24.02.2021

نرگس آبیار: نرگس آبیار: در سال‌های اخیر سینمای ترکیه جهش خیلی خوبی داشته استبرای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها