وزیر بهداشت ترکیه تدابیر اتخاذی در مرزها با ایران را با «آناتولی» در میان گذاشتبرای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها