یاد و خاطره ناکامورا، امدادگر ژاپنی در دل مردم افغانستانبرای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها