کارگردان معروف ژاپنی: پیشرفت جوامع ارز‌ش‌های سنتی را از بین می‌بردبرای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها