28.11.2019

یکی از سرکردگان گروه تروریستی پ.ک.ک در عراق کشته شدبرای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها