07.10.2021

شانزدهمین نمایشگاه هنرهای معاصر استانبول آغاز به کار کرد

شانزدهمین نمایشگاه هنرهای معاصر استانبول با اتمام نمایش ویژه درهای خود را برای عموم هنردوستان گشود.برای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها