ئاراس لە بری دەستەکانی بەقاچ وێنەکان دەکێشێت

ئاراس لە بری دەستەکانی بەقاچ وێنەکان دەکێشێت

ـ ئاراس عوسمان پیاوێکی خاوەن پێداویستی تایبەتە و بە ھۆی تەقەمەنییەوە ھەردوو دەستی لەدەستداوە، ئەو قاچەکانی ھیوای پێبەخشیوەتەوە و لە رێگەی قاچەکانییەوە وێنە دەکێشێت و لەو رێگایەوە ھیوا بە ھەمووان دەبەخشێت. ( Muhammet Jalal - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئاراس لە بری دەستەکانی بەقاچ وێنەکان دەکێشێت
Fotoğraf: Muhammet Jalal

ـ ئاراس عوسمان پیاوێکی خاوەن پێداویستی تایبەتە و بە ھۆی تەقەمەنییەوە ھەردوو دەستی لەدەستداوە، ئەو قاچەکانی ھیوای پێبەخشیوەتەوە و لە رێگەی قاچەکانییەوە وێنە دەکێشێت و لەو رێگایەوە ھیوا بە ھەمووان دەبەخشێت. ( Muhammet Jalal - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئاراس لە بری دەستەکانی بەقاچ وێنەکان دەکێشێت
Fotoğraf: Muhammet Jalal

ـ ئاراس عوسمان پیاوێکی خاوەن پێداویستی تایبەتە و بە ھۆی تەقەمەنییەوە ھەردوو دەستی لەدەستداوە، ئەو قاچەکانی ھیوای پێبەخشیوەتەوە و لە رێگەی قاچەکانییەوە وێنە دەکێشێت و لەو رێگایەوە ھیوا بە ھەمووان دەبەخشێت. ( Muhammet Jalal - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئاراس لە بری دەستەکانی بەقاچ وێنەکان دەکێشێت
Fotoğraf: Muhammet Jalal

ـ ئاراس عوسمان پیاوێکی خاوەن پێداویستی تایبەتە و بە ھۆی تەقەمەنییەوە ھەردوو دەستی لەدەستداوە، ئەو قاچەکانی ھیوای پێبەخشیوەتەوە و لە رێگەی قاچەکانییەوە وێنە دەکێشێت و لەو رێگایەوە ھیوا بە ھەمووان دەبەخشێت. ( Muhammet Jalal - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئاراس لە بری دەستەکانی بەقاچ وێنەکان دەکێشێت
Fotoğraf: Muhammet Jalal

ـ ئاراس عوسمان پیاوێکی خاوەن پێداویستی تایبەتە و بە ھۆی تەقەمەنییەوە ھەردوو دەستی لەدەستداوە، ئەو قاچەکانی ھیوای پێبەخشیوەتەوە و لە رێگەی قاچەکانییەوە وێنە دەکێشێت و لەو رێگایەوە ھیوا بە ھەمووان دەبەخشێت. ( Muhammet Jalal - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئاراس لە بری دەستەکانی بەقاچ وێنەکان دەکێشێت
Fotoğraf: Muhammet Jalal

ـ ئاراس عوسمان پیاوێکی خاوەن پێداویستی تایبەتە و بە ھۆی تەقەمەنییەوە ھەردوو دەستی لەدەستداوە، ئەو قاچەکانی ھیوای پێبەخشیوەتەوە و لە رێگەی قاچەکانییەوە وێنە دەکێشێت و لەو رێگایەوە ھیوا بە ھەمووان دەبەخشێت. ( Muhammet Jalal - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئاراس لە بری دەستەکانی بەقاچ وێنەکان دەکێشێت
Fotoğraf: Muhammet Jalal

ـ ئاراس عوسمان پیاوێکی خاوەن پێداویستی تایبەتە و بە ھۆی تەقەمەنییەوە ھەردوو دەستی لەدەستداوە، ئەو قاچەکانی ھیوای پێبەخشیوەتەوە و لە رێگەی قاچەکانییەوە وێنە دەکێشێت و لەو رێگایەوە ھیوا بە ھەمووان دەبەخشێت. ( Muhammet Jalal - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئاراس لە بری دەستەکانی بەقاچ وێنەکان دەکێشێت
Fotoğraf: Muhammet Jalal

ـ ئاراس عوسمان پیاوێکی خاوەن پێداویستی تایبەتە و بە ھۆی تەقەمەنییەوە ھەردوو دەستی لەدەستداوە، ئەو قاچەکانی ھیوای پێبەخشیوەتەوە و لە رێگەی قاچەکانییەوە وێنە دەکێشێت و لەو رێگایەوە ھیوا بە ھەمووان دەبەخشێت. ( Muhammet Jalal - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئاراس لە بری دەستەکانی بەقاچ وێنەکان دەکێشێت
Fotoğraf: Muhammet Jalal

ـ ئاراس عوسمان پیاوێکی خاوەن پێداویستی تایبەتە و بە ھۆی تەقەمەنییەوە ھەردوو دەستی لەدەستداوە، ئەو قاچەکانی ھیوای پێبەخشیوەتەوە و لە رێگەی قاچەکانییەوە وێنە دەکێشێت و لەو رێگایەوە ھیوا بە ھەمووان دەبەخشێت. ( Muhammet Jalal - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئاراس لە بری دەستەکانی بەقاچ وێنەکان دەکێشێت
Fotoğraf: Muhammet Jalal

ـ ئاراس عوسمان پیاوێکی خاوەن پێداویستی تایبەتە و بە ھۆی تەقەمەنییەوە ھەردوو دەستی لەدەستداوە، ئەو قاچەکانی ھیوای پێبەخشیوەتەوە و لە رێگەی قاچەکانییەوە وێنە دەکێشێت و لەو رێگایەوە ھیوا بە ھەمووان دەبەخشێت. ( Muhammet Jalal - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئاراس لە بری دەستەکانی بەقاچ وێنەکان دەکێشێت
Fotoğraf: Muhammet Jalal

ـ ئاراس عوسمان پیاوێکی خاوەن پێداویستی تایبەتە و بە ھۆی تەقەمەنییەوە ھەردوو دەستی لەدەستداوە، ئەو قاچەکانی ھیوای پێبەخشیوەتەوە و لە رێگەی قاچەکانییەوە وێنە دەکێشێت و لەو رێگایەوە ھیوا بە ھەمووان دەبەخشێت. ( Muhammet Jalal - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئاراس لە بری دەستەکانی بەقاچ وێنەکان دەکێشێت
Fotoğraf: Muhammet Jalal

ـ ئاراس عوسمان پیاوێکی خاوەن پێداویستی تایبەتە و بە ھۆی تەقەمەنییەوە ھەردوو دەستی لەدەستداوە، ئەو قاچەکانی ھیوای پێبەخشیوەتەوە و لە رێگەی قاچەکانییەوە وێنە دەکێشێت و لەو رێگایەوە ھیوا بە ھەمووان دەبەخشێت. ( Muhammet Jalal - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین