ویدیو / اجتماعی, فرهنگی و هنری, ترکیه
گورمه ترکیه؛ هزار برابر جمعیت خود میزبان گردشگران است
شهرک گورمه از توابع استان نوشهیر ترکیه که تنها 2150 نفر جمعیت دارد، سال گذشته میزبان بیش از 2 میلیون گردشگر داخلی و خارجی بود.
21.01.2019