ویدیو / ایران
نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه ایران
نشست خبری بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در تهران برگزار شد.
17.12.2018