چهل نفر به یک مرکز پلیس در فرانسه حمله‌ور شدندبرای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها