Derxistina hingivê kulîlkan yê Erdexanê ku tescîlkirî ye dest pê kir

Derxistina hingivê kulîlkan yê Erdexanê ku tescîlkirî ye dest pê kir

Ji bona hingivê kulîlkan yê Erdexanê ku bi destê Saziya Patent û Markeyê ya Tirkiyeyê hatiye tescîlkirin dema derxistina hingiv dest pê kir. Hingivê kulîlkan yê Erdexanê ku biharê kewaran datînin zozan û çiyayên bilind feydeyeke mezin dide aboriya Erdexanê. Qederê 735 mêşvanên endamê Yekîtiya Mêşvanan ya Erdexanê bi qederê 45 hezar kewarî hingivê Erdexanê hildidin. Kîloya hingivê kulîlkan yê Erdexanê ku bi destê Saziya Patent û Markeyê ya Tirkiyeyê hatiye tescîlkirin di navbera 80-100 lireyî da tê firotin. ( Günay Nuh - Anadolu Agency )

Derxistina hingivê kulîlkan yê Erdexanê ku tescîlkirî ye dest pê kir Fotoğraf: Günay Nuh

Ji bona hingivê kulîlkan yê Erdexanê ku bi destê Saziya Patent û Markeyê ya Tirkiyeyê hatiye tescîlkirin dema derxistina hingiv dest pê kir. Hingivê kulîlkan yê Erdexanê ku biharê kewaran datînin zozan û çiyayên bilind feydeyeke mezin dide aboriya Erdexanê. Qederê 735 mêşvanên endamê Yekîtiya Mêşvanan ya Erdexanê bi qederê 45 hezar kewarî hingivê Erdexanê hildidin. Kîloya hingivê kulîlkan yê Erdexanê ku bi destê Saziya Patent û Markeyê ya Tirkiyeyê hatiye tescîlkirin di navbera 80-100 lireyî da tê firotin. ( Günay Nuh - Anadolu Agency )

Derxistina hingivê kulîlkan yê Erdexanê ku tescîlkirî ye dest pê kir Fotoğraf: Günay Nuh

Ji bona hingivê kulîlkan yê Erdexanê ku bi destê Saziya Patent û Markeyê ya Tirkiyeyê hatiye tescîlkirin dema derxistina hingiv dest pê kir. Hingivê kulîlkan yê Erdexanê ku biharê kewaran datînin zozan û çiyayên bilind feydeyeke mezin dide aboriya Erdexanê. Qederê 735 mêşvanên endamê Yekîtiya Mêşvanan ya Erdexanê bi qederê 45 hezar kewarî hingivê Erdexanê hildidin. Kîloya hingivê kulîlkan yê Erdexanê ku bi destê Saziya Patent û Markeyê ya Tirkiyeyê hatiye tescîlkirin di navbera 80-100 lireyî da tê firotin. ( Günay Nuh - Anadolu Agency )

Derxistina hingivê kulîlkan yê Erdexanê ku tescîlkirî ye dest pê kir Fotoğraf: Günay Nuh

Ji bona hingivê kulîlkan yê Erdexanê ku bi destê Saziya Patent û Markeyê ya Tirkiyeyê hatiye tescîlkirin dema derxistina hingiv dest pê kir. Hingivê kulîlkan yê Erdexanê ku biharê kewaran datînin zozan û çiyayên bilind feydeyeke mezin dide aboriya Erdexanê. Qederê 735 mêşvanên endamê Yekîtiya Mêşvanan ya Erdexanê bi qederê 45 hezar kewarî hingivê Erdexanê hildidin. Kîloya hingivê kulîlkan yê Erdexanê ku bi destê Saziya Patent û Markeyê ya Tirkiyeyê hatiye tescîlkirin di navbera 80-100 lireyî da tê firotin. ( Günay Nuh - Anadolu Agency )

Derxistina hingivê kulîlkan yê Erdexanê ku tescîlkirî ye dest pê kir Fotoğraf: Günay Nuh

Ji bona hingivê kulîlkan yê Erdexanê ku bi destê Saziya Patent û Markeyê ya Tirkiyeyê hatiye tescîlkirin dema derxistina hingiv dest pê kir. Hingivê kulîlkan yê Erdexanê ku biharê kewaran datînin zozan û çiyayên bilind feydeyeke mezin dide aboriya Erdexanê. Qederê 735 mêşvanên endamê Yekîtiya Mêşvanan ya Erdexanê bi qederê 45 hezar kewarî hingivê Erdexanê hildidin. Kîloya hingivê kulîlkan yê Erdexanê ku bi destê Saziya Patent û Markeyê ya Tirkiyeyê hatiye tescîlkirin di navbera 80-100 lireyî da tê firotin. ( Günay Nuh - Anadolu Agency )

Derxistina hingivê kulîlkan yê Erdexanê ku tescîlkirî ye dest pê kir Fotoğraf: Günay Nuh

Ji bona hingivê kulîlkan yê Erdexanê ku bi destê Saziya Patent û Markeyê ya Tirkiyeyê hatiye tescîlkirin dema derxistina hingiv dest pê kir. Hingivê kulîlkan yê Erdexanê ku biharê kewaran datînin zozan û çiyayên bilind feydeyeke mezin dide aboriya Erdexanê. Qederê 735 mêşvanên endamê Yekîtiya Mêşvanan ya Erdexanê bi qederê 45 hezar kewarî hingivê Erdexanê hildidin. Kîloya hingivê kulîlkan yê Erdexanê ku bi destê Saziya Patent û Markeyê ya Tirkiyeyê hatiye tescîlkirin di navbera 80-100 lireyî da tê firotin. ( Günay Nuh - Anadolu Agency )

Derxistina hingivê kulîlkan yê Erdexanê ku tescîlkirî ye dest pê kir Fotoğraf: Günay Nuh

Ji bona hingivê kulîlkan yê Erdexanê ku bi destê Saziya Patent û Markeyê ya Tirkiyeyê hatiye tescîlkirin dema derxistina hingiv dest pê kir. Hingivê kulîlkan yê Erdexanê ku biharê kewaran datînin zozan û çiyayên bilind feydeyeke mezin dide aboriya Erdexanê. Qederê 735 mêşvanên endamê Yekîtiya Mêşvanan ya Erdexanê bi qederê 45 hezar kewarî hingivê Erdexanê hildidin. Kîloya hingivê kulîlkan yê Erdexanê ku bi destê Saziya Patent û Markeyê ya Tirkiyeyê hatiye tescîlkirin di navbera 80-100 lireyî da tê firotin. ( Günay Nuh - Anadolu Agency )

Derxistina hingivê kulîlkan yê Erdexanê ku tescîlkirî ye dest pê kir Fotoğraf: Günay Nuh

Ji bona hingivê kulîlkan yê Erdexanê ku bi destê Saziya Patent û Markeyê ya Tirkiyeyê hatiye tescîlkirin dema derxistina hingiv dest pê kir. Hingivê kulîlkan yê Erdexanê ku biharê kewaran datînin zozan û çiyayên bilind feydeyeke mezin dide aboriya Erdexanê. Qederê 735 mêşvanên endamê Yekîtiya Mêşvanan ya Erdexanê bi qederê 45 hezar kewarî hingivê Erdexanê hildidin. Kîloya hingivê kulîlkan yê Erdexanê ku bi destê Saziya Patent û Markeyê ya Tirkiyeyê hatiye tescîlkirin di navbera 80-100 lireyî da tê firotin. ( Günay Nuh - Anadolu Agency )

Derxistina hingivê kulîlkan yê Erdexanê ku tescîlkirî ye dest pê kir Fotoğraf: Günay Nuh

Ji bona hingivê kulîlkan yê Erdexanê ku bi destê Saziya Patent û Markeyê ya Tirkiyeyê hatiye tescîlkirin dema derxistina hingiv dest pê kir. Hingivê kulîlkan yê Erdexanê ku biharê kewaran datînin zozan û çiyayên bilind feydeyeke mezin dide aboriya Erdexanê. Qederê 735 mêşvanên endamê Yekîtiya Mêşvanan ya Erdexanê bi qederê 45 hezar kewarî hingivê Erdexanê hildidin. Kîloya hingivê kulîlkan yê Erdexanê ku bi destê Saziya Patent û Markeyê ya Tirkiyeyê hatiye tescîlkirin di navbera 80-100 lireyî da tê firotin. ( Günay Nuh - Anadolu Agency )

Derxistina hingivê kulîlkan yê Erdexanê ku tescîlkirî ye dest pê kir Fotoğraf: Günay Nuh

Ji bona hingivê kulîlkan yê Erdexanê ku bi destê Saziya Patent û Markeyê ya Tirkiyeyê hatiye tescîlkirin dema derxistina hingiv dest pê kir. Hingivê kulîlkan yê Erdexanê ku biharê kewaran datînin zozan û çiyayên bilind feydeyeke mezin dide aboriya Erdexanê. Qederê 735 mêşvanên endamê Yekîtiya Mêşvanan ya Erdexanê bi qederê 45 hezar kewarî hingivê Erdexanê hildidin. Kîloya hingivê kulîlkan yê Erdexanê ku bi destê Saziya Patent û Markeyê ya Tirkiyeyê hatiye tescîlkirin di navbera 80-100 lireyî da tê firotin. ( Günay Nuh - Anadolu Agency )

Derxistina hingivê kulîlkan yê Erdexanê ku tescîlkirî ye dest pê kir Fotoğraf: Günay Nuh

Ji bona hingivê kulîlkan yê Erdexanê ku bi destê Saziya Patent û Markeyê ya Tirkiyeyê hatiye tescîlkirin dema derxistina hingiv dest pê kir. Hingivê kulîlkan yê Erdexanê ku biharê kewaran datînin zozan û çiyayên bilind feydeyeke mezin dide aboriya Erdexanê. Qederê 735 mêşvanên endamê Yekîtiya Mêşvanan ya Erdexanê bi qederê 45 hezar kewarî hingivê Erdexanê hildidin. Kîloya hingivê kulîlkan yê Erdexanê ku bi destê Saziya Patent û Markeyê ya Tirkiyeyê hatiye tescîlkirin di navbera 80-100 lireyî da tê firotin. ( Günay Nuh - Anadolu Agency )

Derxistina hingivê kulîlkan yê Erdexanê ku tescîlkirî ye dest pê kir Fotoğraf: Günay Nuh

Ji bona hingivê kulîlkan yê Erdexanê ku bi destê Saziya Patent û Markeyê ya Tirkiyeyê hatiye tescîlkirin dema derxistina hingiv dest pê kir. Hingivê kulîlkan yê Erdexanê ku biharê kewaran datînin zozan û çiyayên bilind feydeyeke mezin dide aboriya Erdexanê. Qederê 735 mêşvanên endamê Yekîtiya Mêşvanan ya Erdexanê bi qederê 45 hezar kewarî hingivê Erdexanê hildidin. Kîloya hingivê kulîlkan yê Erdexanê ku bi destê Saziya Patent û Markeyê ya Tirkiyeyê hatiye tescîlkirin di navbera 80-100 lireyî da tê firotin. ( Günay Nuh - Anadolu Agency )

Derxistina hingivê kulîlkan yê Erdexanê ku tescîlkirî ye dest pê kir Fotoğraf: Günay Nuh

Ji bona hingivê kulîlkan yê Erdexanê ku bi destê Saziya Patent û Markeyê ya Tirkiyeyê hatiye tescîlkirin dema derxistina hingiv dest pê kir. Hingivê kulîlkan yê Erdexanê ku biharê kewaran datînin zozan û çiyayên bilind feydeyeke mezin dide aboriya Erdexanê. Qederê 735 mêşvanên endamê Yekîtiya Mêşvanan ya Erdexanê bi qederê 45 hezar kewarî hingivê Erdexanê hildidin. Kîloya hingivê kulîlkan yê Erdexanê ku bi destê Saziya Patent û Markeyê ya Tirkiyeyê hatiye tescîlkirin di navbera 80-100 lireyî da tê firotin. ( Günay Nuh - Anadolu Agency )

Derxistina hingivê kulîlkan yê Erdexanê ku tescîlkirî ye dest pê kir Fotoğraf: Günay Nuh

Ji bona hingivê kulîlkan yê Erdexanê ku bi destê Saziya Patent û Markeyê ya Tirkiyeyê hatiye tescîlkirin dema derxistina hingiv dest pê kir. Hingivê kulîlkan yê Erdexanê ku biharê kewaran datînin zozan û çiyayên bilind feydeyeke mezin dide aboriya Erdexanê. Qederê 735 mêşvanên endamê Yekîtiya Mêşvanan ya Erdexanê bi qederê 45 hezar kewarî hingivê Erdexanê hildidin. Kîloya hingivê kulîlkan yê Erdexanê ku bi destê Saziya Patent û Markeyê ya Tirkiyeyê hatiye tescîlkirin di navbera 80-100 lireyî da tê firotin. ( Günay Nuh - Anadolu Agency )

instagram_banner

Nûçeyên pêbawer her dem li ber destê we ne Wêneyên herî bibandor ên ji Tirkiyeyê, ji dinyayê, ji erd û asîman û ji jiyanê li ser hesabê me yê Instagramê ne. Bişopînin.

Herî Nû