەنجانی قیرغزستان لە شاری بیشکێک کۆبوونەوە و لەسەر شێوەی دوو گرووپ ئەو یاریە میللیەیان ئەنجامدا. ( Guliza Urustambek Kızı - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئاهەنگی نەورۆز لە قیرغزستان Fotoğraf: Guliza Urustambek Kızı

قیرغزستان بە یاریی بوزکاشی کە بە یاریی میللی وڵاتەکەیان دادەنرێت، یادی نەورۆزیان کردەوە. گەنجانی قیرغزستان لە شاری بیشکێک کۆبوونەوە و لەسەر شێوەی دوو گرووپ ئەو یاریە میللیەیان ئەنجامدا. ( Guliza Urustambek Kızı - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئاهەنگی نەورۆز لە قیرغزستان Fotoğraf: Guliza Urustambek Kızı

قیرغزستان بە یاریی بوزکاشی کە بە یاریی میللی وڵاتەکەیان دادەنرێت، یادی نەورۆزیان کردەوە. گەنجانی قیرغزستان لە شاری بیشکێک کۆبوونەوە و لەسەر شێوەی دوو گرووپ ئەو یاریە میللیەیان ئەنجامدا. ( Guliza Urustambek Kızı - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئاهەنگی نەورۆز لە قیرغزستان Fotoğraf: Guliza Urustambek Kızı

قیرغزستان بە یاریی بوزکاشی کە بە یاریی میللی وڵاتەکەیان دادەنرێت، یادی نەورۆزیان کردەوە. گەنجانی قیرغزستان لە شاری بیشکێک کۆبوونەوە و لەسەر شێوەی دوو گرووپ ئەو یاریە میللیەیان ئەنجامدا. ( Guliza Urustambek Kızı - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئاهەنگی نەورۆز لە قیرغزستان Fotoğraf: Guliza Urustambek Kızı

قیرغزستان بە یاریی بوزکاشی کە بە یاریی میللی وڵاتەکەیان دادەنرێت، یادی نەورۆزیان کردەوە. گەنجانی قیرغزستان لە شاری بیشکێک کۆبوونەوە و لەسەر شێوەی دوو گرووپ ئەو یاریە میللیەیان ئەنجامدا. ( Guliza Urustambek Kızı - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئاهەنگی نەورۆز لە قیرغزستان Fotoğraf: Guliza Urustambek Kızı

قیرغزستان بە یاریی بوزکاشی کە بە یاریی میللی وڵاتەکەیان دادەنرێت، یادی نەورۆزیان کردەوە. گەنجانی قیرغزستان لە شاری بیشکێک کۆبوونەوە و لەسەر شێوەی دوو گرووپ ئەو یاریە میللیەیان ئەنجامدا. ( Guliza Urustambek Kızı - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئاهەنگی نەورۆز لە قیرغزستان Fotoğraf: Guliza Urustambek Kızı

قیرغزستان بە یاریی بوزکاشی کە بە یاریی میللی وڵاتەکەیان دادەنرێت، یادی نەورۆزیان کردەوە. گەنجانی قیرغزستان لە شاری بیشکێک کۆبوونەوە و لەسەر شێوەی دوو گرووپ ئەو یاریە میللیەیان ئەنجامدا. ( Guliza Urustambek Kızı - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئاهەنگی نەورۆز لە قیرغزستان Fotoğraf: Guliza Urustambek Kızı

قیرغزستان بە یاریی بوزکاشی کە بە یاریی میللی وڵاتەکەیان دادەنرێت، یادی نەورۆزیان کردەوە. گەنجانی قیرغزستان لە شاری بیشکێک کۆبوونەوە و لەسەر شێوەی دوو گرووپ ئەو یاریە میللیەیان ئەنجامدا. ( Guliza Urustambek Kızı - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئاهەنگی نەورۆز لە قیرغزستان Fotoğraf: Guliza Urustambek Kızı

قیرغزستان بە یاریی بوزکاشی کە بە یاریی میللی وڵاتەکەیان دادەنرێت، یادی نەورۆزیان کردەوە. گەنجانی قیرغزستان لە شاری بیشکێک کۆبوونەوە و لەسەر شێوەی دوو گرووپ ئەو یاریە میللیەیان ئەنجامدا. ( Guliza Urustambek Kızı - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئاهەنگی نەورۆز لە قیرغزستان Fotoğraf: Guliza Urustambek Kızı

قیرغزستان بە یاریی بوزکاشی کە بە یاریی میللی وڵاتەکەیان دادەنرێت، یادی نەورۆزیان کردەوە. گەنجانی قیرغزستان لە شاری بیشکێک کۆبوونەوە و لەسەر شێوەی دوو گرووپ ئەو یاریە میللیەیان ئەنجامدا. ( Guliza Urustambek Kızı - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئاهەنگی نەورۆز لە قیرغزستان Fotoğraf: Guliza Urustambek Kızı

قیرغزستان بە یاریی بوزکاشی کە بە یاریی میللی وڵاتەکەیان دادەنرێت، یادی نەورۆزیان کردەوە. گەنجانی قیرغزستان لە شاری بیشکێک کۆبوونەوە و لەسەر شێوەی دوو گرووپ ئەو یاریە میللیەیان ئەنجامدا. ( Guliza Urustambek Kızı - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئاهەنگی نەورۆز لە قیرغزستان Fotoğraf: Guliza Urustambek Kızı

قیرغزستان بە یاریی بوزکاشی کە بە یاریی میللی وڵاتەکەیان دادەنرێت، یادی نەورۆزیان کردەوە. گەنجانی قیرغزستان لە شاری بیشکێک کۆبوونەوە و لەسەر شێوەی دوو گرووپ ئەو یاریە میللیەیان ئەنجامدا. ( Guliza Urustambek Kızı - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئاهەنگی نەورۆز لە قیرغزستان Fotoğraf: Guliza Urustambek Kızı

قیرغزستان بە یاریی بوزکاشی کە بە یاریی میللی وڵاتەکەیان دادەنرێت، یادی نەورۆزیان کردەوە. گەنجانی قیرغزستان لە شاری بیشکێک کۆبوونەوە و لەسەر شێوەی دوو گرووپ ئەو یاریە میللیەیان ئەنجامدا. ( Guliza Urustambek Kızı - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئاهەنگی نەورۆز لە قیرغزستان Fotoğraf: Guliza Urustambek Kızı

قیرغزستان بە یاریی بوزکاشی کە بە یاریی میللی وڵاتەکەیان دادەنرێت، یادی نەورۆزیان کردەوە. گەنجانی قیرغزستان لە شاری بیشکێک کۆبوونەوە و لەسەر شێوەی دوو گرووپ ئەو یاریە میللیەیان ئەنجامدا. ( Guliza Urustambek Kızı - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین