يك گربه زنده از زير آوار زلزله ازمير بيرون آورده شدبرای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها