20.10.2020

پرچم آذربایجان در مرکز شهر زنگلان به اهتزاز درآمدبرای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها