10.11.2021

موزه مدل‌های نادر صنعت ماشین‌سازی جهان در ایران

موزه خودروهای تاریخی ایران با نمایش کالسکه سلطنتی ناصرالدین شاه قاجار و خودروهای لوکس و اسپورت که برخی از آنها در جهان بی‌نظیر هستند بازگشایی شده است.برای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها